Αρχείο για "Ιούνιος, 2021"

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) – Διαδυκτυακή σειρά μαθημάτων στα αγγλικά για μαθητές και μαθήτριες 13-18 ετών με θέμα:”Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Φωτογραφία”

Το Foundation for Environmental Education, το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο παγκόσμιος οργανισμός του οποίου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι εθνικός χειριστής, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων και επιμόρφωσης με τίτλο Fee Academy.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σε δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων με θέμα την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και τη Φωτογραφία

·       Είναι δωρεάν

·       Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 13-18 ετών*

·       Πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα

·       Διαρκεί 6 εβδομάδες: από τις 30 Ιουνίου ως τις 13 Αυγούστου

Μαθητές και μαθήτριες: που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους να περάσουν το καλοκαίρι τους, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητες τους στα αγγλικά και στη φωτογραφία, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, είτε συμμετέχουν στο δίκτυο Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον είτε όχι.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!! Η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 15 έτη του μαθητή/τριας.

Σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες μας ηλικίας 13-15 ετών θέλουν να πάρουν μέρος πρέπει να:

-υπογραφεί φόρμα γονικής συναίνεσης

-δημιουργηθεί από το FEE χειροκίνητα λογαριασμός μαθητή/τριας (εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένη η φόρμα γονικής συναίνεσης)

Για να μη μην επιβαρυνθείτε με αυτή τη διαδικασία, προτείνουμε όσοι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες θέλουν να λάβουν μέρος και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 να τους ενημερώσετε ώστε ο γονέας/κηδεμόνας να επικοινωνήσει απευθείας στο education@eepf.gr για να τον υποστηρίξει η ΕΕΠΦ.

Οι μαθητές/τριες 15-18 μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ακολουθώντας τις οδηγίες,

Επισυνάπτονται οι οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας στα αγγλικά

Guide to sign up enroll and use FEE Academy

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2020-2021

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://forms.gle/HykjRCk62wGcFvX2A

Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

https://forms.gle/bwP39pSB7DXcUsWb6

Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

https://forms.gle/JzWHVFUrXrkUbeVi6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους ή/και τις  εκθέσεις απολογισμού (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.),  

Αφού συμπληρωθούν και τα απολογιστικά στοιχεία (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 137053/ ΓΔ4 / 09-10-2020) για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν. 

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 25 Ιουνίου 2021

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας – Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 10- 11 Ιουνίου 2021

Μικροί Ερευνητές – Μεγάλοι Δημιουργοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σχολικού Έτους 2020 -21

Πέμπτη & Παρασκευή, 10- 11 Ιουνίου 2021

 

Συνδιοργάνωση
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας
Συντονίζουν οι:  Σπαρτινού Μαρία-Γεωργία & Πετρίδου Βαρβάρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ WEBEX: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vpetridou | 1210095479

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Εξ Αποστάσεως Ημερίδας Με Θέμα ‘‘Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα’’ και Δράσεις για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τις  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ημαθίας, Κυκλάδων, Ηρακλείου & Ρεθύμνου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου & Κερκύρας,  δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &  Σχολικών Δραστηριοτήτων   και προτίθεται:

  1. Να διοργανώσει Ημερίδα με θέμα ‘Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα’’, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρες 18.00-20.00.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση τριών (3) διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο  https://forms.gle/k4mfGzCtdoCjgXcb7  έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex έως την Τετάρτη 16 Ιουνίου. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

  1. Να υποστηρίξει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, τις οποίες και προσκαλεί να λάβουν μέρος σε δράσεις σχετικές με το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» που εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η Ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετίας δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, λοιπόν, προτείνεται να οργανωθούν μικρές δράσεις και στη συνέχεια τα τελικά προϊόντα των δράσεων (συνθήματα, αφίσες, κείμενα, ποιήματα κλπ) ή η οπτικοακουστική καταγραφή τους (φωτογραφίες, σύντομα βίντεο, ηχητικά αρχεία)να αναρτηθούν στο διαδικτυακό πίνακα https://padlet.com/iodinou/f0dpsbst423vv520.

Η πρόσκληση απευθύνεται  σε όλη τη σχολική κοινότητα – εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Προτεινόμενη θεματολογία

  • προστασία της βιοποικιλότητας,
  • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  • χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
  • τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη
  • τροφική αλυσίδα
  • έλεγχος και αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής

Παράλληλα σας καλούμε να συνεισφέρετε  σε μια αποτίμηση για το πόσο η πανδημία επηρέασε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μια εκτίμηση για το κατά πόσο η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία περιβαλλοντικά ενημερωμένων μαθητών, μελλοντικών ενεργών πολιτών που θα καθυστερήσουν ή θα αποτρέψουν το ξέσπασμα μελλοντικών πανδημιών https://forms.gle/oifRptBmfvVkEAKJ8

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας

18.00 – 18.05 Χαιρετισμοί
18.05 – 18.25 Ημέρα Περιβάλλοντος, το χθες, το σήμερα, το αύριο, Βαρβάρα Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός,Γεωλόγος. M.Sc.  Ωκεανογραφίας, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
18.25 – 18.35 Μαγικό ταξίδι σε ένα κόσμο διαφορετικό, Στέλιος Μανταδάκης, Διευθυντής ΓΕΛ Επισκοπής Ρεθύμνης  
18.35 – 18.55 ‘‘Πράσινη Δευτέρα’’ Για Το Περιβάλλον, Την Υγεία Και Την Ηθική Απέναντι Στα Ζώα, Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, MEd, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ’ Αθήνας
18.55– 19.25 Η Βιοποικιλότητα Στην Εκπαίδευση Για το Περιβάλλον και Την Αειφορία, Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
19.25 – 19.45 Εκτός Τόπου Διατήρηση Αυτόχθονων Φυτών Της Ελλάδας: Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Για Την Αξιοποίηση Των Φυτογενετικών Πόρων Και Την Αποκατάσταση Της Ιδιομορφίας Των Οικοσυστημάτων, Νικόλαος Κρίγκας, Δρ. Βιολογίας-Συστηματικής Βοτανικής, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα
19.45 – 20.00 Συζήτηση και Αξιολόγηση

 

Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Aγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων, 10 & 11 Ιουνίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθενται να διοργανώσουν διήμερο διαδικτυακών παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, στις 10 & 11 Ιουνίου 2021, ενδεικτικές ώρες παρουσιάσεων: 18.00-21.00, για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε τα σχολεία που υλοποιούν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και που  επιθυμούν να συμμετάσχουν,  να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQxyNgBJmuGR7BbJn503ROxmqVc-kGA2N-JLmdJnpVpgo__w/viewform

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι περίπου 10-15΄και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των σχολείων.

Στις παρουσιάσεις που θα μας σταλούν, προτρέπουμε τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν μεθόδους και  τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα παραχθέντα, τα συναισθήματα των μαθητών/τριών και τα αποτελέσματα των δράσεών τους (σε περίπτωση που είχαν την δυνατότητα να κάνουν). Επισήμανση: οι παρουσιάσεις γίνονται από μαθητές/τριες και έχουν ως βασικό στόχο την διάχυση των καλών πρακτικών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα PPTs/αφίσες/Videos τα οποία θα περιέχουν αποκλειστικά γνωστικό περιεχόμενο, χωρίς δράσεις/δραστηριότητες/μεθοδολογία/αποτελέσματα του προγράμματος, δεν θα γίνουν δεκτά. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής : η έγκαιρη αποστολή του υλικού παρουσίασης έτσι ώστε να αποθηκευθεί (αποστολή υλικού έως την Δευτέρα 07-06-2021).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Παρασκευή 04-06-2021.

Οι υπεύθυνοι/ες  εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων των σχολείων που θα παρουσιάσουν, θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες στα προσωπικά τους e-mails, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση