(Υπό έγκριση)

Το ΚΠΕ Άμφισσας προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις εμβέλειάς του και το ΕΚΠΑ(χημικό τμήμα), στην Άμφισσα με θέμα : «Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Μοντέλα Προσομοίωσης» στις 26-28 Φεβρουαρίου 2016.

Συμμετέχοντες :  Από την Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν δύο εκπαιδευτικοί ως τακτικοί συμμετέχοντες και δυο ως αναπληρωματικοί.

Προϋπόθεση συμμετοχής : Θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί οι οποίοι την τρέχουσα σχολική χρονιά εκπονούν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με το νερό και δεν έχουν παρακολουθήσει φέτος ομοθεματικό σεμινάριο σε άλλο ΚΠΕ.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 3-02-2016