Αρχείο για "Νοέμβριος, 2015"

Ενημέρωση σχετικά με το Βιωματικό Θεματικό Σεμινάριο στο ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας 12-12-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  • Οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας.
  • Τόπος – ώρα συνάντησης εκπαιδευτικών : Σταθμός μετρό Αγ. Μαρίνα (Γραμμή 3) – Σάββατο 12-12-2015 07:50 ∼ 08:00.
  • metro gr3
  • Κόστος μεταφοράς : περίπου 12€ ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Αντικατάσταση εγκυκλίου – Νέα ημερομηνία υποβολής  έως 7-12-2015

Σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), για την τρέχουσα σχολική χρονιά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί που είναι Υπεύθυνοι για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (τα οποία έχουν εγκριθεί) στο σχολείο τους.

Οι εκπαιδευτικοί στην επιλογή του ΚΠΕ που θα ήθελαν να επισκεφθούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνάφεια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονούν με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.

Προϋπόθεση για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι η εκπόνηση εγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Προγράμματος.

Κάθε σχολείο, για κάθε πρόγραμμα που εκπονεί, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση επίσκεψης σε δύο ΚΠΕ. Συνεπώς, οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει κάθε σχολείο, στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).

Εμβέλεια ΚΠΕ που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Β΄ Αθήνας

KPE B-ATH new

 

Λίστα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Χάρτης των ΚΠΕ (53)  (2 ΚΠΕ υπό στελέχωση)

 

 

 

Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων μέχρι τις 7-12-2015.

  • Τα ονόματα όλων των συνοδών εκπαιδευτικών πρέπει να αναγράφονται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.
  • Στην περίπτωση που το σχολείο είναι ενταγμένο σε θεματικό δίκτυο που συντονίζει το Κ.Π.Ε. που αιτείται να επισκεφθεί πρέπει να σημειωθεί στην αίτηση.

Τα ΚΠΕ καλούν τα σχολεία κατά σειρά σύμφωνα με τον πίνακα ο οποίος διαβιβάζεται από τον Υπεύθυνο ΠΕ ή Σχ. Δρ. Οι Υπεύθυνοι ΠΕ ή Σχ. Δρ. καταρτίζουν τον πίνακα των αιτούμενων επισκέψεων κατά σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του ίδιου σχολείου σε ΚΠΕ. Προηγούνται τα σχολεία τα οποία κατά την περυσινή σχολική χρονιά (σύμφωνα με τα αρχεία του Υπεύθυνου ΠΕ ή Σχ. Δρ.) δεν επισκέφθηκαν κανένα ΚΠΕ της χώρας. Επικουρικά, λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των σχολικών προγραμμάτων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ που θα επισκεφτούν.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να υποβάλλουν τις 2 αιτήσεις τους (1 σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και 1 σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας της Διεύθυνσής μας για κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα ) μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας και κατόπιν να στείλουν τις πρωτότυπες αιτήσεις τους  μέσω Διεύθυνσης, στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις επισκέψεις των Περιβαλλοντικών Ομάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση του εγκεκριμένου προγράμματος, και ως ελάχιστος αριθμός, τα 2/3 του συνόλου των αναγραφόμενων μαθητών.

 

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας – Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»

kpe MakrinitsasΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε στις 09/11/2009 με αρ. Πρωτ. 132113/Γ7. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε: α) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο. (για τα ήδη μέλη του δικτύου) β) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο. (για νέα μέλη του δικτύου)

Έγγραφο του ΚΠΕ Μακρινίτσας με συνημμένη την Αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 με fax στην υπεύθυνη Π.Ε. 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016 – Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015!!!

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με το ΚΠΕ Δραπετσώνας με τίτλο : «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία – Τουρισμός – Ρύπανση» 18&19 Δεκεμβρίου 2015

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που υλοποιούν και συμμετέχουν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Α΄Αθήνας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας & Δυτικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, για τη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα :

«Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία – Τουρισμός – Ρύπανση»

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν 75 εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους, 5 εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 24-11-2015 

ΚΠΕ Μεσολογγίου – Πρόσκληση για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο “Aλυ κολογία”

kpe messologiΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο «Αλυ <Οι>κολογία» (Αριθ. Πρωτ. 17642/Γ7/08-02-2013 Απόφαση ΥΠΠΕΘ), προτίθεται να παρατείνει για τα επόμενα τρία σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 τη λειτουργία του Εθνικού του Δικτύου και προσκαλεί ως συντονιστικός φορέας τις σχολικές μονάδες της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στην υπεύθυνη Π.Ε. και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν την αίτησή τους με fax (26310-23048) ή με e-mail (mail@kpe-mesol.ait.sch.gr) και στο ΚΠΕ Μεσολογγίου.

Εκπαιδευτικό πακέτο “Μάθε, Νιώσε, Δράσε”, του ευρωπαϊκού προγράμματος Marlisco για τα θαλάσσια απορρίμματα

marliscoΗ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, παρέλαβε από την Mio-ECSDE/Medies, αντίτυπα του εκπαιδευτικού πακέτου “Μάθε, Νιώσε, Δράσε”, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Marlisco και αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο θα δοθεί σε σχολεία που υλοποιούν πρόγραμμα σχετικής θεματικής, κατά προτεραιότητα δήλωσης και έως την εξάντληση των αντιτύπων. Το πακέτο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό και όχι ως αυτούσιο πρόγραμμα Π.Ε.

Παρακαλούμε, όσοι επιθυμούν την παραλαβή του πακέτου να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Π.Ε., μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Πίνακες Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, ΚΠΕ Λαυρίου στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2015 και ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας στις 12 Δεκεμβρίου 2015

Πίνακας Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό Θεματικό Σεμινάριο
«Ομιλώντας Γεωλογικά» 27 & 28 Νοεμβρίου 2015
Δείτε το στο slideshare.net
 Πίνακας Συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο
«Βιωματική προσέγγιση σε Προγράμματα Π.Ε. σε Προστατευόμενες Περιοχές: Το Παράδειγμα του Υγροβιότοπου της Λίμνης Τσιβλού» 12 Δεκεμβρίου 2015
Δείτε το στο slideshare.net

Εισηγήσεις Υπευθύνων Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και ΚΕ.Σ.Υ.Π. Λάρισας από το Πανελλήνιο Συνέδριο “Αυτονομία σχολικής μονάδας” – Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) και Τομέας Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α.

«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας μέσα από το πρίσμα της αυτονομίας», Εισήγηση της Βαρβάρας Πετρίδου, Υπεύθυνης Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
Δείτε το στο slideshare.net
 
«Η αυτονομία της σχολικής μονάδας στην πράξη», Εισήγηση της Έφης Βλαχοδήμου, Υπεύθυνης ΚΕ.Σ.Υ.Π. Λάρισας
Δείτε το στο slideshare.net

ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου – Εθνικό Θεματικό Δίκτυο : « Το Σεισμικό Τόξο που μας …. ενώνει»

Το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου ευχαριστεί τα σχολεία (εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες) για την ουσιαστική συμμετοχή τους στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με θέμα : «Το Σεισμικό Τόξο που μας ….. ενώνει» για το προηγούμενο σχολικό έτος και συγχαίρει τους συντονιστές και τις μαθητικές ομάδες για το σύνολο των δράσεων που υλοποίησαν. Σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Θ.Δ. : « Το Σεισμικό Τόξο που μας ….ενώνει» σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η λειτουργία του και νέες περιβαλλοντικές ομάδες έχουν ενταχθεί σε αυτό. Πρόθεσή μας είναι να ενταθεί η προσπάθεια λειτουργίας του δικτύου και να ανασυγκροτηθεί η Συντονιστική και η Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου.  Πιστεύουμε ότι η συμβολή σας για την επιτυχημένη πορεία του δικτύου είναι καθοριστική.

Όσες σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Ε.Θ.Δ. που συντονίζει το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου παρακαλούμε να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα βρουν στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://www.kpezakyn.gr/?a=30&id=175 

Βασική προϋπόθεση είναι οι περιβαλλοντικές ομάδες, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο, να έχουν καταθέσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα, στις οικείες διευθύνσεις, σχετικό με τις θεματικές ενότητες του Εθνικού Θεματικού Δικτύου : « Το Σεισμικό Τόξο που μας …. ενώνει», που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε, στο τηλέφωνο 26950 – 53417, ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  kpezakyn@gmail.com .

Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒΟΥΡΗ
Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του Ε.Θ.Δ.:   «Το Σεισμικό Τόξο που μας….ενώνει»
ΣΕΜΙΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση