Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Δελτίο τύπου Βράβευσης σχολείων του Δεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία»

 

Photo 3Photo 1

 

 

 

 

 

Photo 4

Photo 2

 

 

 

 

 

Photo 5

Photo 6