↑ Επιστροφή σε Μαθηματικά

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ενότητα 2

Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

 

9. Bρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

 

 

 

Βασικοί στόχοι

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν το μισό και το διπλάσιο διψήφιων αριθμών αναγνωρίζοντας την αξία των ψηφίων τους.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Ερμηνεύουν την διαφορετική αξία ενός ψηφίου ανάλογα με τη θέση του (μονάδες, δεκάδες)
 • Βρίσκουν το λάθος σε μία μαθηματική πρόταση και να το διορθώνουν

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

 

 

Σήμερα θα μπούμε κατευθείαν στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου και θα ανακαλύψουμε το μισό και το διπλάσιο ενός αριθμού. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν σίγουρα η κ. δεκάδα και η κ. μονάδα που εμφανίστηκαν ξανά στον πίνακά μας.

Θα ξεκινήσω με μια ιδέα που βρήκα στο ιστολόγιο «τάξη αστεράτη». Θα μοιράσω σε κάθε ομάδα διπλά καρτελάκια αριθμών από το 1 – 9 και θα ζητήσω από τα παιδιά να φτιάξουν αριθμούς που τα ψηφία στις μονάδες και στις δεκάδες να είναι ίδια. Θα κάνω ερωτήσεις για την αξία του κάθε ψηφίου και αν δυσκολευτούμε θα χρησιμοποιήσουμε τις δυο κυρίες του πίνακά μας.

Στη συνέχεια θα περάσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητες στο βιβλίο.

Θα ολοκληρώσουμε το μάθημά μας λύνοντας προβληματάκια με δίδυμους αριθμούς, (βρίσκω το μισό και το διπλάσιο)

 

 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα

 

 

 

 

 

 

***************************

 

 

Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

10. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

 

 

 

Βασικοί στόχοι

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάζουν διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση και αφαίρεση χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές (το πάτημα στη δεκάδα είναι μία από αυτές)

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Διακρίνουν ότι η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις και τις χρησιμοποιούν στην κατασκευή ενός αριθμού
 • Αφαιρούν με τη μέθοδο του συμπληρώματος (πόσα θέλω από το 45 για να φτάσω στο 50)
 • Αντιλαμβάνονται ότι ένας αριθμός μπορεί να εκφράζει το αποτέλεσμα μιας μέτρησης μήκους
 • Εργάζονται κατά ομάδες των 4 στην επίλυση και κατασκευή προβλημάτων και στη διεξαγωγή παιχνιδιών

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

 

 

 

 

 Ποιος αριθμός λείπει; (Συμπλήρωμα)

 

 

 

***************************

Picture

 Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

 

11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

 

 

 

Βασικοί στόχοι

 

Οι μαθητές να γνωρίσουν όλα τα κέρματα του ευρώ και να κάνουν ανταλλαγές

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Διακρίνουν κέρματα του ευρώ και την αξία τους
 • Αναγνωρίζουν τα ελληνικά κέρματα του ευρώ
 • Κάνουν ανταλλαγές με κέρματα
 • Εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσότερων κερμάτων και να βρίσκουν το υπόλοιπο ενός ποσού
 • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

 

 

Σήμερα θα θυμηθούμε τα κέρματα του ευρώ και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε να σχηματίζουμε ένα ποσό με λεπτά και ευρώ. Θα ακολουθήσουμε τις δραστηριότητες του βιβλίου και θα παίξουμε με τα κέρματα που θα κόψουμε από το βιβλίο μας.

 

 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

 

 

 

πάτησε στην εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για 11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για jele ο κουμπαράς

 

 

 

***************************

 

 

 

 Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

12. Υπολογίζω τα ρέστα

 

 

Βασικοί στόχοι

 

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κέρματα του ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές ελέγχοντας τα ρέστα.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Διαπιστώνουν τις σχέσεις μεταξύ του 1 ευρώ και 50 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά
 • Υπολογίζουν τα ρέστα
 • Επιλύουν πραγματικά προβλήματα κάνοντας χρήση του ευρώ
 • Αξιοποιούν πληροφορίες που δίνονται μέσα από μία εικόνα
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν την εκτίμηση για τη λύση ενός προβλήματος
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

 

 

Σήμερα θα μάθουμε πώς να υπολογίζουμε τα ρέστα.
Θα τονίσουμε ότι το 1 ευρώ είναι ίσο με 100 λεπτά, και θα το πούμε πολλές, πολλές φορές!

Συνήθως τα παιδιά δυσκολεύονται αρκετά μέχρι να κατανοήσουν την έννοια «ρέστα» και πώς σκεφτόμαστε. Αλλά με τη συχνή επανάληψη και μέσα από εικονικές αγοροπωλησίες θα τα καταφέρουμε!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

πηγή: https://blogs.sch.gr/persidou/

Δώσε τα ρέστα

 

 

 

***************************

 

 

 

Picture

 Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

 

 

13. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

 

 

 

Βασικοί στόχοι

 

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Διακρίνουν γεωμετρικά στερεά, όπως κύβος, κύλινδρος, πυραμίδα, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και σφαίρα
 • Συσχετίσουν με τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα- τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, κύκλο
 • Ονομάζουν ένα γεωμετρικό σχήμα με διαδοχικά γράμματα της αλφαβήτου (δεξιόστροφα)

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

 

Σήμερα θα θυμηθούμε τα γεωμετρικά στερεά και θα πούμε ξανά σε τι διαφέρουν από τα γεωμετρικά σχήματα.

 

 

 

πηγή εικόνων:http://idefterastonaera.blogspot.gr/2015/11/1_30.html

 

 

Ελπίζω ότι τα παιδιά θα θυμούνται ότι τα γεωμετρικά στερεά «στέκονται» σε αντίθεση με τα γεωμετρικά σχήματα. Επίσης θα μάθουμε ότι τα γεωμετρικά σχήματα φτιάχνουν τα γεωμετρικά στερεά. Έτσι ο κύβος φτιάχνεται από 6 τετράγωνα, ο παραλληλεπίπεδο από έξι ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή ο κύλινδρος από δυο κύκλους κι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

 

 

 

πάτησε στις εικόνες

 

 

 

 

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

 

 

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************

 

 

 

 

Picture Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

 

 

14. Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα

 

 

 

Βασικοί στόχοι

 

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν ορθογώνιο τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και μη κανονικό πολύγωνο πάνω σε πλέγμα και με τα κομμάτια του τάγκραμ.

Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Ακολουθούν οδηγίες προκειμένου να κατασκευάσουν ή να προεκτείνουν ένα γεωμετρικό σχήμα με προϋποθέσεις.
 • Ανακαλύψουν ότι στο τετράγωνο όλες οι πλευρές είναι ίσες
 • Αναγνωρίζουν πολύγωνα, κανονικά ή μη, χωρίς να είναι απαραίτητη η ονομασία τους
 • Αναγνωρίζουν διαισθητικά με το γνώμονα ότι το τετράγωνο, το ορθογώνιο τρίγωνο και το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν ορθή γωνία, ενώ το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει
 • Εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 

 

Αφού γνωρίσαμε καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά, διακρίναμε τις διαφορές τους από τα γεωμετρικά σχήματα και κατασκευάσαμε με ξυλάκια και καλαμάκια και οτιδήπότε άλλο υλικό έπεσε στα χέρια μας διάφορα γεωμετρικά στερεά, καταλάβαμε ότι το γεωμετρικό στερεό έχει όγκο, «πιάνει χώρο» και δε φτιάχνεται μόνο με γραμμές.

Σήμερα, πριν περάσουμε στο μάθημα, θα γνωρίσουμε λέξεις που μας περιγράφουν ένα γεωμετρικό σχήμα. Το θεωρώ απαράιτητο για να προχωρήσουμε στη χάραξη γεωμετρικών σχημάτων. Έχουμε λοιπόν και λέμε:

 

 

 

 

Θα μάθουμε τα χαρακτηριστικά των βασικών γεωμετρικών σχημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα επισημάνουμε ότι στις κορυφές των σχημάτων βάζουμε κεφαλαία γράμματα του αλφάβητου στη σειρά, π.χ. ΑΒΓ, ΗΘΙΚ…

 

 

 

 

 

πηγή εικόνων: http://idefterastonaera.blogspot.gr/2015/12/1.html

 

Σειρά έχει ο γνώμονας. Το τριγωνάκι με τη μια ορθή γωνία, που όλοι σχεδόν έχουμε στην κασετίνα μας.

 

 

Σχετική εικόνα

 

 

Θα μάθουμε να χαράσσουμε κάθετες ευθείες γραμμές και ορθές γωνίες. Έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να πιάσουν στα χέρια τους τα γεωμετρικά όργανα και να προσπαθήσουν να βρουν ποια είναι η σωστή θέση ώστε να χαράξουν αυτό που θέλουν.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για γνώμονας

 

 

 

Έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά να πιάσουν στα χέρια τους τα γεωμετρικά όργανα και να προσπαθήσουν να βρουν ποια είναι η σωστή θέση ώστε να χαράξουν αυτό που θέλουν.

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για γνωμονας χαρακας

 

 

Ώρα για παιχνίδι!

 

 

 

 

***************************

 

 

 

 

Picture

Το μάθημα στο βιβλίο 
του μαθητή

15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

Βασικοί στόχοι

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με προϋποθέσεις
 • Χρησιμοποιούν το χάρακα για να μετρούν το μήκος των πλευρών απλών γεωμετρικών σχημάτων
 • Συνδέουν το όνομα του γεωμετρικού σχήματος με τον αριθμό των πλευρών ή των γωνιών του (π.χ. τετράπλευρο: 4 γωνίες, 4 πλευρές)
 • Εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

 

Σήμερα θα πάρουμε τους χάρακές μας και τα μέτρα μας και θα μάθουμε να μετράμε ευθύγραμμα τμήματα. Στην αρχή θα εξηγήσουμε τι είναι το ευθύγραμμο τμήμα και θα προσπαθήσουμε να το ξεχωρίσουμε από την ευθεία (δύσκολο για Β΄ τάξη, αλλά η προσπάθεια μετράει!).

 

 

 

 

 

Επανάληψη

 

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/vpapagiann/?page_id=2064

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων