Αρχείο για "Μάιος, 2016"

Δίκτυο ΜΕdIES: Αξιολόγηση του υλικού Το Δώρο της Βροχής (στην πόλη)

Εικόνα χωρίς λεζάντα

Επιστολή  από τη Γραμματεία τoυ Δικτύου MEdIES :

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Σας καλούμε να μας δώσετε την γνώμη σας σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό “Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη”, μέσα από το ερωτηματολόγιο 1 σελίδας που θα βρείτε εδώ ζητώντας 5-10 λεπτα από το χρόνο σας. Ο στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε το σχεδιασμό του υλικού, τόσο από πλευράς παιδαγωγικής όσο και από πλευράς λειτουργικότητας, καθώς βρισκόμαστε σε φάση ανάπτυξης μιας νέας έκδοσης του για “το Νερό στην Πόλη Σήμερα”. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει γενικότερα θέματα διαχείρισης του νερού στο αστικό περιβάλλον, και όχι μόνο βρόχινο/μη συμβατικοί υδατικοί πόροι.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το εκπ. υλικό σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του απευθύνεται στον εκπαιδευτικό που το αξιοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ τα Φύλλα Εργασίας χρησιμοποιούνται από τους μαθητές.
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που γνωρίζετε το υλικό: είτε υλοποίησατε δραστηριότητες/προγράμματα αξιοποιώντας τμήματά του (δραστηριότητες, “θεωρία”, κ.ά) είτε απλά το “γνωρίζετε” μέσα από τα σεμινάρια, την ιστοσελίδα μας, κ.λπ.
Η γνώμη όλων σας μας είναι ιδιαίτερα σημαντική!

Με εκτίμηση,
Γραμματεία MEdIES
Αλάμπεη Ηρώ, Μαλωτίδη Βίκυ, Ψαλλιδάς Βασίλης Γραμματεία ΜΕdIES / MIO-ECSDE

Πηγή: Ιστολόγιο του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Πίνακας Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – μια άλλη προσέγγιση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» 01-06-2016

Newall

Πίνακας Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών(excel) των παρακάτω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:

  • Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
  • Δ.Π.Ε. Β΄Αθήνας
  • Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας
  • Δ.Π.Ε. Γ΄Αθήνας
  • Δ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Δ.Δ.Ε. Πειραιά
  • Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας

Χάρτης πρόσβασης στο σύνδεσμο : http://www.astro.noa.gr/gr/contact/

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015-2016

 

Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια απολογιστικών στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τομείς επιμόρφωσης, που υπάρχουν  στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες έως τις 12 Ιουνίου 2016 :

α.  Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2015-2016 από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

β. Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2015-2016 από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο στη Βραυρώνα σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας και τις Δ/νσεις Εκπ/σης Α΄/θμια Β΄ Αθήνας και Α΄/θμια και Β΄/θμια Ανατολικής Αττικής

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας & Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Ανατολικής Αττικής, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, το Σάββατο 28 Μαϊου 2016 από τις 9.30 έως τις 13.30, με τίτλο :

«Υγρότοπος Βραυρώνας : συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η κατανόηση της οικολογικής αξίας των υγροτόπων της πατρίδας μας, μέσω της παρατήρησης του περιβάλλοντος χώρου, της ενημέρωσης σχετικά με την αξία των υγροτόπων και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιμέρους στόχος του σεμιναρίου είναι ο προβληματισμός των συμμετεχόντων σχετικά με την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων.
Το σημείο συνάντησης είναι ο χώρος στάθμευσης του Μουσείου Βραυρώνας 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 26 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00μ.μ.

ΚΠΕ Καστρίου – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του Δικτύου: «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» 24, 25 και 26 Ιουνίου 2016

Το ΚΠΕ  Καστρίου σε συνεργασία με το ΚΠΕ Παρανεστίου, στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περ/κή Εκπ/ση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους, θα υλοποιήσουν  βιωματικό σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2016 με τίτλο:

                                     «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση»

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • 60 εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ηπείρου,  Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Κρήτης, Ν.Ν. Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία είναι ενταγμένα στο Δίκτυο «Υπαίθρια Ζωή και Π.Ε.»
  • 20 εκπαιδευτικούς, μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ με προτεραιότητα στα ΚΠΕ που είναι συνεργαζόμενα του Δικτύου.
Στο σεμινάριο όλες οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο φυσικό περιβάλλον. Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει σε σκηνές δύο ατόμων ή στο Καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης στον Πάρνωνα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους (υπόδειγμα 1) στην υπέυθυνη Π.Ε. μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου.(Παράταση μέχρι 31 Μαΐου 2016)

Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας , σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄και Γ΄Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και τις Διευθύνσεις Α’/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄και Γ΄Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, προτίθεται να διοργανώσει Εσπερίδα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη, με τίτλο :

«Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – μια άλλη προσέγγιση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»

Ειδικότερος στόχος της Εσπερίδας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μπορεί να υποστηρίξει τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις του.
Η Εσπερίδα θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 01-06-2016 και ώρες 18.45-23.00, στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη (Ιωάννου Μεταξά και Βασιλέως Παύλου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2106131247 και 2108109107). Tο Κέντρο Επισκεπτών (http://www.astro.noa.gr/gr/visitorcenter/penteli/) διαθέτει χώρο στάθμευσης και κυλικείο.
Συμμετέχοντες: 20 εκπαιδευτικοί από τη Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας και 10 εκπαιδευτικοί από καθεμία από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 25 Μαΐου 2016
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΣΠΕΡΙΔΑΣ (ΝΕΟ)
Δείτε το στο slideshare.net

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο με θέμα: «Δασική βιοποικιλότητα, ανθρώπινες επεμβάσεις και διαταραχές» για εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής (Περιφερειακό δίκτυο Αττικής για Δασικές Πυρκαγιές) που θα διεξαχθεί στο ΚΠΕ Άμφισσας και στα δασικά οικοσυστήματα της Φωκίδας στις 24 – 25 Ιουνίου 2016

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης διοργανώνει από κοινού με το ΚΠΕ Άμφισσας επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Δασική βιοποικιλότητα, ανθρώπινες επεμβάσεις και διαταραχές»

για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από τις Δ/νσεις Εκπ/σης της Αττικής (Περιφερειακό δίκτυο Δασικών Πυρκαγιών), της Βοιωτίας και της Φωκίδας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Άμφισσας και στο πεδίο (δασικά οικοσυστήματα της Φωκίδας – Παρνασσός) στις 24 και 25 Ιουνίου 2016. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν συνολικά 60 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από τις αντίστοιχες περιοχές ως ακολούθως: 20 από τη Φωκίδα, 20 από τη Βοιωτία και 20 από την Αττική.

Όσον αφορά στις Δ/νσεις Εκπ/σης της Αττικής θα πάρουν μέρος εκπαιδευτικοί που ήδη συμμετέχουν στο Περιφερειακό Θεματικό δίκτυο «Δασικές πυρκαγιές – αποκατάσταση τοπίου». Ο πίνακας των συμμετοχών μπορεί να συμπληρωθεί (αν υπάρξουν θέσεις) από εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο δίκτυο για την ερχόμενη σχολική χρονιά και αφού ενημερώσουν τους Υπεύθυνους Π.Ε.. Εάν υπάρξουν και άλλα κενά μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που φέτος υλοποιούν πρόγραμμα σχετικό με το δάσος και το περιαστικό πράσινο.

Από κάθε Σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο θα πάρουν μέρος ένας (1) ή δύο (2) εκπαιδευτικοί (ανάλογα με το σύνολο των αιτήσεων). Το ίδιο θα ισχύσει και για τα Σχολεία που θα καλύψουν ενδεχόμενα κενά. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης είναι να μην έχουν καθήκοντα σχετικά με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις τις συγκεκριμένες ημερομηνίες (εξεταστικά, βαθμολογικά κέντρα κλπ).

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να ενημερώσουν ηλεκτρονικά στο mail της υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr  μέχρι την Δευτέρα 23-5-2016 το μεσημέρι αποστέλλοντας με κεφαλαία γράμματα τα εξής στοιχεία : επώνυμο, όνομα, κλάδος εκπαιδευτικού, σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΚΠΕ Αργυρούπολης Ημερίδα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με τη Θάλασσα στις 6 Ιουνίου 2016 το απόγευμα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ) και την ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και με την συμμετοχή των ΚΠΕ Δραπετσώνας, Λαυρίου και Ελευσίνας διοργανώνει ενημερωτική – επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη Θάλασσα»

τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 19:00 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του. Στόχος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και τον τρόπο υποστήριξης των σχετικών προγραμμάτων ΠΕ από τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς. Μπορούν να πάρουν μέρος εκπαιδευτικοί που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέματα σχετικά με τη Θάλασσα.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα να ενημερώσουν ηλεκτρονικά στο mail της υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: grpere@dide-v-ath.att.sch.gr  μέχρι την Τρίτη 17-5-2016 το μεσημέρι αποστέλλοντας με κεφαλαία γράμματα τα εξής στοιχεία : επώνυμο, όνομα, κλάδος εκπαιδευτικού, σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση