Αρχείο για "Ιούνιος, 2022"

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) του σχολικού έτους 2021-2022

Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022
Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2021-2022
Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων σχολικού έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ. Σε περίπτωση προβλήματος/δυσκολίας στη συμπλήρωση των στοιχείων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υπεύθυνη Π.Ε. Τα Απολογιστικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν από όλους/ες τους/τις συντονιστές/στριες των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώθηκαν ή όχι.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ. Αριθμ. Φ11/160010/Δ7 – 8/12/2021, του Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: «Ο/Η Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ. και Σ.Δ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης γίνεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους και τις εκθέσεις αποτίμησης (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.).

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 30 Ιουνίου 2022

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Εξ αποστάσεως Επιμορφωτική Ημερίδα, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, με τίτλο «Αποτελεσματική επικοινωνία για εκπαιδευτικούς TEACHER+», 20 Ιουνίου 2022

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης B΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, και τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄ Δ’ Αθήνας, Δυτ. και Ανατολικής Αττικής δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ δια της Υπευθύνου Π.Ε. και, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε. & Π.Θ. και Ημαθίας και Ρεθύμνου δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως Επιμορφωτική Ημερίδα την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, ώρες 17.00-18.30, με θέμα:

«Αποτελεσματική επικοινωνία για εκπαιδευτικούς TEACHER+»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά και έχει θέμα τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό μάθημα TEACHER+  που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και προσφέρει ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, δίνοντας προτεραιότητα σε ακουστικό και οπτικό υλικό, αλλά διατηρώντας τη δυνατότητα πρόσβασης στους ίδιους αυτούς πόρους και σε μορφή κειμένου για χρήστες που προτιμούν πιο παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ανωτέρω Διευθύνσεων, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Σύνδεσμος διεξαγωγής της ημερίδας, (θα αποσταλεί υπενθύμιση στο email που δηλώσατε, λίγο πριν την υλοποίηση της Ημερίδας).

Join Zoom Meeting  https://us06web.zoom.us/j/83445023034 Meeting ID: 834 4502 3034

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

17.00 – 17.10  Καλωσόρισμα

17.10 -17.25 Εισαγωγή στο πρόγραμμα TEACHER+, κ. Γρηγόρης Μηλόπουλος, Ειδικός Ερευνητής στην Ελληνογερμανική Αγωγή

17.25-18.00 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού MOOC , κ. Σπύρος Ράλλης

18.00-18.15 Εγγραφή και πλοήγηση στην πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες/ουσες

18.15- 18.30 Συζήτηση-Αξιολόγηση

Λίγα λόγια για την  εκπαιδευτική πλατφόρμα
Αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προσφέρει ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, δίνοντας προτεραιότητα σε ακουστικό και οπτικό υλικό, αλλά διατηρώντας συγχρόνως τη δυνατότητα πρόσβασης στους ίδιους αυτούς πόρους και σε μορφή κειμένου για χρήστες που προτιμούν πιο παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.
Οι δεξιότητες που στο πλαίσιο του TEACHER+ έχουν κριθεί απαραίτητες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών, έχουν εφαρμοστεί σε τρεις τομείς αλληλεπίδρασης: Επικοινωνία στην τάξη, Επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες, Επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου.
Το εκπαιδευτικό μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες μάθησης με αντικείμενο τρεις τομείς δεξιοτήτων: Διαπροσωπική επικοινωνία, Διαχείριση συγκρούσεων, Ηγεσία, συνεργασία και διαχείριση σχέσεων.
Θα βρείτε παραδείγματα και επεξηγήσεις για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ικανότητες στους τρεις τομείς αλληλεπίδρασης που αναφέρονται παραπάνω, με τη χρήση προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναισθητική ακρόαση, την ηγεσία με βάση την κατάσταση ή την περίσταση και τις τεχνικές διεκδικητικής συμπεριφοράς για επιτυχημένη επίλυση συγκρούσεων.
Το εκπαιδευτικό μάθημα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό διδακτικών μεθόδων, για παράδειγμα τη μικροδιδασκαλία, το podcasting και τη μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας οι χρήστες θα ανακατευθύνονται στο διαδικτυακό παιχνίδι του TEACHER+ που περιλαμβάνει αρκετά σενάρια αλληλεπίδρασης και που οι χρήστες θα πρέπει να επιλύσουν με την κατάλληλη συμπεριφορά ή απόκριση.

ΔΔΕ Β΄Αθήνας “Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων” 17 Ιουνίου 2022

 

Η ΔΔΕ Β΄Αθήνας, δημιουργεί και παρουσιάζει…

Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Παρασκευή 17 Ιουνίου 

  • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 09.15-13.15
  • Εξ αποστάσεως 17.45-19.30

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση