Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2017"

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας – Πρόσκληση ένταξης σχολικών μονάδων στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» για το σχολικό έτος 2017-2018

diktyo dasiΤο «Μαθαίνω για τα Δάση» είναι ένα Θεματικό Δίκτυο Π.Ε., εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με την Απόφαση με αρ. πρ.:  23916/Γ7/30-12-2016, με Συντονιστικό Φορέα τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και Εθνικό Χειριστή την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Στόχος του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και, συγκεκριμένα, στο δάσος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν για τη σημασία του δάσους στη ζωή μας και αναπτύσσουν ενδιαφέρον και σεβασμό γι αυτό. Συνειδητοποιούν την αξία των δασών ως καταφύγιων ζωής και συνειδητοποιούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή τους. Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει τη  συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικής περιβαλλοντικής δράσης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5 έως 18 ετών δηλαδή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ).

Όσες Σχολικές Μονάδες επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο :

ΚΠΕ Αρναίας – Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

kpe arnaiasΤο ΚΠΕ Αρναίας, για το σχολικό έτος 2017-2018 θα υλοποιήσει τη δράση «Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018» για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωριστά για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
 
Η δράση αφορά τη συνάντηση των σχολείων που ήδη είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν φέτος στο Δίκτυο. Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα οργανωθούν από το ΚΠΕ Αρναίας και τα συνεργαζόμενα στο Δίκτυο ΚΠΕ και παρουσιάσεις εργασιών (p.p. αφισών, δρώμενων, κ.α.) όσων σχολείων το επιθυμούν. Θα είναι μονοήμερη, με διάρκεια περίπου από τις 10π.μ. έως τη 1.30μ.μ.
Το κόστος μετακίνησης και διαμονής (αν είναι απαραίτητη) θα βαρύνει τα σχολεία που θα συμμετέχουν.
Η συνάντηση που αφορά τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης προγραμματίζεται για την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και θα υλοποιηθεί στο άλσος της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία.
Η συνάντηση που αφορά τα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης οργανώνεται για την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αρναίας.
Τα σχολεία που είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση «Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018» μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων του νομού τους, αλλά και στο ΚΠΕ Αρναίας έως 30 Νοεμβρίου 2017.
Τα σχολεία που θα ενταχθούν στο Δίκτυο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των προγραμμάτων Π.Ε. στους Υπεύθυνους Π.Ε. ή Σ.Δ. και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προαναφερόμενη δράση, μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους για τη δράση μαζί με την αίτηση συμμετοχής για το Δίκτυο.

Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Αρναίας (συνημμένα οι αιτήσεις συμμετοχής)

 

ΚΠΕ Σικυωνίων – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Σεμινάριο Π.Ε. «Εισαγωγή στην Π.Ε. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο» 11 Νοεμβρίου 2017

Το ΚΠΕ Σικυωνίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Δ.Ε. Β΄, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  προγραμματίζει μονοήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 48 εκπ/κούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις,. Προτεραιότητα έχουν οι εκπ/κοί που δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν αντίστοιχο σεμινάριο, ενώ από τους υπόλοιπους θα προηγηθούν εκείνοι που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προτίθενται να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπ/σης.

Οι Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στη φόρμα συμμετοχής του ΚΠΕ Σικυωνίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (11/11/2017), σε συνεργασία με τις Δνσεις Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας , Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄, Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής
 «Εισαγωγή στην Π.Ε. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο»
 09:00 – 09:30 : Προσέλευση – Εγγραφές
09.30 – 09.40 : Καλωσόρισμα – χαιρετισμοί
09:40 – 10:10:  «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο », Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
10.10-10.30 : «Εκπαιδευτικό υλικό στο θεματικό άξονα “Δάσος”», Δημήτρης Γκότζος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄Αθήνας
10.30 – 10.45 : “Κλιματική Αλλαγή – Καύσωνες και Δασικές Πυρκαγιές στη Μεσόγειο”, Αναστάσιος Μαυράκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
10.45 -11.00 : Χωρισμός σε ομάδες – παραλαβή εξοπλισμού και εκπ/κού υλικού (φύλλα εργασίας)
11:00 – 13:30 : Μετάβαση στο πεδίο (Δάσος Βελίνας) – Υλοποίηση των σχετικών εργασιών πεδίου από την Π.Ο. του ΚΠΕ και τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων Δνσεων.
13:30 – 14:00 : Μετάβαση στο Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας.
14:00 – 15:30 : Εξερεύνηση του Μουσείου καθοδηγούμενη από την Π.Ο. του ΚΠΕ και συμπλήρωση των σχετικών φύλλων εργασίας
15:30 – 16:30 : Γεύμα – ξεκούραση
16:30 – 18:30 : Μετάβαση στο Φενεό (Λίμνη Δόξα – σχεδιασμός Φ.Ε. από τους επιμορφούμενους με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου πεδίου)
18:30 – 20:00 : Παρουσίαση εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια – αξιολόγηση σεμιναρίου – παραλαβή βεβαιώσεων – λήξη σεμιναρίου.
 

Έγγραφο Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΚΠΕ Ανωγείων – Πρόσκληση συμμετοχής σε Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, αλλά και  με άλλους  επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς  προγραμματίζει την ίδρυση Εθνικού θεματικού Δικτύου σχετικά με την γεωποικιλότητα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες με τίτλο: «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες».

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξει  τη συνεργασία του με σχολεία της Ελλάδας  αρχικά, της Κύπρου και της Ευρώπης στη συνέχεια. Θα επιδιώξει συνεργασία με όλα τα ΚΠΕ της Ελλάδας, αλλά και  με αντίστοιχα ΚΠΕ της Κύπρου σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά και με αντίστοιχα Γεωπάρκα της Ευρώπης, αλλά και με επιστημονικούς φορείς. Ήδη, το ΚΠΕ Ανωγείων είναι μέλος της Επιτροπής  Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη που συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε  ΟΤΑ από το 2009 και τα προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων υλοποιούνται στην περιοχή του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη από το 2006. Επτά από τα εννιά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Ανωγείων έχουν θεματολογία σχετικά με το Γεωπάρκο και τα χαρακτηριστικά του και υλοποιούνται από το 2006 στο χώρο του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του ΚΠΕ Ανωγείων (Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο) .

Όσες Σχολικές Μονάδες επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο, να υποβάλουν αίτηση μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των αντίστοιχων Διευθύνσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017.

Το 2ο ΓΕ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις Φυσικές Επιστήμες 27 Σεπτεμβρίου 2017

΄΄ το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία ΄΄

Το 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στις Φυσικές Επιστήμες.

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Νίκος Τράκας μας ξεναγεί στη σωματιδιακή φυσική με θέμα  “από τι είμαστε φτιαγμένοι;”

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 19:30

Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Λαυρίου κατά την σχολική χρονιά 2017-2018

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το έγγραφο 200064/Δ2/23-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ΚΠΕ Λαυρίου, για τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων ΠΕ,υλοποιεί τα περιβαλλοντικά του προγράμματα σε σχολικές ομάδες της Αττικής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά τα προγράμματά μας είναι:

      ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥ: Βιομηχανική κληρονομιά
        ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΗ: Προσομοίωση της γραμμής παραγωγής μετάλλου από το μετάλλευμα του, διαχείριση του νερού στην αρχαιότητα
        ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ:Περιβαλλοντικό μονοπάτι στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου
        ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ: Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση
        ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ: Το λιμάνι ως φορέας ανάπτυξης και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
        ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ: Φυσική αναγέννηση σε καμένο δάσος
        ΓΙΑΛΟ-ΓΙΑΛΟ: Θαλάσσια οικοσυστήματα, με έμφαση στην posidoniaoceanica
        Νέο πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα:‘Αγωνιστικός προσανατολισμός στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου’
        Νέο πιλοτικό πρόγραμμα με θέμα:‘Αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Λαύριο’

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα, πλην των δύο πιλοτικών, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, μαζί με τους στόχους που κάθε φορά επιδιώκονται και λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους (π.χ. περιεχόμενο, πεδίο, μεθοδολογία).

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Λαυρίου

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Επιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 20&21 Οκτωβρίου 2017

eepf-dimosΗ Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Συντονιστικός Φορέας του Δικτύου, συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 12 διδακτικών ωρών για 60 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου (ώρες 16.30 – 20.30), στα γραφεία της Εταιρίας (Νίκης 20, 2ος όροφος, Σύνταγμα) και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 (ώρες 09:00- 15:00) στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου (Ολύμπου 13 και Ηλείας, Χαλάνδρι, στάση Προαστιακού «Κηφισίας»).
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εστιασμένα στη θεματική του δικτύου, η ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του Δικτύου, καθώς και η συμμετοχή στο εργαστήριο και τη Δράση «Μουσικά όργανα από Μέταλλα».
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα επιλεγούν 50 εκπαιδευτικοί από τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και 10 εκπαιδευτικοί από την υπόλοιπη Ελλάδα, με σειρά προτεραιότητας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο αλλά προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, ενώ τυχόν υπολειπόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν στους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο και σε όσους δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλη επιμόρφωση του Δικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούμε να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017. Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί σχετική βεβαίωση.

Η Βραδιά του Ερευνητή ταξιδεύει στο Λαύριο 22-09-2017

Afisa pre event final 2Λαύριο Αίθουσα Χυτηρίου- 22 Σεπτ 2017 18:00 (preevent)

Συμμετέχουν: ΕΛΚΕΘΕ, ΑΘΗΝΑ, ΒΒΕΜ, ΚΠΕ Λαυρίου

Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα. (ΕΛΚΕΘΕ)
Καθώς η δημιουργία μιας πετρελαιοκηλίδας ως  αποτέλεσμα της διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα,μέσα από ένα απλό και κατανοητό πείραμα για μικρούς και μεγάλους γίνεταιαντιληπτή η επίδραση της δημιουργίας μιας πετρελαιοκηλίδας στο θαλάσσιοοικοσύστημα και οι τρόποι περιορισμού και καθαρισμού των περιοχών πουρυπάνθηκαν.
Πως λειτουργούν τα υποθαλάσσια ηφαίστεια (ΕΛΚΕΘΕ)
Μέσω μια απλής και όμορφης κατασκευής το κοινό συμμετέχει σε ένα ζωντανό πείραμα και κατανοεί τις διεργασίες και το αποτέλεσμα των ηφαιστειακών εκρήξεων που τόσο πολύ έχουν επηρεάσει τον ανθρώπινο πολιτισμό με την πάροδο του χρόνου. Ξαφνικά το ηφαίστειο ξεκινά και… αφρίζει!
Ντεντέκτιβ πλαστικών σε παραλίες και ακτές (ΕΛΚΕΘΕ)
Οι μικροί και οι «μεγαλύτεροι» φίλοι των καθαρών ακτών και θαλασσών συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι όπου χαρτογραφείται και ταξινομείται σε πραγματικό χρόνο η ρύπανση των ακτών μας από πλαστικά και άλλα πεταμένα αντικείμενα. Εξοικειώνονται με την χρήση μιας επιστημονικής εφαρμογής-εργαλείο για κινητά τηλέφωνα και tablet ώστε να μπορεί να συμβάλει στην αποτύπωση και καταγραφή δεδομένων σχετικών με την ρίψη και κυκλοφορία των ανθρώπινων απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Το λιμάνι και ο άνθρωπος  (ΒΒΕΜ)
Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος» έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν  τον καθοριστικό ρόλο της Λιμενικής Βιομηχανίας  στη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, πως επηρεάζει τη ζωή τους, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά  και πως  τελικά εξαρτώμεθα από τη θάλασσα. (Η μελέτη του εκπαιδευτικού προγράμματος είχε γίνει  με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.)

Οι θησαυροί του Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΚΠΕ Λαυρίου)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου βρίσκεται στην  πόλη του Λαυρίου από το 2005 και υλοποιεί εκπαιδευτικά  προγράμματα  που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων και αφορούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά  ζητήματα με αφορμή το ιδιαίτερο περιβάλλον της Λαυρεωτικής. Το ΚΠΕ μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες , παρουσίαση υλικού  διαδραστικά  παιχνίδια και χρήση στερεοσκοπίων θα αναδείξει το σημαντικό φυσικό, γεωλογικό, ιστορικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα του Εθνικού ΔρυμούΣουνίου, μιας περιοχής με πολλές δυνατότητες  αειφορικής  αξιοποίησης.
 
Πόσο σημαντικός θα ήσουν αν ήσουν ιστοσελίδα της Google? (EKΑΘΗΝΑ)
Το να βρούμε την πληροφορία στο Google είναι κάτι που όλοι το θεωρούμε δεδομένο, αλλά τι συμβαίνει μέχρι αυτή η πληροφορία να παρουσιαστεί στην οθόνη μας; Πώς ιεραρχεί η Google τις ιστοσελίδες που είναι σχετικές με κάτι που ψάχνουμε για να τις παρουσιάσει από τις πιο σημαντικές στις λιγότερο σημαντικές; Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά θα «ντυθούν» για λίγο «ιστοσελίδες», θα ακολουθήσουν τα μονοπάτια που χαράσσουν οι αλγόριθμοι και θα πάρουν μια ιδέα για το πώς μικρές αλλαγές στη δομή των διασυνδέσεων μεταξύ των ιστοσελίδων μπορούν να καθορίσουν το ποια πληροφορία θα φτάσει τελικά πρώτη στα χέρια μας!
 
Ο Βλάσης, το ρομπότ που χορεύει! (EKΑΘΗΝΑ)
Η ομάδα αναγνώρισης και επεξεργασίας μουσικής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. “Αθηνά” έχει αναπτύξει έναν καινοτόμο αλγόριθμο αναγνώρισης ρυθμού σε πραγματικό χρόνο (real-time beat-tracking) ο οποίος έχει ενσωματωθεί σε ένα ρομπότ που χορεύει. Συγκεκριμένα, στο ρομπότ μπορεί να «φορτωθεί» οποιοδήποτε μουσικό κομμάτι της αρεσκείας μας, και το ρομπότ να αναπαραγάγει το κομμάτι αυτό και να αναγνωρίσει το ρυθμό. Έτσι μπορεί και χορεύει σύμφωνα με τον ρυθμό του κομματιού και να συνεπάρει στον ρυθμό του τους φίλους του.
 
WhoLoDancΕ: χορεύοντας με τα βήματα της τεχνολογίας (EKΑΘΗΝΑ)
Πώς μια κινούμενη φιγούρα μπορεί να επηρεάσει την κίνησή σου; Αν χόρευες μαζί με ένα τρισδιάστατο άβαταρ ή μία ολογραμματική προβολή πώς θα ήθελες να μοιάζει(ς); Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει κανείς μια βιβλιοθήκη για τη χορευτική κίνηση; Τι μπορεί να διδάξει έναν επιστήμονα της πληροφορικής ένας χορευτής ώστε να σχεδιάζει καλύτερες διαδραστικές διεπαφές; Αυτά είναι μόνο κάποια από τα ερωτήματα τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε μέσα από την ενασχόλησή μας στο ερευνητικό έργο WhoLoDancE!
 
Δημιουργήστε μουσική με τις κινήσεις του σώματός σας (EKΑΘΗΝΑ)
Ελάτε να πειραματιστείτε παίζοντας ένα εικονικό έγχορδο μουσικό όργανο κάνοντας χειρονομίες με τα δάκτυλά σας και κινώντας το σώμα σας!  Οι εικονικές χορδές μπορούν να είναι φτιαγμένες από ασυνήθιστα υλικά όπως μάρμαρο, τρίχες αλόγου ή ακόμα μετάξι και ιστό αράχνης. Ο μουσικός ήχος που θα ακούσετε παράγεται υπολογιστικά σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή καθοδηγούμενος από τις δικές σας χειρονομίες! Πρόκειται για τεχνολογία που αναπτύσσεται με χρηματοδότηση της ΕΕ/Ορίζοντας 2020 – Έργο iMuSciCA
 
 

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους 2017-2018 «Cinema…διάβασες;»

cinemaΣας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, η Δ/νση Π.Ε. Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η ΕΡΤ Α.Ε. και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα προσκαλεί τους μαθητές των Νηπιαγωγείων, όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας να συμμετάσχουν στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους 2017-18 «Cinema…διάβασες;».

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει στις 19 Φεβρουαρίου του 2018.

Ο Σύλλογος Καλλονιατών Λέσβου, η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), η Δ.Δ.Ε Β΄ Αθήνας, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής διοργανώνουν ημερίδα για τους βιότοπους της Λέσβου με θέμα «Στη ρότα των πουλιών- Μια εκπαιδευτική έρευνα για τους βιότοπους της Λέσβου» 24-09-2017

ROTA poster

Ο Σύλλογος Καλλονιατών Λέσβου, η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), η Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκ/σης Β΄ Αθήνας, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής διοργανώνουν ημερίδα για τους βιότοπους της Λέσβου με θέμα «Στη ρότα των πουλιών- Μια εκπαιδευτική έρευνα για τους βιότοπους της Λέσβου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 9.00΄ έως 15.00΄.

Η πρωτοτυπία της Ημερίδας, που εγγράφεται στην προοπτική ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, είναι η προβολή των βιότοπων της Λέσβου μέσα από την ομαδική έρευνα, ζωντανή παρατήρηση και καταγραφή των πουλιών από μαθητές 4 σχολείων του νησιού και 4 της Αθήνας.

Έτσι οι μαθητές του του ΕΠΑΛ Καλλονής, του 4ου Λυκείου Μυτιλήνης, του Λυκείου Πολιχνίτου και του Λυκείου Άντισσας με την καθοδήγηση της υπευθύνου του Κέντρου Περιβαλλοντικής ενημέρωσης Καλλονής Ελένης Γαληνού έχουν ήδη από τον Απρίλιο ξεκινήσει την έρευνα πεδίου: δηλαδή πήγαν σε διαφορετικά σημεία με υγρότοπους, ανάλογα με το περιβάλλον τους, όπου παρατήρησαν και βιντεοσκόπησαν τα πουλιά που την άνοιξη μεταναστεύουν στο νησί μας, όπως ο μαυροπελαργός και ο κρυπτοτσικνιάς, ο καλαμοκανάς και το φοινικόπτερο/φλαμίνγκο, η αβοκέτα και το νανογλάρονο, και τέλος το σμυρνοτσίχλονο και φρυγανοτσίχλονο.
Από την άλλη μαθητές 4 σχολείων της Δευτ/θμιας Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας, του 1ου, 2ου, 5ου Λυκείων Χαλανδρίου και 4ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, ασχολούνται αντίστοιχα και συμπληρωματικά με τις ομάδες των σχολείων της Λέσβου με το θέμα της μετανάστευσης μέσα από βιβλιογραφική έρευνα.
Όλα τα λύκεια θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους στη διάρκεια της Ημερίδας.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση