Αρχείο για "Ιανουάριος, 2016"

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Πειραιά και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος, με θέμα την ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5) 18&19 Φεβρουαρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνδιοργανώνει, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε., με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, σεμινάριο με θέμα:

«Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)»

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ AIRUSE, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη» Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:
Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου
Δρ. Ευαγγελίας Διαπούλη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος
Δρ. Μαρίας Γκίνη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος, βιολογίας, μαθηματικών κ.α. και των πολυτεχνικών, γεωπονικών και δασοπονικών σχολών χωρίς επιβάρυνση. Επισημαίνουμε ότι από το σεμινάριο δεν αποκλείεται κανένας κλάδος (ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι των εκπαιδευτικών από τους οποίους αναμένεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον).

Κατά την επιλογή θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε αμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και το εργαστηριακό τμήμα του σεμιναρίου για τη Δνση της Β΄Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας,  Μεταξά Ανδρέα 7, Φιλοθέη και για τη Δνση του Πειραιά, στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, Μυλασσών και Αρμενίων Προσκόπων, στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις διαλέξεις που θα γίνουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου. Στο εργαστήριο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι 24 εκπαιδευτικοί, λόγω των προδιαγραφών των αιθουσών.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 12-02-2016

Πίνακας Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό Θεματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη» τις 25,26 & 27 Φεβρουαρίου 2016

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν άμεσα την Υπεύθυνη Π.Ε. στην περίπτωση που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, για να ειδοποιηθούν οι αναπληρωματικοί. 

Δείτε το στο slideshare.net
 

ΚΠΕ Άμφισσας – Τριήμερο σεμινάριο με θέμα : Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης 26-28 Φεβρουαρίου 2016 (Υπό έγκριση)

 (Υπό έγκριση)

Το ΚΠΕ Άμφισσας προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις εμβέλειάς του και το ΕΚΠΑ(χημικό τμήμα), στην Άμφισσα με θέμα : “Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης” στις 26-28 Φεβρουαρίου 2016.

Συμμετέχοντες :  Από την Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν δύο εκπαιδευτικοί ως τακτικοί συμμετέχοντες και δυο ως αναπληρωματικοί.

Προϋπόθεση συμμετοχής : Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί οι οποίοι την τρέχουσα σχολική χρονιά εκπονούν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με το νερό και δεν έχουν παρακολουθήσει φέτος ομοθεματικό σεμινάριο σε άλλο ΚΠΕ.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 3-02-2016

«Έγκριση Εβδομάδας εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016»

Εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Σχολική Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016» με σκοπό την εφαρμογή των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία.
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let’s do it Greece, καθαρισμού της χώρας σε μία μόνο ημέρα, που ορίστηκε για τις 17 Απριλίου 2016, κατά το διάστημα δηλαδή από 11 έως 15 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.letsdoitgreece.org ή επικοινωνήστε στο e-mail: greeceletsdoit@gmail.com
Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016.

Οι δράσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη.

ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών – Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΚΠΕ ΈδεσσαςΤο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και με στόχο τον γραμματισμό της σχολικής κοινότητας σχετικά με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Νερού (φυσικό, βιολογικό, χημικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό), τη χρήση του και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, προτίθεται να πραγματοποιήσει 3ήμερη επιμορφωτική δράση /σεμινάριο, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Άμφισσας.

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι:
«ΣΠΟΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»
και θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016, στους χώρους του ΚΠΕ Άμφισσας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή.

Το σεμινάριο απευθύνεται :

  • σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέλη του προαναφερόμενου Δικτύου προερχόμενα από την επικράτεια,
  • σε υποψήφια μέλη του προαναφερόμενου Δικτύου προερχόμενα από την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δυτ. Ελλάδας, Θεσσαλίας και Αττικής, οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα που εμπεριέχουν τη θεματική του Νερού

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την αίτησή τους πρωτότυπα σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσω της υπευθύνου Π.Ε. στο ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών το αργότερο έως τις 21/01/2016. Προηγουμένως θα την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου doc στο pokpe2014@gmail.com έως τις 20/01/2016.

Ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

Το ΚΠΕ Φιλίππων σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης με αρ. Πρωτ. 213789 /Δ2/30-12-2015 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων θα συντονίσει και θα λειτουργήσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο:
«Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»,
για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.
Όσα Σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο μπορούν να αποστείλουν αίτηση μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΚΠΕ Κέρκυρας – Συμμετοχή στο δίκτυο Αειφορική Τεχνολογία

Ύστερα από την έγκριση της συνέχισης του δικτύου «Αειφορική Τεχνολογία» με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Κέρκυρας για τα επόμενα δύο σχολικά έτη (2015-16 & 2016-17) με το παραπάνω σχετικό, επισυνάπτουμε αίτηση συμμετοχής των σχολείων.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο website του ΚΠΕ Κέρκυρας, όπου μπορούν να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική φόρμα εδώ:
https://sites.google.com/site/kpekerkyras/diktya/aeiphorike-technologia/a

Αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «Αειφορική Τεχνολογία»

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Παίζω & Πετώ 2016 – Χελιδονίσματα

EOE SHMAΠαίζω & Πετώ 2016

Τα πουλιά αποτελούσαν πάντα πηγή έμπνευσης για τον άνθρωπο. Τα συναντάμε άλλωστε σε έργα γλυπτικής της αρχαιότητας, σε σύγχρονους πίνακες ζωγραφικής, ως σύμβολα σε ποιήματα και ως πρωταγωνιστές σε λαϊκά παραμύθια και μύθους. Στον κύκλο συναντήσεων του Ιανουαρίου, λοιπόν, τα παιδιά συναντούν «Τα πουλιά στην τέχνη»!
Αναλυτικό πρόγραμμα:

  • Κυριακή 24 Ιανουαρίου: Τα πουλιά σε έργα τέχνης
    Τα παιδιά παρατηρούν έργα τέχνης με θέμα τα πουλιά. Τα σχολιάζουν και δίνουν τίτλους σε αυτά. Στη συνέχεια γίνονται τα ίδια ζωγράφοι και γλύπτες και δημιουργούν τα δικά τους έργα.
  • Κυριακή 31 Ιανουαρίου: Τα πουλιά σε μύθους και παραμύθια
    Παραμύθι μύθαρος και η κοιλιά μου πύθαρος.Πύθαρος για να γεμίσει με ένα σωρό ιστορίες για πουλιά και με ένα μεγάλο κομμάτι πίτα. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει το φλουρί!

Πού: «Παλιό Οινοποιείο», Κτήμα Πύργου Βασιλίσσης,
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α.Τρίτσης»
Πότε: 11:30 – 12:45
Ποιοι: παιδιά από 6 έως 9 ετών
Είσοδος ελεύθερη

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί σχολικές ομάδες να υποδεχτούν τους προάγγελους της άνοιξης τα χελιδόνια, φτιάχνοντας φωλιές από πηλό.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Χελιδονίσματα» θα υλοποιηθεί  24, 25 & 26 Φεβρουαρίου στο Πάρκο «Α.Τρίτσης»
και απευθύνεται σε παιδιά Γ,Δ,Ε και Στ τάξης Δημοτικού. Η συμβολική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι 2,5€ ανά μαθητή και η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης των σχολείων προκύπτει κατόπιν συνεννόησης.
 Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο χελιδονίσματα

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας συνδιοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο 4 διδακτικών ωρών , με τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. της ΔΙ.Π.Ε. Β΄Αθήνας και. της ΔΙ.Π.Ε. &. ΔΙ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, το Γυμνάσιο και Λύκειο κωφών & βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και το Διεθνές Δίκτυο για την Π.Ε. MEdIES με τίτλο : «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη» 5 Φεβρουαρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο 4 διδακτικών ωρών , με τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. της ΔΙ.Π.Ε. Β΄Αθήνας και. της ΔΙ.Π.Ε. &. ΔΙ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, το Γυμνάσιο και Λύκειο κωφών & βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και το Διεθνές Δίκτυο για την Π.Ε. MEdIES – Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου και Λυκείου και του Τ.Ε.Ε./Ε.Α Κωφών & βαρηκόων Αγίας Παρασκευής. Πίνδου 27, Κοντόπευκο, με τίτλο :

 «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη»

Συμμετέχοντες: 60 εκπαιδευτικοί, 15 από κάθε μία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: 16.15-19.30

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 31-01-2016
 progr

 

ΚΠΕ Αργυρούπολης προγραμματισμός δράσεων για τη σχολική χρονιά 2015-16

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση