↑ Επιστροφή σε Μαθηματικά

Εκτύπωσέ το Σελίδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D102/704/4651,21058/Κεφάλαιο 2: Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

 

 

Διδακτικοί στόχοι ενότητας:

Θα μάθουμε να  διαχειριζόμαστε τους φυσικούς αριθμούς και να κάνουμε νοερούς  υπολογισμούς και εκτιμήσεις

δηλαδή:

 

 • ν’ αναλύουμε αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούμε την ανάλυση για να κάνουμε υπολογισμούς
 • να βρίσκουμε το διπλάσιο και το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο και το μισό των φυσικών αριθμών
 • να βρίσκουμε την πιο κοντινή δεκάδα και εκατοντάδα σ’ ένα φυσικό αριθμό
 • να μπορούμε να εκτιμούμε τα αποτελέσματα των πράξεων
 • να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αριθμογραμμή ως εποπτικό εργαλείο για υπολογισμούς

_____________________________________________________________________________________________________________________

http://www.i-pinakas.com/uploads/1/5/0/4/15048864/2676169_orig.gif

Κεφάλαιο 3: Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

 

Διδακτικοί στόχοι ενότητας:

Θα μάθουμε να:

 • ονομάζουμε και να διαβάζουμε τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 20.000
 • να διακρίνουμε τα ψηφία ενός αριθμού ως προς τη θέση τους στον αριθμό
 • να διαβάζουμε τον αριθμό των Δεκάδων, των Εκατοντάδων κτλ.
 • να ομαδοποιούμε και να ανταλλάσουμε με Δεκάδες, Εκατοντάδες, Χιλιάδες κτλ.

 

Συμπληρώνουμε τον πίνακα

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΧ
(10.000)
ΜΧ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
 

Θυμάμαι:

10 μονάδες μιας τάξης (π.χ. 10 εκατοντάδες) συμπληρώνουν μία μονάδα της επόμενης τάξης (π.χ. 1 μονάδα χιλιάδων).

 

More PowerPoint presentations from vineyardsch

 

 

 

… και λίγη εξάσκηση!a698839a4046387201d6c336cd62e2f8

 _____________________________________________________________________________________________________________________

 

http://www.i-pinakas.com/uploads/1/5/0/4/15048864/2194521_orig.gif

 Κεφάλαιο 4: Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000

 

Διδακτικοί στόχοι ενότητας:

Θα μάθουμε να:

 • συγκρίνουμε δύο φυσικούς αριθμούς και να τους διατάσσουμε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο
 • να γράφουμε το δεκαδικό ανάπτυγμα ενός αριθμού
 • να αναλύουμε και να συνθέτουμε αριθμούς ως το 20.000
 • να τοποθετούμε τους αριθμούς στην αριθμογραμμή

 

 

Α. Πως μπορώ να γράψω έναν αριθμό.

 

Ένας αριθμός μπορεί να γραφεί με τρεις διαφορετικούςτρόπους :


α. Μπορεί να γραφεί με ψηφία (π.χ. 46.500)


β. Με λέξεις ( π.χ. σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια )


γ. Με μεικτό τρόπο, με ψηφία και με λέξεις ( π.χ. 46 χιλιάδες 500 )

Η αξία των ψηφίων ενός αριθμού αλλάζει ανάλογα με τη θέση που κατέχουν τα ψηφία αυτά.


    Στους τετραψήφιους, για παράδειγμα , τη μεγαλύτερη αξία έχει ένα ψηφίο όταν βρίσκεται στη θέση των χιλιάδων και τη μικρότερη όταν βρίσκεται στη θέση των μονάδων.

Παράδειγμα :

Στον αριθμό 3.564 μεγαλύτερη αξία εχει το ψηφίο 3 και μικρότερη το ψηφίο 4 .

Για να συγκρίνω δύο ή περισσότερους αριθμούς, συγκρίνω πρώτα τα ψηφία της μεγαλύτερης τάξης . Αν τα ψηφία αυτής της τάξης συμπίπτουν, προχωράω στην αμέσως μικρότερη. Συνεχίζω έτσι μέχρι τα ψηφία της ίδιας τάξης να διαφέρουν . Ο αριθμός που έχει το μεγαλύτερο σε αξία ψηφίο σε αυτήν την τάξη είναι και ο μεγαλύτερος .

  Παράδειγμα :

Ο αριθμός 8.904 είναι μικρότερος από τον αριθμό 8.940, γιατί, ενώ το ψηφίο των χιλιάδων ( 8 ) και το ψηφίο των εκατοντάδων ( 9 ) είναι το ίδιο και στους δύο αριθμούς, το ψηφίο των δεκάδων διαφέρει ( το 0 είναι μικρότερο από το 4

Β. Πώς συγκρίνω δύο ή περισσότερους αριθμούς

 

Για να συγκρίνουμε δύο αριθμούς εξετάζουμε πρώτα τον αριθμό των ψηφίων τους.

 • Ο αριθμός με τα περισσότερα ψηφία είναι πάντα μεγαλύτερος.
 • Αν έχουν όμως τον ίδιο αριθμό ψηφίων, τότε συγκρίνουμε τα ψηφία τους ξεκινώντας από τη θέση με τη μεγαλύτερη αξία, δηλαδή από τα αριστερά του αριθμού.
 • Αν τα ψηφία είναι ίσα, συνεχίζω προς τα δεξιά μέχρι κάποιο από τα ψηφία να είναι μεγαλύτερο στον  έναν αριθμό  από τον άλλο.

 

Συμπέρασμα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ν’ αναλύσουμε έναν αριθμό. Το δεκαδικό του ανάπτυγμα το βρίσκουμε όπως στο παράδειγμα:

13.526 = 1 · 10.000 + 3 · 1.000 + 5 · 100 + 2 · 10 + 6 · 1

 

 

… και λίγη εξάσκηση

 

1.      Γράφω το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών:
 
 • ·        19.572= …………………………………………………………………………
 • ·        13.106= …………………………………………………………………………
 • ·        12.230= …………………………………………………………………………
 • ·        16.986= …………………………………………………………………………
 • ·        15.653= …………………………………………………………………………

 

2.        Γράφω όλους τους ζυγούς αριθμούς που βρίσκονται :

 

α) ανάμεσα στο 16.783 και το 16.799 .
………………………………………………………………………………………..………………………………………………
β) ανάμεσα στο 11.988 και το 12.006.
………………………………………………………………………………………………………………………………
3.      Γράφω όλους τους μονούς αριθμούς που βρίσκονται :
α) ανάμεσα στο 12.380 και το 12.400 .
………………………………………………………………………………………………………………………………
β) ανάμεσα στο 15.993 και το 16.013.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.      Παρατηρώ τους αριθμούς και απαντώ.
 
17.867 , 11.982 , 14.851 , 19.384 , 18.007 , 15.984 , 12.568
 
α) Ποιοι αριθμοί έχουν στις δεκάδες το ψηφίο 8 ;
..…………………………………………………………………………………………………………..
β) Ποιος αριθμός έχει στις χιλιάδες το ψηφίο 2 ;
……………………………………………………………………………………………………………
γ) Τους βάζω σε σειρά από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο .
……………………………………………………………………………………………………………
δ) Ποιοι αριθμοί είναι μικρότεροι από το 14.560 ;
……………………………………………………………………………………………………………
ε) Ποιοι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι από το 16.034 ;
……………………………………………………………………………………………………………
στ) Ποιοι αριθμοί βρίσκονται ανάμεσα στο 12.000 και το 17.000 ;
……………………………………………………………………………………………………………
ζ) Ποιοι δύο αριθμοί μας δίνουν το μεγαλύτερο άθροισμα ;
……………………………………………………………………………………………………………
η) Ποιοι αριθμοί μας δίνουν τη μικρότερη διαφορά ;
……………………………………………………………………………………………………………
5. Γράφω το μεγαλύτερο σε αξία αριθμό χρησιμοποιώντας μία φορά καθένα από τα ψηφία .
α) 0 , 9 , 4      ____________________        β) 6, 8 , 9 , 3 ________________________
γ) 4 , 5 , 2 , 8  ___________________         δ) 8 , 3 , 5 , 8 ______________________________

 

2. Γράφω το μικρότερο σε αξία αριθμό που μπορώ χρησιμοποιώντας μία φορά καθένα από τα ψηφία :

α) 4 , 5 , 2     ___________________            β) 1 , 9 , 2 , 5 , 1 _____________________
γ) 2 , 6 , 3 , 7 __________________             δ) 9 , 1 , 3 , 2 , 4____________________________

 

3. Βάζω στη σειρά τους παρακάτω αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο , χρησιμοποιώντας το σύμβολο της ανισότητας >


6.789 ,   4.673 , 2.890 , 14.657 , 1.345 , 6.345 , 2.782 , 345 , 9.456 , 3.456 , 12.345 , 17.347 , 9.909
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
http://www.i-pinakas.com/uploads/1/5/0/4/15048864/1390969_orig.gif

5. Μαθαίνω για τα πολύγωνα

Θυμάμαι

 • Κάθε πολύγωνο είναι μία κλειστή τεθλασμένη γραμμή.
 • Ανάλογα με τον αριθμό των γωνιών του ή των πλευρών του , το πολύγωνο λέγεται τρίγωνο ( 3 γωνίες ) , τετράπλευρο (4 πλευρές), πεντάγωνο ( 5 γωνίες ) , εξάγωνο ( 6 γωνίες ) κ.τ.λ. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D102/704/4651,21062/images/img2_13.jpg

 

Περίμετρος ενός πολυγώνου είναι το συνολικό μήκος των πλευρών του!

 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα και σχεδίασε πολύγωνα

http://thumbs.dreamstime.com/t/%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD-%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF-%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF-%CE%B1-32485423.jpg

__________________________________________________________________________

Picture

το μάθημα στο διαδραστικό βιβλίο του μαθητή

6. Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών

Όταν κάνουμε μια στατιστική έρευνα, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο, καταγράφουμε τα δεδομένα (τις απαντήσεις δηλαδή που συγκεντρώσαμε) σε έναν πίνακα.

Στη συνέχεια μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα του πίνακα με:

 • ραβδόγραμμα (ράβδους που το ύψος τους δείχνει τον αριθμό απαντήσεων σε κάθε περίπτωση),
 • εικονόγραμμα (αντί ράβδων, εικόνες) ή
 • σημειόγραμμα (αντί εικόνων, σημεία).

Σκοπός μας είναι να τα παρουσιάσουμε απλά και κατανοητά.

  Παράδειγμα

Στο παραπάνω ραβδόγραμμα μπορούμε εύκολα να μάθουμε πόση ώρα βλέπουν τηλεόραση την ημέρα οι μαθητές της Α-Β τάξης του σχολείου μας. (τα στοιχεία είναι από έρευνα των μαθητών της Στ’ τάξης του σχολικού έτους 2013-2014)

Φτιάξε ένα ραβδόγραμμα και ένα εικονόγραμμα [κλικ]

Φτιάξε ένα δικό σου ραβδόγραμμα [κλικ]

 

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε πίνακες προτιμήσεων και ραβδογράμματα παίζοντας

[κλικ στην εικόνα]

Παράλληλα θα κάνεις και εξάσκηση στα αγγλικά σου! (… αλλιώς ζήτα βοήθεια από την κ. Μαριάνα!)

Η δική μας έρευνα!

Αφού πρώτα σκεφτήκαμε καλά, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή έρευνα πάνω σε δυο θέματα που μας βασάνιζαν!

 • Το πρώτο ήταν «πόσες ώρες την ημέρα ασχολούνται τα παιδιά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια«. Αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τους μαθητές της Στ’  τάξης και να τα αποτελέσματα:γραφημα1
 • το δευτερο ερώτημα ήταν «πόσες φορές την ημέρα βουρτσίζουν τα δόντια τους τα παιδιά«. Μας απάντησαν οι μαθητές της Δ2 τάξης

γράφημα 2

…ελπίζουμε ότι στο μέλλον να κάνουμε κι άλλες έρευνες, γιατί έχουμε πολλές απορίες!!!

 

… κι άλλη εξάσκηση εδώ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/vpapagiann/?page_id=1228

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων