Αρχείο για "Ιανουάριος, 2024"

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024

Προγράμματα Αγωγής Υγείας(ΑΠΟΦΑΣΗ 16983/6-12-2023)
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΑΣΗ 19885/6-12-2023)
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 16984/6-12-2023)

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά παρατηρητήρια πολιτών στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Δασκολιά
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ© Copyright 2023
Πρώτη Έκδοση
Εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ISBN: 978-960-466-290-6 (e-book)
https://doi.org/10.26247/nkuapress.ebook.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cos4Cloud (Co-designed citizen observatories for the EOS-Cloud), το οποίο χρηματοδoτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 (σύμβαση χρηματοδότησης: 863463).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση