Αρχείο για "Νοέμβριος, 2022"

Ίδρυμα Ευγενίδου -Έκθεση: H EΛΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Idryma Eygenidou 1

Έκθεση: H EΛΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 

Αναπαράσταση διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση τεχνικών Εικονικής (VR) και Επαυξημένης (ΑR) Πραγματικότητας

https://www.eef.edu.gr/el/programme/ekthesi-h-elia-sti-lesbo/

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων – Πρόσκληση για τη συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με θέμα «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας» και για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με την αρ. Φ7/ΕΠ/118440/137940/Δ7/07-11-2022, απόφαση του ΥΠΑΙΘ (Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ/σης για την Αειφορία – Τμήμα Α΄) για ανανέωση λειτουργίας του Δικτύου.

Τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι μια μορφή οργάνωσης των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η ανάπτυξη ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων και περιοχών, η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα του δικτύου, η επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη των περιβαλλοντικών ομάδων η ανάληψη οργανωμένων δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος κ.α. Αρκετά τέτοια δίκτυα έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας με τοπική, περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια, καθώς και δίκτυα διεθνών συνεργασιών. Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τις 100496/Γ7/18-9-03, 66272 / Γ7 / 4-7-05 και 127856 / Γ7/ 29-11-06 Υ.Α.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2022-2023 και υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε., σύμφωνα με την αρ. Φ11/126281/Δ7/14-10-2022 εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα τη σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν και να την κοινοποιήσουν με fax (26250/22393) ή e-mail (kpe.krestenon@gmail.com) και στο ΚΕΠΕΑ Κρεστένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, τη θεματολογία, τους στόχους, τη μεθοδολογία εργασίας, τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς και τοπικούς φορείς, τις δράσεις κ.α. του Δικτύου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στον παρακάτω σύνδεσμο http://kpekrestenon.gr/el/ananeosi-leitoyrgias-ethd-kepea-krestenon-gia-to-sh-etos-2022-2023

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΠΕΑ Κρεστένων στο τηλ. 26250 – 22305 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΠΕ (kpe.krestenon@gmail.com).

Πρόσκληση σχολείων για συμμετοχή στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ανανέωση Έγκρισης λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανανέωση Έγκρισης λειτουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανών – Ρούβα – Γουβών για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ στο Εθνικό Δίκτυο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Έγκριση λειτουργίας των Διεθνών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Έγκριση λειτουργίας των Διεθνών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Κυκλική οικονομία στην πράξη», Τετάρτη 7 και 14 Δεκεμβρίου 2022

scico logoΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Μαγνησίας, Λέσβου, Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης και με την AMKE SciCo, προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο την Τετάρτη 7 & την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, ώρες 17.00-20.00, με θέμα:

«Κυκλική οικονομία στην πράξη»

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ανωτέρω Διευθύνσεων παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Αντικείμενο και στόχος Σεμιναρίου:
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί, μέσα από εργαστήρια σε ομάδες, θα γνωρίσουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της SciCo, «Κυκλική Οικονομία στην πράξη».
Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το ζήτημα της διαθεσιμότητας Φυσικών Πόρων, θα ανακαλύψουν την άμεση σχέση που έχει με την Οικονομία και θα γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για τη διασφάλισή της, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.Παράλληλα θα εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» έχει σχεδιαστεί και συγκροτηθεί με βάση τις κύριες αρχές που διέπουν τη θεωρία και τη μεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθηση. Ακολουθείται η γενική μεθοδολογία και οι αρχές του DesignThinking, ή αλλιώς Σχεδιαστική Σκέψη,  που είναι μία διαδικασία εντοπισμού και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, η οποία, τα τελευταία χρόνια, αξιοποιείται ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δομή Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε υβριδική μορφή, καθώς αποτελείται από 2 διαδικτυακές συναντήσεις (σύγχρονα) ενώ απαιτείται και ατομικός χρόνος μελέτης και εργασίας (ασύγχρονα) στο ενδιάμεσο αυτών, σύμφωνα με το παρακάτω:

Μέρος Θέμα Διάρκεια (ώρες) Τρόπος υλοποίησης
Α΄ Γνωριμία με το πρόγραμμα · Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία · Design Thinking 3 Σύγχρονα
Β΄ Παραδείγματα επιχειρηματικών μοντέλων Κυκλικής Οικονομίας – Βασικές Οικονομικές έννοιες – Δημιουργία εφαρμογών με App Inventor 8 Ασύγχρονα
Γ΄ Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 3 Σύγχρονα

