Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2018"

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 19-21 Απριλίου 2019

«Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.»

Σκοπός του 11ου συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με ορίζοντα τις πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα από σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Θεματικές Ενότητες
Oι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:
1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία
3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός
5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών
7. Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
8. Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας
9. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
10. Διδακτικές πρακτικές
11. Πειραματική διδασκαλία
12. Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση
13. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
14. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία
15. Διδασκαλία και μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία

ActionAid – Βιωματικό εργαστήρι εκπαιδευτικών με τίτλο «Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη» 28 Σεπτεμβρίου 2018

Το βιωματικό εργαστήρι εκπαιδευτικών με τίτλο «Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στο Επίκεντρο της ActionAid και το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθήνα: Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018.

Περιγραφή εργαστηρίου:

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους μαθητές σας να γίνουν πιο δραστήριοι και ενεργοί πολίτες;
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα διερευνηθούν οι συνθήκες που κάνουν πλέον επιτακτικότερη την ανάγκη για την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας και θα παρουσιαστούν εργαλεία για την εισαγωγή της έννοιας του Ενεργού Πολίτη του κόσμου στη σχολική τάξη. Παράλληλα θα εφαρμοστούν παραδείγματα του βιβλίου της ActionAid «Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από την Τάξη» από τις εκδόσεις Πατάκη, που ακολουθούν τη μαθητοκεντρική μεθοδολογία.
Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και θεατρικών τεχνικών, που προτείνονται στο βιβλίο, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά του Ενεργού Πολίτη, γνώσεις, δεξιότητες και τις αξίες του. Το παιχνίδι ρόλων λοιπόν και ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός θα γίνουν τα βασικά εργαλεία για να καλλιεργήσουν οι συμμετέχοντες την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και να αναρωτηθούν πάνω σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφορετικότητας.
Στο τέλος του εργαστηρίου θα υπάρχει χρόνος για συζήτηση με τους συμμετέχοντες και ανταλλαγή καλών πρακτικών και δράσεων που προσεγγίζουν την έννοια του Ενεργού Πολίτη μέσα και έξω από την σχολική πράξη.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στις 16:30 στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ (Πέτρας 93, Κολωνός)
Διάρκεια: 3 ώρες

Δωρεάν συμμετοχή με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο:  210 9211029 και education.hellas@actionaid.org

Έγκριση του προγράμματος Σήμα Αειφόρου Σχολείου της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας Unesco ΤΠΕ

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 9645/3-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/30-8-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης που προτείνεται από τη ΜΚΟ Αειφόρουμ και την Έδρα UNESCO TΠΕ και φέρει τον τίτλο «Σήμα Αειφόρου Σχολείου», καθώς εμπλουτίζει με τρόπο καινοτόμο, πρωτότυπο και επιστημονικά έγκυρο τους διδακτικούς στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία συμβάλλοντας στη διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού πολίτη επί αυτού του ζωτικής σημασίας ζητήματος για τον σύγχρονο κόσμο. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές /-ήτριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι προϋποθέσεις υλοποίησης του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης είναι:

α) η προαιρετική, δωρεάν και ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετοχή των σχολείων
β) η εφαρμογή του κατά τρόπον τέτοιον ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (εντασσόμενου στα προαιρετικά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων)
γ) η συνεργασία με τους υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για το Αειφόρο Σχολείο με προαιρετική τη συμμετοχή καθηγητών/τριών σε αυτά
δ) η διάχυση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος μέσα από τον ιστότοπο του
προγράμματος (www.aeiforum.eu)
ε) η απουσία κατά την υλοποίησή του οποιουδήποτε στοιχείου, άμεσα ή έμμεσα, διαφημιστικού,
προπαγανδιστικού, προσηλυτιστικού, αυταρχικού, ρατσιστικού, ξενοφοβικού, έμφυλων διακρίσεων ή μη
σεβασμού της διαφορετικότητας χαρακτήρα
στ) η απουσία οποιασδήποτε απόβλεψης εμπορικής εκμετάλλευσης».

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 9906/5-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/30-8-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας που απευθύνονται σε μαθητές /-ήτριες της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2018-19.

Πρόκειται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είτε στα σχολεία είτε στις υποδομές του Φ.Δ.Λ.Π. και πιο συγκεκριμένα στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας στη Νήσο Ιωαννίνων, καθώς και στο Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη για το σχολ. έτος 2018-2019.
Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται:

 • Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και χώρο υλοποίησης των προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
 • Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης
 • Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών,
 • Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών του σχολείου και χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Τέλος, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στις υποδομές του Φορέα Διαχείρισης να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) και στο Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως ισχύουν, που αναφέρονται μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής – Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα της 10ης Οκτωβρίου 2018 με θέμα: «Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνονται “Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία με έμφαση στο Περιβάλλον …” Προβληματισμοί»

PEEKPE photo AttikisΠρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα που διοργανώνει η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής θέμα: «Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνονται “Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία με έμφαση στο Περιβάλλον …” Προβληματισμοί».

Ο Νόμος προβλέπει «Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία με έμφαση στο Περιβάλλον». Πώς αυτό θα υλοποιηθεί;

 • Αρχικά να συζητήσουμε τι είναι Εκπαίδευση για την Αειφορία και ποιες προτεραιότητες πρέπει να έχει;
 • Η παγκόσμια και εθνική πραγματικότητα με την όξυνση των καταστροφών που προκαλεί η Κλιματική Αλλαγή επιβάλλουν την ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Παιδείας ιδιαίτερα στον τομέα της Πρόληψης και Αντιμετώπισης των καταστροφών;
 • Είναι επαρκής η Περιβαλλοντική Παιδεία που προσφέρεται σήμερα στους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ;
 • Στα ΚΕΑ θα ενταχθούν και οι σχολικές δραστηριότητες Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών. Μέχρι σήμερα σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στηριζόταν σε οκτώ (8) στελέχη (6 σε ΚΠΕ και 2 σε θέσεις Υπευθύνων ΠΕ Α/θμιας και Β/θμιας). Πώς τώρα λιγότερα από έξι (6) στελέχη αφού εξ αυτών δύο (2) ή τέσσερα (4) θα είναι Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών θα υπηρετήσουν με την ίδια επάρκεια την Περιβαλλοντική Παιδεία;
 • Πρέπει να είναι ή όχι προτεραιότητα της Περιβαλλοντικής Παιδείας τα θέματα της μαζικής απειλής απώλειας ζωών και μαζικών καταστροφών οικιστικών και παραγωγικών υποδομών ;
 • Τι θα προστεθεί στα προγράμματα των ΚΠΕ που πάντα εντάσσουν στο περιεχόμενό τους τη σχέση Περιβάλλοντος και Υγείας και την Πολιτιστική διάσταση;
 • Μήπως ο Πολιτισμός υπηρετείται πολλαπλά και στο Σχολείο και στην Κοινωνία, ενώ στα θέματα Περιβάλλοντος υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση;
 • Τι θα γίνει με τους Εκπαιδευτικούς που θα φεύγουν διαρκούσης της σχολικής χρονιάς από μία θέση ΚΠΕ για μία θέση σε Σχολείο ή αντίστροφα τη στιγμή που έχουν ανατεθεί μαθήματα και ωράρια;

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί (είτε υπηρετούν σε Σχολεία ή σε Διευθύνσεις ή στο Υπουργείο ή σε ΚΠΕ ή είναι Συνδικαλιστές) επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη 12η μεσημβρινή της Δευτέρας 8 Οκτωβρίου ή στο e-mail: secretary@kpea.gr ή στο τηλέφωνο 210 9959251 για την καλύτερη διοργάνωση της συνάντησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες : Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα

 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικό Έτος 2018-2019

EOE SHMAΗ Ορνιθολογική διοργανώνει :

1. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή – Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης»
2. Δραστηριότητες σε περιοχές που προστατεύονται για τον φυσικό πλούτο τους – Υγρότοπος Βραυρώνας, Μαρκόπουλο Αττικής
Για την υλοποίηση του κάθε προγράμματος προβλέπεται συμβολική συμμετοχή από 2€ έως 2,5€ ανά μαθητή.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» απευθύνονται σε μαθητές Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και είναι προσαρμοσμένες στις ηλικιακές ομάδες των μαθητών.
Το πρόγραμμα επίσκεψης των σχολείων διαμορφώνεται με βάση το διαθέσιμο χρόνο και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Επικοινωνίας της Ορνιθολογικής στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» και συμπλήρωση σχετικής φόρμας. Σε κάθε σχολείο αποστέλλεται ειδικός φάκελος για τον εκπαιδευτικό με ενημερωτικό υλικό για την προετοιμασία της επίσκεψης. Οι επισκέψεις είναι δυνατό να γίνονται απογεύματα και σαββατοκύριακα μετά από έγκαιρο προγραμματισμό.
Τηλέφωνο/ φαξ: 210 2316977, e-mail: park@ornithologiki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο Αναλυτικός Πίνακας Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2018-2019

Εφαρμογή οδηγιών Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές Μονάδες

Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Άμυνας.
Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

1. Σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
2. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού και μαθητών σε θέματα αυτοπροστασίας
3. Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας τρεις (3) φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά τον « Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών », ενώ για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου ειδικότερα σας παραπέμπουμε στο σύνδεσμο
http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU__ENERGEION_2017_2018.pdf

Επίσης σας υπενθυμίζουμε το με αριθμ. πρωτ. 2018/09.03.2018 (ΑΔΑ: 624Π465ΧΘ7-Δ6Ν) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» το οποίο σας έχει αποσταλεί με το αρ. πρωτ. Φ.201.011.292.Α1 Φ.201.011.292.Α1 Φ.201.011.292.Α1 Φ.201.011.292.Α1 Φ.201.011.292.Α1 Φ.201.011.292.Α1 /31.05.218 έγγραφό μας.
Διευκρινίζεται ότι ο «Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών» διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας με την υποχρέωση να ενημερωθεί η Οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε το παρόν να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Μονάδας και να κοινοποιηθεί στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα “Women In Science Classes Year 1” 22 Σεπτεμβρίου 2018

Στο πλαίσιο της 20ης Επετείου του θεσμού, η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα διοργανώσουν για πρώτη φορά στη χώρα μας και μια Επιστημονική Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2018 (10:00 – 14:30) στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138). Οι ενέργειες αυτές έχουν σκοπό να ρίξουν φως στο «θηλυκό πρόσωπο της επιστήμης», τονίζοντας για ακόμα μια φορά πως «ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη χρειάζεται γυναίκες».

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στη δημόσια και επαγγελματική ζωή, ιδιαίτερα στο χώρο των Επιστημών, όπου το «γυάλινο ταβάνι» υπάρχει ακόμα. Σήμερα, μόνο 28% των επιστημόνων είναι γυναίκες και μόλις 3% των Βραβείων Νόμπελ έχουν απονεμηθεί σε γυναίκες από το 1901, όταν και καθιερώθηκε ο θεσμός.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές σπουδαίες γυναίκες επιστήμονες και το να τις βοηθήσουμε να κάνουν το έργο τους γνωστό είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην επιστήμη. Το Διεθνές Πρόγραμμα L’ORÉAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη ιδρύθηκε το 1998 με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων στον κόσμο της επιστήμης.
Από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι σήμερα, 3.124 γυναίκες επιστήμονες έχουν διακριθεί σε 117 χώρες. Συγκεκριμένα, 102 έλαβαν βραβεία για αριστεία στην επιστήμη, εκ των οποίων 3 στη συνέχεια κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ, ενώ 3.022 ταλαντούχες νέες γυναίκες έλαβαν υποτροφίες προκειμένου να ολοκληρώσουν το πολλά υποσχόμενο ερευνητικό τους έργο.
Τα Ελληνικά Βραβεία L’ORÉAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη εντάσσονται στο Διεθνές Πρόγραμμα. Τα Βραβεία αυτά χορηγούνται σε συνεργασία με τη L’Oréal Hellas και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO με στόχο την προώθηση, την ενίσχυση, καθώς και τη στήριξη των επιτευγμάτων των γυναικών, που δραστηριοποιούνται στην έρευνα στον τομέα των Βιοεπιστημών ή των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα. Τα Ελληνικά Βραβεία θεσμοθετήθηκαν το 2006 και μέχρι σήμερα έχουν βραβεύσει 26 σπουδαίες γυναίκες ερευνήτριες.

Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας

«Ανάρτηση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο e-yliko»

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19 και προκειμένου για την ενημέρωση των σχολείων για τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΥΠΠΕΘ, παρακαλούνται οι Δ/ντές, Προϊστάμενοι και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, όπως ανατρέχουν στο μενού της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ
http://e-yliko.minedu.gov.gr/ και κάτω από το σύνδεσμο «Ενημερωτικό Υλικό», υπάρχει η επιλογή «Εγκεκριμένα προγράμματα 2018-19» με το εξής υπομενού:

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Αγωγή Υγείας
 • Αγωγή Σταδιοδρομίας
 • Πολιτιστικά Θέματα
 • Εκδηλώσεις(Φεστιβάλ)
 • Διαγωνισμοί
 • Αθλητικές δράσεις και προγράμματα

Έγκριση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων»

Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με την υποστήριξη του www.meteo.gr, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τη μεταλαμπάδευση των μετεωρολογικών γνώσεων στους μαθητές, δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων», το οποίο συνδυάζει βίντεο, προσομοιώσεις, πειράματα, κατασκευές και διαδραστικές εφαρμογές.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων & Υδάτων» έχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 131633/Δ2 της 09/08/2016) αλλά και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 23/30-06-2016 του Δ.Σ.).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μαθητές θα κατανοήσουν ένα μετεωρολογικό χάρτη, το σχηματισμό μιας καταιγίδας και ενός ανεμοστρόβιλου, τη δημιουργία ενός κεραυνού, θα μάθουν να ξεχωρίζουν τα είδη των νεφών, ενώ μέσα από τις πειραματικές διαδικασίες θα εμπεδώσουν τη δημιουργία της βροχής, του σχηματισμού ενός νέφους και τη σάρωση ενός ψυχρού μετώπου.
Το πρόγραμμα εμπλέκει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε δραστηριότητες που προάγουν τον ερευνητικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες που θα αποκομίσουν τα παιδιά να μείνουν για πάντα στη μνήμη τους και να είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους. Με τρόπο απλό και κατανοητό εξηγούνται, πάντα με τη βοήθεια πειραμάτων, βασικές αρχές της φυσικής όπως η αδιαβατική εκτόνωση, ο νόμος του Bernoulli, η ηλέκτριση με επαγωγή, ο νόμος του Coulomb κ.α..
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, αντί απλά να παρακολουθούν μια επιμορφωτική διάλεξη. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μετατρέπονται σε νέους επιστήμονες και μαθαίνουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης παίζοντας και συμμετέχοντας ενεργά σε πειραματικές διατάξεις.
έλος, επειδή πιστεύουμε και στηρίζουμε το ομαδικό πνεύμα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες όπου πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν  ένα  «εικονικό» καταιγιδοφόρο σύννεφο και έναν «εικονικό» ανεμοστρόβιλο, με την χρήση διαδραστικών εφαρμογών. Επίσης, θα συμμετάσχουν σε ένα κουίζ ερωτήσεων κερδίζοντας συμβολικά έπαθλα.
Πληροφορίες Προγράμματος
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση