Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η «προσφορά» – έναντι- πληρωμής- έτοιμων λύσεων στα μαθηματικά από ένα γαλλικό διαδικτυακό τόπο.