Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄,Γ΄& Δ΄Αθήνας, για τη διοργάνωση τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 25, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2016 με θέμα :

 «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη» με υποθέματα α) το δάσος – το περιαστικό πράσινο και β) το νερό – η θάλασσα»

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα οκτώ (48) εκπαιδευτικούς από τις παραπάνω Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης (δώδεκα από την κάθε μία). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους οικείους Δ/ντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: α) να υλοποιούν (οπωσδήποτε) πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά, β) να μην έχουν επιμορφωθεί στα ίδια θέματα στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και γ) να επιθυμούν την ένταξή τους στα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ («Δασικές Πυρκαγιές» και «Θάλασσα»).

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 27-1-2016