Ύστερα από την έγκριση της συνέχισης του δικτύου «Αειφορική Τεχνολογία» με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Κέρκυρας για τα επόμενα δύο σχολικά έτη (2015-16 & 2016-17) με το παραπάνω σχετικό, επισυνάπτουμε αίτηση συμμετοχής των σχολείων.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο website του ΚΠΕ Κέρκυρας, όπου μπορούν να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική φόρμα εδώ:
https://sites.google.com/site/kpekerkyras/diktya/aeiphorike-technologia/a

Αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο «Αειφορική Τεχνολογία»