Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2023-2024 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Μαθητική Εβδομάδα Δράσης: η δύναμη στο πιάτο σου», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις: όπως αναφέρονται στο έγγραφο.

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Μαθητική Εβδομάδα Δράσης: η δύναμη στο πιάτο σου» για το σχολικό έτος 2023-2024