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί ως εξής:
Α΄ Μέρος (1η διαδικτυακή συνάντηση): Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρες 17.00-20.00
Β΄ Μέρος: Ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη υλικού
Γ΄ Μέρος (2η διαδικτυακή συνάντηση): Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, ώρες 17.00-20.00

  • Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας webex, ο σύνδεσμος της οποίας θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.
  • Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν και τα τρία μέρη θα λάβουν και τον ολοκληρωμένο οδηγό δραστηριοτήτων του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία στην πράξη» και βεβαίωση 14 διδακτικών ωρών.

Συντονισμός εργαστηρίων: Στελλίνα Κουλουζάκη, Περιβαλλοντολόγος M.Sc. στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Λίγα λόγια για την SciCo
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός SciCo (Science Communication – Επιστήμη Επικοινωνία) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Ιδρύθηκε το 2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη.
Μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση, έχοντας ήδη προσεγγίσει πάνω από 400.000 πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Οι δράσεις της επεκτείνονται και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμμετοχή της σε πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επεκτείνοντας ταυτοχρόνως και ορισμένα από τα έργα της διεθνώς.

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο σε συνεργασία με την ΠΡΟΝΟΗ, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και ανάπτυξης υγιών στάσεων “BOYS & GIRLS PLUS”, 25 Νοεμβρίου 2022 & 2 Δεκεμβρίου 2022

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει βιωματικό  διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο που αφορά το  Εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Aνάπτυξης Υγιών Στάσεων και Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών σε εφήβους “BOYS & GIRLS PLUS”, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ», την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 & την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 17.30-20.30μμ.

Το πρόγραμμα Boys and Girls Plus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και των επιπτώσεων τους στον εφηβικό πληθυσμό (ηλικίας 13 – 19 ετών).

Το πρόγραμμα Boys and Girls Plus παρέχει στους πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς ένα σύνολο πρωτοπόρων διαδικτυακών και έντυπων εργαλείων που εμπλέκουν με δημιουργικό τρόπο τους νέους και τους ευαισθητοποιούν στους κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Μέσα από τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα τα νεαρά άτομα μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες αντίστασης στην πίεση των συνομηλίκων και να υιοθετήσουν μια ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να επιτύχουν έναν υγιή τρόπο ζωής.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει ήδη εγκρίνει την υλοποίησή του στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα προηγούμενα σχολικά έτη (τελευταία: η με Αρ. Πρωτ. ΄Εγκριση: Φ.2.1/ΕΧ/67671/154305/Δ7/29-11-2021 για το σχολικό έτος 2021-22). Αναμένεται η επανέγκρισή του και για τη φετινή χρονιά, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Προϋπόθεση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση είναι η δέσμευση να υλοποιήσουν όλο ή μέρος του προγράμματος έως το τέλος της σχολικής χρονιάς κλιμακωτά ως εξής: κατ’ ελάχιστον εφαρμογή 3 ενοτήτων του προγράμματος των 45 λεπτών η καθεμία και σε διάστημα τριών ημερών και άνω, ή εφαρμογή 6 ενοτήτων του προγράμματος των 45 λεπτών η καθεμία και σε διάστημα έξι ημερών και άνω, ή πλήρης εφαρμογή των 6 ενοτήτων του προγράμματος των 135 λεπτών η καθεμία και σε διάστημα έξι ημερών και άνω.

Ημερομηνίες και ώρες υλοποίησης σύγχρονης – διαδικτυακής επιμόρφωσης: Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 & Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 για δυο τρίωρα και ώρες 17.30-20.30μμ, μέσω της πλατφόρμας zoom και είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων. 

Ημερομηνίες ασύγχρονης επιμόρφωσης, maximum 20 συνολικά ώρες (εξαρτάται από το ρυθμό μελέτης), όπου παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας και ανάγνωσης της μεθοδολογίας του υλικού σε ώρες που διευκολύνουν τους συμμετέχοντες, στον προσωπικό τους χρόνο, έως τις 15/12/2022.

Με την υλοποίηση της  σύγχρονης επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν άμεσα το πρόγραμμα στους μαθητές.

Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης θα λάβουν συνολική βεβαίωση παρακολούθησης 26 ωρών.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση και θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Κηφισιάς  (λόγω εντοπιότητας του Κέντρου).

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα ακολουθήσουν δωρεάν προαιρετικές ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα zoom του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» ή στον χώρο του Κέντρου, με αντικείμενο την υποστήριξή τους στον εκπαιδευτικό ρόλο, στην εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές, καθώς και στην επιμόρφωση σε άλλα προγράμματα αγωγής υγείας και  ενδιαφέρουσες θεματικές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ημερομηνίες και οι ώρες θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς.

Συντονίστρια του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι η κα Βασιλική Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός MEd-Ψυχοθεραπεύτρια  Οικογένειας και Ζεύγους  και μέλος της ελληνικής ομάδας Boys & Girls.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην ομάδα είναι τα 25 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν στα προσωπικά τους emails και θα λάβουν τον σύνδεσμο εισόδου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ZOOM, τουλάχιστον δυο ημέρες  πριν την υλοποίηση του 1ου Σεμιναρίου.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας(ΑΠΟΦΑΣΗ 16986/14-11-2022)
Προγράμματα Αγωγής Υγείας(ΑΠΟΦΑΣΗ 16983/14-11-2022)
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΑΣΗ 16981/14-11-2022)
Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων (ΑΠΟΦΑΣΗ 16984/14-11-2022)

 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό δια ζώσης Σεμινάριο Π.Ε. σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και τη ΔΠΕ Α΄ Αθήνας με θέμα: Πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», 21 Νοεμβρίου 2022

banner website 977x358px transparent 1

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με την ActionAid Hellas και τη ΔΠΕ Α΄ Αθήνας, για τη διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών, συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 16.45-21.00 με θέμα

το Πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών»,

της ActionAid, στο Impact Hub , Καραϊσκάκη 28, Αθήνα ( Μετρό Μοναστηράκι ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεχθούν θα ειδοποιηθούν στο e-mail που θα δηλώσουν.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών»
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης, έχει ως απώτερο σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία.
Μέσα από δραστηριότητες διαδραστικού χαρακτήρα, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι εκπαιδευτικοί, εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της οικονομίας και προβληματίζονται γύρω από θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάπτυξης και διαχείρισης πόρων, την ανάδειξη μιας επιχειρηματικής ιδέας και την καλλιέργεια γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων. Σκοπός είναι να μπορέσουν αυτόνομα να εντάξουν την οικονομική διαχείριση στην καθημερινότητά τους και να αξιοποιήσουν βασικά εργαλεία όπως η στοχοθέτηση και η δημιουργία προϋπολογισμού. Ο οικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που είναι σε θέση να παίρνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην Πλατφόρμα Δεξιοτήτων του ΙΕΠ και εντάσσεται στη Θεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ /Υποθεματική: Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικότητα
Aλφαβητάρι Οικονομικών, https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό δια ζώσης Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Ενεργοί πολίτες στο σπίτι και στο σχολείο: Φαντασία και εφευρετικότητα, δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στα απορρίμματα», 18 Νοεμβρίου 2022

 

060ΑυτόCropΜΡουσσο 1

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει Επιμορφωτικό δια ζώσης Σεμινάριο συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 16.45 – 20.00 με θέμα:

«Ενεργοί πολίτες στο σπίτι και στο σχολείο: Φαντασία και εφευρετικότητα, δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στα απορρίμματα»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής που συστεγάζεται με το 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα, Αγία Παρασκευή. Το Σεμινάριο είναι εργαστηριακό και βασισμένο σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που προτείνονται για αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών/τριών, μέσα από την ενεργοποίησή τους ως «πολίτες», με την ενασχόλησή τους με χειροποίητες κατασκευές από απορρίμματα ή άχρηστα υλικά. Η θεματική και τα εργαστήρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συναφούς θεματικής ομίλους/ή και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του σεμιναρίου, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 16 Νοεμβρίου έως τις 14.00

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_18_11_2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 2022

16:45-16:55 Προσέλευση
16:55-17:00 Χαιρετισμοί, Έναρξη
17.00- 17:20 «Μείωση απορριμμάτων & Επανάχρηση»,κ.Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
17:20 -17.30 «Πρακτικές Επανάχρησης στα προγράμματα Π.Ε. του3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου», κ. Παγώνα Αγγελοπούλου
17.30 – 17:40 «Η κυκλική οικονομία στα προγράμματα Π.Ε. του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων», κ. Φωτεινή Ηλιοπούλου, κ. Κυριακή Καρακατσάνη, κ. Γιάννης Παπαϊωάννου
17:40 – 18:40 1ο εργαστήριο (το 2ο εργαστήριο παράλληλα),κ.Μαρία Ρουσσομουστακάκη, κ.Βαρβάρα Πετρίδου
18:40 -19:40 2ο εργαστήριο (το 1ο εργαστήριο παράλληλα),κ. Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, κ. Ελένη Πιστολά
19:40– 20.00 Συζήτηση, προτάσεις συνεργασιών
20.00
Λήξη

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτική εξ αποστάσεως Ημερίδα με θέμα: «ΑποΤΥΧΗα», 16 Νοεμβρίου 2022

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τις ΔΠΕ Γ΄ & Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και τις ΔΔΕ Γ’ & Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ημαθίας, Ρεθύμνου και Αργολίδας, για τη διοργάνωση Επιμορφωτικής εξ αποστάσεως Ημερίδας, συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 17.00-20.00 με θέμα:

«ΑποΤΥΧΗα»

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης WEBEX. 

Στόχος της ημερίδας είναι να αποστιγματίσουμε την αποτυχία ως κοινωνία, αλλά και ως εκπαιδευτική κοινότητα και να την δούμε ως ευκαιρία. Η αποτυχία είναι ένα εντελώς αναπόφευκτο μέρος του να είσαι άνθρωπος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μιλάμε για την αποτυχία. Δεν είναι κάτι έξω από την καθημερινή μας ζωή και όμως συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μιλάμε για τις αποτυχίες μας αρκετά. Κάθε ένας από εμάς αποτυγχάνει μερικές/πολλές φορές. Η έρευνα έχει δείξει ότι το να είσαι ανοιχτός και να συζητάς την αποτυχία είναι συχνά μια γόνιμη ευκαιρία μάθησης και μια ευκαιρία απομυθοποίησης της επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά είναι ο προβληματισμός που επιφέρει, και μέσω του προβληματισμού αυτού έρχεται η όποια ανάπτυξη και επιτυχία (όπως κι αν τις ορίζουμε). Παραδείγματα έφηβων μαθητών/τριών έχουν αποδείξει ότι μαθαίνοντας για τις προηγούμενες αποτυχίες μεγάλων επιστημόνων, τα πήγαν καλύτερα στα επιστημονικά προγράμματα από τους συμμαθητές τους που δεν έμαθαν για αυτές.

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-17:10 Υποδοχή, καλωσόρισμα
17:10-17:20 Χαιρετισμοί από τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
17:20-17:30 Καλωσόρισμα από την κ. Γεωργία Φουντουλάκη –  Ιδρύτρια του Small Educational Paradises
17:30-17:50 «Επιχειρηματικότητα – Γυναίκες – ΑποΤΥΧΗα», Μαριάννα Σκυλακάκη, Οικονομολόγος, Εκδότρια και Αρχισυντάκτρια της ΑθηΝΕΑς
17:50-18:10 «Η αποτυχία στην έρευνα», Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια Υδατικής Χημείας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης
18:10-18:30 «Ο ρόλος των μίντια και προσωπικές ιστορίες για την αποΤΥΧΗα», Λουκία Λυκίδη, Δημοσιογράφος, Generation Woman
18:30-18:40  διάλειμμα
18:40-19:00 «Υποκλιθείτε στις αποΤΥΧΗες σας!», Ελίνα Μαξούρα, Life Coach – Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Executive Coach – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στο Group & Team Coaching
19:00-19:20 «ΑποΤΥΧΗα: Ο ρόλος των λαθών στην εκπαιδευτική διαδικασία», Αργυρώ-Μαρία Σκουρμαλλά , Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, Εκπαιδευτικός στο 2ο Ευρωπαϊκό Σχολείο
19:20-19:40 «Από την ευαλωτότητα της μαθημένης αβοηθησίας στη δύναμη του “όχι ακόμα”», Μίνα Μαρούγκα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπεύτρια M.Sc., Κοινωνική Ανθρωπολόγος M.Sc.
19:40-20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση- Αξιολόγηση

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση