Αρχείο για "26 Ιανουαρίου 2016"

ΚΠΕ Άμφισσας – Τριήμερο σεμινάριο με θέμα : Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης 26-28 Φεβρουαρίου 2016 (Υπό έγκριση)

 (Υπό έγκριση)

Το ΚΠΕ Άμφισσας προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις εμβέλειάς του και το ΕΚΠΑ(χημικό τμήμα), στην Άμφισσα με θέμα : «Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης» στις 26-28 Φεβρουαρίου 2016.

Συμμετέχοντες :  Από την Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν δύο εκπαιδευτικοί ως τακτικοί συμμετέχοντες και δυο ως αναπληρωματικοί.

Προϋπόθεση συμμετοχής : Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί οι οποίοι την τρέχουσα σχολική χρονιά εκπονούν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με το νερό και δεν έχουν παρακολουθήσει φέτος ομοθεματικό σεμινάριο σε άλλο ΚΠΕ.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 3-02-2016

«Έγκριση Εβδομάδας εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016»

Εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Σχολική Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2016» με σκοπό την εφαρμογή των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία.
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let’s do it Greece, καθαρισμού της χώρας σε μία μόνο ημέρα, που ορίστηκε για τις 17 Απριλίου 2016, κατά το διάστημα δηλαδή από 11 έως 15 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.letsdoitgreece.org ή επικοινωνήστε στο e-mail: greeceletsdoit@gmail.com
Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016.

Οι δράσεις είναι προαιρετικές και δωρεάν για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων