Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο 4 διδακτικών ωρών , με τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. της ΔΙ.Π.Ε. Β΄Αθήνας και. της ΔΙ.Π.Ε. &. ΔΙ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, το Γυμνάσιο και Λύκειο κωφών & βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και το Διεθνές Δίκτυο για την Π.Ε. MEdIES – Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου και Λυκείου και του Τ.Ε.Ε./Ε.Α Κωφών & βαρηκόων Αγίας Παρασκευής. Πίνδου 27, Κοντόπευκο, με τίτλο :

 «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη»

Συμμετέχοντες: 60 εκπαιδευτικοί, 15 από κάθε μία από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου: 16.15-19.30

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 31-01-2016
 progr