Άρθρα κατηγορίας "Εκπαιδευτικά Προγράμματα Φορέων – Μ.Κ.Ο. – Σχολείων"

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής – Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξίδι στην ελευθερία» του Συλλόγου ΑΝΙΜΑ

Εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ταξίδι στην ελευθερία», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/κπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
2. Η οικονομική επιβάρυνση των 3 ευρώ ανά μαθητή/-τρια θα συνεκτιμηθεί από τον/την Δ/ντή/-ντρια του σχολείου και από τον Σύλλογο Διδασκόντων, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τον φορέα.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και να είναι προαιρετική.
4. Η δράση υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού του τμήματος και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες (σύμφωνα με
τον φορέα).
5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/-τριών.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/φορέων/προϊόντων/υπηρεσιών.
7. Οι συντελεστές δεσμεύονται ότι σε περίπτωση μελλοντικής εμπορικής διάθεσης σχετικού με το πρόγραμμα εκπαιδευτικού υλικού, δε θα γίνεται καμία αναφορά στην έγκριση αυτή.
8. Οι συντελεστές να δεσμευθούν ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του προγράμματος θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Δ/νση Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπ/σης Αττικής (mail@attik.pde.sch.gr) σύντομο απολογισμό (ταυτότητα σχολικών μονάδων, αριθμός ωφελούμενων μαθητών/τριών, αριθμός εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών, αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος).

Η Δράση του Συλλόγου ΑΝΙΜΑ προτείνεται για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Ειδικών Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Αττικής. Θέτει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της συνύπαρξης του ανθρώπου με την άγρια ζωή και την ανάδειξη της σημασίας της περίθαλψης και επανένταξης των τραυματισμένων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Υλοποιείται στο ύπαιθρο, στο Αισθητικό Άλσος Καισαριανής είτε στον Βοτανικό κήπο Διομήδους και περιλαμβάνει βιωματικά παιχνίδια και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικιακή ομάδα των επισκεπτών μαθητών/-τριών. Υπεύθυνες της Δράσης στο πεδίο είναι οι συνεργάτιδες του φορές: Χριστίνα Θεοδωράκου και Αργυρώ Γανωτή.
«Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση των επιδημικής κρίσης.»

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξίδι στην ελευθερία»

Υ.ΠΑΙ.Θ. – Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ecomobility – Freemobility για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ecomobility – Freemobility για το σχολικό έτος 2022-2023

ECOMOBILITY _ FREEMOBILITY 2022-23_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συμμετοχής

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) – Ενημέρωση για το Μήνυμα της Σκυταλοδρομίας Running Out Of Time και την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα Σχολεία στις 3 Νοεμβρίου 2022

Κλιματική Εκπαίδευση και Παγκόσμια Πολιτειότητα

Η έννοια της παγκόσμιας πολιτειότητας είναι ενσωματωμένη στην ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι διαθέτουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ευκαιρίες που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των σχολείων είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για να κάνετε τους μαθητές να σκέφτονται παγκοσμίως και να συνδεθούν με σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εξηγήστε ότι το COP είναι το όνομα που δίνεται στις ετήσιες συνεδριάσεις όπου οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται για να λάβουν βασικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής και την προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Η Σκυταλοδρομία Running Out of Time θα στείλει ένα μήνυμα που θα ζητά την ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα για όλους.
Απλοποιημένη έκδοση του μηνύματος:
Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να φροντίζουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν – ζητάμε από τους παγκόσμιους ηγέτες να βοηθήσουν όλους να το κάνουν αυτό:

Να διασφαλίσουμε ότι όλοι λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς να την σταματήσουν
Να βεβαιωθούμε ότι είναι εύκολο για τους ανθρώπους να έχουν έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής
Να φροντίσουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς και να δεσμευτούμε για καθαρές μηδενικές εκπομπές

Σχεδιάστε τη δική σας σκυτάλη

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μας αρέσουν τα απορρίμματα! Η σκυτάλη σας θα πρέπει να είναι φτιαγμένη μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά.
Η σκυτάλη θα μεταφέρει το μήνυμα σε μια απόσταση 7,767km από την Γλασκόβη έως το Sharm el-Sheikh. Πρέπει να είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να αντέχει τις όλες κλιματικές συνθήκες, την αλλαγή των χεριών από δρομέα σε δρομέα, και ίσως τις πιθανές πτώσεις. Θα πρέπει να μεταφέρεται εύκολα και από δρομείς και από ποδηλάτες, και ταυτόχρονα να είναι εμφανίσιμη !

Περισσότερες πληροφορίες : Παγκόσμια Ημέρα Σχολείων-Εκπαιδευτικό Πακέτο_2022

Actionaid – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις

Για τον μήνα Σεπτέμβριο διοργανώνονται δωρεάν επιμορφωτικές συναντήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», στόχος του οποίου είναι να καλύψει την ανάγκη για οικονομική εκπαίδευση στα σχολεία, επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά και προτείνεται η εφαρμογή του ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή ως υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κάτω από τον Θεματικό Άξονα «Δημιουργώ, Καινοτομώ και Επιχειρώ».
Οι επιμορφώσεις απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς  Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Για την παρακολούθηση της διαδικτυακής επιμόρφωσης είναι απαραίτητη η εγγραφή σε μια (1) από τις παρακάτω διαθέσιμες ημερομηνίες. Με την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email σας ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της επιμορφωτικής συνάντησης. 

Εγγραφή για Δευτέρα 19/9, 18:30-20:30
Εγγραφή για Παρασκευή 23/9, 18:30-20:30
Εγγραφή για Δευτέρα 26/9, 18:30-20:3

Περισσότερες πληροφορίες : Αλφαβητάρι Οικονομικών 

 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Σχολεία που συμμετέχουν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εικονική Επιχείρηση JA Greece

Τι είναι Εικονική Επιχείρηση
H Εικονική Επιχείρηση αποτελεί ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στην αρχή της «μάθησης μέσα από την πράξη» και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες, δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας, να δημιουργήσουν μία δική τους εταιρεία και να κατανοήσουν όλα τα στάδια από το σχεδιασμό, τη λειτουργία μέχρι και τη ρευστοποίησης μιας επιχείρησης.

Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες καθώς και να συλλέξουν εμπειρίες και εφόδια για την αυριανή τους είσοδο στον κόσμο της εργασίας, είτε ως δημιουργοί-ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα οφέλη του προγράμματος περιλαμβάνουν δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες στον κόσμο της εργασίας για το σήμερα και το αύριο

  • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Αυτοπεποίθηση
  • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας
  • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
  • Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου
  • Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης

Εικονικές επιχειρήσεις Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Κάθε βίντεο, μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών, έχει σκοπό να αναδείξει την επιχείρηση και την ομάδα και να μπορέσει να προσελκύσει πιθανούς επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Παρακολουθείστε τα βίντεο των ομάδων που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό εδώ!

Με το βίντεο αυτό κάθε μαθητική επιχείρηση παρουσιάζει το προϊόν/ υπηρεσία, την ομάδα και σημαντικές στιγμές από τη δημιουργία του προϊόντος/υπηρεσίας. Μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφήμισης, προσωπικές δηλώσεις των μαθητών/επιχειρηματιών καθώς και στοιχεία για το τι έμαθαν και τι κατάφεραν έως τώρα.

Αφού παρακολουθήσετε τα βίντεο των ομάδων μπορείτε να ψηφίσετε τα 3 της επιλογής σας κάνοντας κλικ εδώ

 

Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης – Πρόσκληση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης» 9 Φεβρουαρίου 2022

Γίνομαι η αλλαγή

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδηςδιοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών στις 9  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα: 18:00-20:15, με θέμα: «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Στο σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό. Θα ακολουθήσουν δύο εργαστήρια στα οποία θα παρουσιαστούν  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης:  Πρωτοβάθμια:«Στον αφρό και στο βυθό!» (Αρ. Εγκρίσεως Υ.ΠΑΙ.Θ :Φ1/ΕΠ/162236/1720/Δ7) και Δευτεροβάθμια: «Συμμετέχω στην αλλαγή»(Αρ.Εγκρίσεως Υ.ΠΑΙ.Θ 2020-2021:Φ1/ΕΠ/112159/168611/Δ7).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση στην φόρμα: https://forms.gle/MLfheG5jzEDBVCNQ6

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν στα δηλωθέντα e-mail για τον τρόπο σύνδεσης στο σεμινάριο.
Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των εργαστηρίων. Η επιλογή θα γίνει με χρονική προτεραιότητα. Εάν υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, το σεμινάριο θα επαναληφθεί  σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Το  διαδικτυακό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 3 διδακτικών ωρών  και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

 

Πρόσκληση – Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Συμμετέχω στην αλλαγή – Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος 2020-2021

Στον αφρό και στον Βυθό – Έγκριση αιτήματος 2021-2022

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Μπορούμε στο Σχολείο», για το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 54/19-11-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Μπορούμε στο Σχολείο», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α’/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης(Γυμνάσια της χώρας ) για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα/υλικό να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες.
2. Υλοποιείται μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
3. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.
4. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
5. Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών.
6.Η πρόσκληση εκπροσώπου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Μπορούμε» στο πλαίσιο υποστήριξης του σχετικού προγράμματος που υλοποιείται στη σχολική τάξη να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών. Στην περίπτωση που στο σχολείο κληθεί εκπρόσωπος του «Μπορούμε», η διάρκεια της παρέμβασής του να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες και να πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.

7.Η υλοποίηση σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα με την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης (με τις απαραίτητες προσαρμογές), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και το διδακτικό προγραμματισμό.
8.Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).
9.Το εκπαιδευτικό υλικό «Μπορούμε στο Σχολείο» να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
10.Στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
11. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
12. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ για έγκριση.
13. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
14. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων,μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
15.Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
16.Το εκπαιδευτικό υλικό, μπορεί να αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες/αποθετήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και φορέων αυτού, για χρήση του από την εκπαιδευτική κοινότητα.
17.Οι συντελεστές του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του υλικού/εκπαιδευτικού προγράμματος.
18. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
19. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
20. Το εκπαιδευτικό υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και να διανέμεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
σχολικό έτος 2020-2021.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περιγραφή «Μπορούμε στο Σχολείο»

Μπορούμε_Σύντομη-Περιγραφή_ΜΑΥ20_200-λέξεις

Εκπαιδευτικό_Πρόγραμμα_Μπορούμε_στο_Σχολείο

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους & Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τo QualityNet Foundation, εξειδικευμένος Οργανισμός στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην μη τυπική εκπαίδευση για τα θέματα αειφορειας, υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στόχος της πρωτοβουλίας in action for a better world είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των μαθητών στα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και απειλούν την ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής μας σήμερα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά), όπως αυτά εμφανίζονται στο παγκόσμιο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το in action for a better world αναδείχθηκε στα European Sustainability Awards 2019, ως η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Εχοντας αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση και τον ζωντανό πυρήνα που αποτελεί το σχολείο στη διαμόρφωση συνειδήσεων και σωστών προτύπων ζωής στους μαθητές αλλά και γενικότερης αφύπνισης στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας καλούμε τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας σας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
• Προάγοντας τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουμε δημιουργήσει και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση στο εκπαιδευτικό έργο, μέσω του Ιn Αction, του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Παγκόσμιους Στόχους
• Αναδεικνύοντας τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους μέσω του Bravo Schools, του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους Παγκόσμιους Στόχους.

Ιn Αction – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας)
Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, όπως:
1. του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου -του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΗΕ για τους Στόχους- το οποίο διαθέτουμε μεταφρασμένο στα ελληνικά Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου – in action for a better world. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθήματος, οπτικοακουστικά υλικά και ενημερωτικά κείμενα για να εισάγουν τους μαθητές στο θέμα των Παγκόσμιων Στόχων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και να ασχοληθούν με επιμέρους Στόχους σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονομικά: κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, διαχείριση πόρων, βιοποικιλότητα, υδρόβια ζωή, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα, διατροφή, μείωση της σπατάλης τροφίμων, κ.α.
2. της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων Greek SDGs Library – in action for a better world, που μπορείτε να βρείτε ενημέρωση, διδακτικά πακέτα, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προτάσεις εκπαιδευτικών & υποστηρικτικά υλικά για τους Στόχους, που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Bravo Schools – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας)
Όλοι τα σχολεία που έχουν δουλέψει θεματικές που μπορούν να συνδεθούν με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες Εφαρμοσμένα Σενάρια/Καινοτόμα Προγράμματα, Μαθητικές Δημιουργίες & Δράσεις Συνεργασίας στο https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools/. Η κατάθεση των συμμετοχών θα είναι ανοικτή ως τις 25 Απριλίου 2021. Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στην ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μπορείτε να δείτε το Bravo Schools 2020 εδώ.
Αναδεικνύονται οι καλύτερες συμμετοχές και λαμβάνουν ως βραβείο ψηφιακό εξοπλισμό για το σχολείο. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και οι σχολικές μονάδες εντάσσονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο του World’s Largest Lesson και του Εθνικού «In Action SDGs Schools Club», ενώ οι μαθητές γίνονται «οι Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων» συμβάλλοντας στην περαιτέρω αφύπνιση των οικογενειών τους, των φίλων τους και της γειτονιάς τους.

Ενημερωτική επιστολή_In Action & Bravo Schools2021

Methodologia-ProkirixiBravoSchools2021

 

Actionaid – Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2020

16η Μαθητική Εβδομάδα Δράσης

Φετινή θεματική το κλίμα! Το κλίμα που αλλάζει, το κλίμα που βρίσκεται σε κρίση, το κλίμα που θέλει άμεσα την προσοχή και τη δράση όλων μας.

Εκπαιδευτικό υλικό και Φύλλα εργασίας

Κατεβάστε το Εκπαιδευτικό Πακέτο της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης σε pdf (ή πατήστε ΕΔΩ για να το δείτε σε μορφή ανάγνωσης)
Εκτυπώσιμο φύλλο  ” Το Βήμα μου για τον Στόχο 13″
Εκπαιδευτικό υλικό για τη Δραστηριότητα “Μύθος ή Αλήθεια” και τις εξηγήσεις απαντήσεων
Εκπαιδευτικό υλικό για τη Δραστηριότητα “Η μεγάλη τραμπάλα του πλανήτη”

Έγκριση προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

 

ActionAid – Πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης “Αλφαβητάρι Οικονομικών”

Η ActionAid συντονίζει το διετές πρόγραμμα οικονομικής εκπαίδευσης με τίτλο «Αλφαβητάρι Οικονομικών», με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Το «Αλφαβητάρι Οικονομικών», είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών της διεπιστημονικής ομάδας της ActionAid και της ΕΡΓΩ, βασίζεται στη φιλοσοφία αντίστοιχων εγχειριδίων της Aflatoun International. Το εκπαιδευτικό πακέτο, αποτελούμενο από εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς και τετράδιο μαθητών/τριών, για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και τις τρεις τάξεις Γυμνασίου, είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας.

Τον μήνα Μάρτιο πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις για δασκάλους και καθηγητές/τριες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και τα Ιωάννινα, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου μέσα στις τάξεις και να δημιουργήθεί το πρώτο δίκτυο οικονομικής εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: education.actionaid.gr
Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα από τα σεμινάρια για το μήνα Μάρτιο πατήστε εδώ.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο 6 ωρών είναι δωρεάν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις κρατήσεις θέσεων. Θα υπάρχει γεύμα κατά τη διάρκεια. Με την ολοκλήρωση κάθε συμμετέχων/ουσα θα παραλάβει το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο “Αλφαβητάρι Οικονομικών” που αντιστοιχεί στη βαθμίδα του/ης και βεβαίωση συμμετοχής. 

ActionAid Πρόσκληση σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση