Αρχείο για "Νοέμβριος, 2016"

«Κι αν ήσουν εσύ;» πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων, με την αξιοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων και τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος – Ημέρα Διεθνούς Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο» στις 21 Μαρτίου 2017

 idea-unhcrΤο Πρόγραμμα “κι αν ήσουν εσύ;” είναι ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων. Υλοποιείται από τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης, στελέχη οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, και όλες οι δράσεις είναι χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
1) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών τοπικής κοινωνίας
2) Δίκτυο Σχολείων ‘κι αν ήσουν εσύ;’ – συνεργασία εκπαιδευτικών και
θεατροπαιδαγωγών
3) Αυτοτελή Εργαστήρια για μαθητές
4) Μαθητικά Φεστιβάλ –Ημέρες Διάχυσης Αποτελεσμάτων
5) Ημέρα Διεθνούς Δράσης “Μονόλογοι από το Αιγαίο”
6) Η Δράση “Μαζί”
7) Μαθητικός Διαγωνισμός
Συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος:
1) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των άλλων επιμορφούμενων στα σεμινάρια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βλέπουν τις κατά περίπτωση οδηγίες‐ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των σεμιναρίων καθώς σε διαφορετικές πόλεις η διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής ενδέχεται να διαφέρει (www.theatroedu.gr > Κι αν ήσουν εσύ; > σεμινάρια).
2) Η επιλογή σχολείων για το Δίκτυο Σχολείων «κι αν ήσουν εσύ;» γίνεται σε συνεργασία των τοπικών διαχειριστών του προγράμματος με τους κατά τόπους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας) ή άλλων στελεχών εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις του προγράμματος. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (www.theatroedu.gr > πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ» > Δίκτυα Σχολείων).
3) Για τα αυτοτελή εργαστήρια του προγράμματος σε μαθητές, το ενδιαφερόμενο σχολείο θα πρέπει να συμπληρώνει τη σχετική φόρμα αίτησης στην ιστοσελίδα του Δικτύου (www.theatroedu.gr > Πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» > αυτοτελή εργαστήρια σε μαθητές).
4) Για τη δράση Ημέρα Διεθνούς Δράσης «Μονόλογοι από το Αιγαίο» οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να «κατεβάζουν» δωρεάν το βιβλίο από την ιστοσελίδα του προγράμματος είτε να το προμηθεύονται δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα κατά τόπους γραφεία του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Αναλυτικές οδηγίες και προτάσεις για δράσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
5) Οι δράσεις «Μαζί» και «Μαθητικός Διαγωνισμός», είναι ανοιχτές σε όλη τηνεκπαιδευτική κοινότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις για τον τρόπο συμμετοχής και επικοινωνίας από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.theatroedu.gr.
Πληροφορίες‐Γραμματεία: 2106541600 / humanrights@theatroedu.gr

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λαυρίου και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Γ΄ & Δ΄ Αθήνας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας με τίτλο : «Καλλιεργώντας … αξίες στο σχολικό κήπο» στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Γ΄ & Δ΄ Αθήνας και Β΄/θμιας Γ΄ Αθήνας για την διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα :

«Καλλιεργώντας … αξίες στο σχολικό κήπο»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 και απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 30 Νοεμβρίου 2016

Επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), για την τρέχουσα σχολική χρονιά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση :

 • οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους. Η αίτηση υποβάλλεται από το/τη Συντονιστή/στρια του κάθε Προγράμματος, στον/στην Υπεύθυνο/η ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή του ΚΠΕ που θα ήθελαν να επισκεφθούν, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάφεια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.
 • οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό, σε ΚΠΕ της Περιφέρειας όπου ανήκει η σχολική μονάδα και η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν μπορεί να είναι άνω της μίας ημέρας. Η επιλογή των σχολικών μονάδων που θα επισκεφθούν κάποιο ΚΠΕ, θα βασίζεται στη συνάφεια του θέματος της Ερευνητικής Εργασίας με τα υλοποιούμενα προγράμματα του ΚΠΕ και θα αποφασίζεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ.
  Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που αφορούν Ερευνητικές Εργασίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των εκπαιδευτικών επισκέψεων που δέχεται το ΚΠΕ.
 • Οι Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Η αίτηση υποβάλλεται σε ΚΠΕ της Περιφέρειας όπου ανήκει η Δομή. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των ΔΥΕΠ ειδικά για τις δομές αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα:
  α) η εκπόνηση προγράμματος ΠΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης (μονοήμερης ή πολυήμερης)

  β) Τα ΚΠΕ σε συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΔΥΕΠ θα διευκολύνουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με προσαρμογή του ωραρίου της επίσκεψης στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ
  γ) Αιτήσεις για εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ ειδικά για τις ΔΥΕΠ μπορούν να κατατεθούν και μετά τη λήξη των προθεσμιών και θα εξετασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ΚΠΕ.

Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Εμβέλεια ΚΠΕ που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Αθήνας

KPE B-ATH new

 

Λίστα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Oι αιτήσεις για τα ΚΠΕ των εκπαιδευτικών που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων μέχρι τις 2-12-2016.

 • Τα ονόματα όλων των συνοδών εκπαιδευτικών πρέπει να αναγράφονται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.
 • Στην περίπτωση που το σχολείο είναι ενταγμένο σε θεματικό δίκτυο που συντονίζει το Κ.Π.Ε. που αιτείται να επισκεφθεί πρέπει να σημειωθεί στην αίτηση.

Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή Σχ. Δρ. καταρτίζουν τον πίνακα των αιτούμενων επισκέψεων κατά σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του ίδιου σχολείου σε ΚΠΕ. Προηγούνται τα σχολεία τα οποία κατά την περυσινή σχολική χρονιά (σύμφωνα με τα αρχεία του Υπεύθυνου ΠΕ ή Σχ. Δρ.) δεν επισκέφθηκαν κανένα ΚΠΕ της χώρας. Συμπληρωματικά, λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των σχολικών προγραμμάτων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ που θα επισκεφτούν.Τα ΚΠΕ καλούν τα σχολεία κατά σειρά σύμφωνα με τον πίνακα ο οποίος διαβιβάζεται από τον Υπεύθυνο ΠΕ ή Σχ. Δρ.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να υποβάλλουν τις 2 αιτήσεις τους (1 σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και 1 σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας της Διεύθυνσής μας για κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα ) μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας και κατόπιν να στείλουν τις πρωτότυπες αιτήσεις τους  μέσω Διεύθυνσης, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις επισκέψεις των Περιβαλλοντικών Ομάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση του εγκεκριμένου προγράμματος, και ως ελάχιστος αριθμός, το 70% του συνόλου των αναγραφόμενων μαθητών.

Παρακαλούνται τα σχολεία να δίνουν προκαταβολικά, κατά το δυνατό, ακριβή αριθμό μαθητών που πρόκειται να επισκεφθούν ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, κατά την επίσκεψη οι Συνοδοί Εκπαιδευτικοί πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας (και όχι των τμημάτων του Σχολείου), ημερομηνία επίσκεψης, σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή/Διευθύντριας του Σχολείου.

 

WWF Hellas – Ένας σχολικός διαγωνισμός που θα σας… ταξιδέψει! Παίξτε και εμπλουτίστε το δωρεάν, διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων του WWF «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις»

Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2016 παίξτε και δοκιμάστε‐ ατομικά ή σε ομάδες‐ να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο του παιχνιδιού «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις». Οι πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές ερωτήσεις, θα ενσωματωθούν στο παιχνίδι τη νέα χρονιά, κάνοντας το εικονικό ταξίδι γνώσεων ακόμα πιο συναρπαστικό! Οι εμπνευσμένοι δημιουργοί νέων ερωτήσεων, που θα διακριθούν για την πρωτοτυπία τους, θα κερδίσουν μια θέση στους συν‐δημιουργούς του παιχνιδιού και την ευκαιρία να γίνουν… πρωτοσέλιδο στο εφημεριδάκι των εκπαιδευτικών και στα ηλεκτρονικά μέσα του WWF!

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το πρόγραμμα «Έχεις τη δύναμη στα χέρια σου» της ActionAid

Σας ενημερώνουμε ότι η ActionAid, στο πλαίσιο των δράσεών της για την Εκπαίδευση, καλεί φέτος τα Χριστούγεννα όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Έχεις τη δύναμη στα χέρια σου», για τη δημιουργία ενός σχολείου στο Galagala της Ουγκάντα, που αποτελεί μία από τις πιο φτωχές και απομακρυσμένες κοινότητες στον κόσμο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καλλιέργεια αισθημάτων ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, βασικά γνωρίσματα του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη. Τα σχολεία που θα υποστηρίξουν τη δράση θα νοιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, της προσφοράς και της συμμετοχής, σε έναν κοινό σκοπό, καθώς θα βοηθήσουν στην ανέγερση 2 σχολικών αιθουσών στην ανωτέρω κοινότητα της Ουγκάντα και θα έχουν την ευκαιρία να δουν χειροπιαστά τα αποτελέσματα της κινητοποίησής τους.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος τα παιδιά θα μπορούν να στηρίξουν το σκοπό είτε μέσω της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων bazaar στο σχολείο τους, είτε προμηθευόμενα ένα βραχιολάκι με μία μικρή δωρεά, μεταφέροντας έτσι το μήνυμα της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν τα ενδιαφερόμενα σχολεία να καλούν στο τηλέφωνο 210.9212321 (ActionAid Ελλάς).

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πίνακες Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας στα Σεμινάρια α) για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 & β) στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας στο Σεμινάριο για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.
3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, Σάκη Καραγέωργα 13, Αγία Παρασκευή
Δείτε το στο slideshare.net
ΠΙΝΑΚΑΣ Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας στο Σεμινάριο με θέμα την αξιολόγηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.
1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, Τζαβέλλα 64, Νέο Ψυχικό
Δείτε το στο slideshare.net

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Τριήμερο σεμινάριο με θέμα “Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης” σε συνεργασία με το ΚΠΕ Άμφισσας, 16-18 Δεκεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας, για την διοργάνωση τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα «Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων  και Μοντέλα Προσομοίωσης». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ, απευθύνεται σε 36 εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εμβέλειας του ΚΠΕ και κυρίως σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία, σε σχέση με το νερό.

Το ΚΠΕ Άμφισσας  συνεργάζεται με το ΕΚΠΑ, την ειδική γραμματεία υδάτων /Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στην υπέυθυνη Π.Ε. μέχρι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00

Το ΚΠΕ Άμφισσας θα καλύψει τις δαπάνες διαμονής (ξενώνας ΚΠΕ Άμφισσας), πρωινού, διατροφής, καφέ-σνακ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

 

ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών – «ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ», Διαδικτυακή Κοινότητα και κλειστή Ομάδα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας-Γιαννιτσών, ως εθνικός συντονιστικός φορέας του Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΘΔΠΕ) ΝΕΡΟ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, σας ενημερώνει  για το πλαίσιο της φετινής λειτουργίας της ψηφιακής Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://blogs.sch.gr/schoolgardens/, καθώς και  τις δυνατότητες που αυτό δίνει στα μέλη της.
Πληροφορίες για τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει α)σε αυτήν, ως νέο μέλος της (υποψήφια νέα μέλη), β) στην κλειστή Ομάδα μελών των ΚΗΠΟΥΡΩΝ στο Face book, είτε ως παλιό είτε ως νέο μέλος της Κοινότητας( παλιά μέλη και υποψήφια νέα) στο έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών.
Ειδικότερα για φέτος η Κοινότητα των  Κηπουρών έχει τον δικό της  σχολικό κήπο. Ο συγκεκριμένος κήπος ενσωματώνει μια εναλλακτική πρόταση του ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών για την καλλιέργεια σχολικών κήπων με τη μέθοδο της Φυσικής Καλλιέργειας.

Έγγραφο του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών

ΚΠΕ Αργυρούπολης – Διεθνές Δίκτυο Διασχολικών Συμπράξεων ΔΒΜ για το Περιβάλλον & την Αειφορία, 22 χρόνια “Χρυσοπράσινο Φύλλο”

kpe arg gold

Πρόσκληση για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 2016 στις 27 Νοεμβρίου 2016

idea-theatre«Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2016:
Θέατρο – Εκπαίδευση ‐ Κοινωνική Παρέμβαση»

Το «Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση», τακτικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (International Drama/Theatre & Education Association‐IDEA), καλεί εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, θεατρολόγους, φοιτητές και μαθητές να συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στις 27 Νοεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί από το 2008.

Για το 2016, στην Ελλάδα, οι δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση έχουν τον γενικό τίτλο “Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2016: Θέατρο – Εκπαίδευση ‐ Κοινωνική Παρέμβαση» και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μέσα από το πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;».

Ειδικότερα, στις 19, 25, 26, 27 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίκαλα, Κέρκυρα και άλλες πόλεις θα οργανωθούν Ημερίδες με ελεύθερη είσοδο με βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις και παρουσιάσεις.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση