Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η συμμετοχή των σχολείων στο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι προαιρετική. Τα σχολεία που δηλώνουν συμμετοχή δεν αναλαμβάνουν καμιά οικονομική δέσμευση και μπορούν να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμιά επίπτωση.

Το σχολείο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του /τη Διευθύντρια.

Για να θεωρηθεί ότι ένα σχολείο συμμετείχε στο διαγωνισμό και ως εκ τούτου να λάβει βεβαίωση-αναμνηστικό συμμετοχής, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται για τα συμμετέχοντα σχολεία, θα πρέπει να εισαγάγει τιμές  τουλάχιστον για το 50% των δεικτών της κατηγορίας στην οποία ανήκει (νηπιαγωγείο, δημοτικό, κτλ).

Προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», το σχολείο πρέπει:

  • Να κάνει  ηλεκτρονική εγγραφή-δήλωση στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία στην ιστοσελίδα του διαγωνισμούwww.aeiforosxoleio.gr, δηλώνοντας την κατηγορία σχολείου όπου διαγωνίζεται (νηπιαγωγείο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικό, ΣΔΕ, κτλ), δηλώνοντας επίσης ότι έχει μελετήσει τους παρόντες όρους.
  • Να κάνει την εγγραφή μέσα στις προθεσμίες, δηλαδή στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012. Η καθυστερημένη εγγραφή (μετά την 1η Νοεμβρίου) επιτρέπεται, αλλά το σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υστερεί έναντι των υπολοίπων, αφού οι δράσεις του θα έχουν ξεκινήσει αργότερα.
  • Να εισαγάγει ηλεκτρονικά τις τιμές των δεικτών αειφόρου σχολείου  αποκλειστικά και μόνο μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και η ανάδειξη των νικητών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
Έπαθλα Βραβείου Αειφόρου Σχολείου
Διαδικασία Συμμετοχής
Δείκτες Αειφόρου Σχολείου
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των σχολείων στο διαγωνισμό
«Βραβείο Αειφόρου Σχολείου»