Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν άμεσα την Υπεύθυνη Π.Ε. στην περίπτωση που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, για να ειδοποιηθούν οι αναπληρωματικοί.