Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνδιοργανώνει, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε., με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, σεμινάριο με θέμα:

«Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)»

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ AIRUSE, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη» Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:
Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου
Δρ. Ευαγγελίας Διαπούλη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος
Δρ. Μαρίας Γκίνη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι απόφοιτοι των τμημάτων φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος, βιολογίας, μαθηματικών κ.α. και των πολυτεχνικών, γεωπονικών και δασοπονικών σχολών χωρίς επιβάρυνση. Επισημαίνουμε ότι από το σεμινάριο δεν αποκλείεται κανένας κλάδος (ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι των εκπαιδευτικών από τους οποίους αναμένεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον).

Κατά την επιλογή θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε αμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και το εργαστηριακό τμήμα του σεμιναρίου για τη Δνση της Β΄Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας,  Μεταξά Ανδρέα 7, Φιλοθέη και για τη Δνση του Πειραιά, στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, Μυλασσών και Αρμενίων Προσκόπων, στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις διαλέξεις που θα γίνουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου. Στο εργαστήριο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα είναι 24 εκπαιδευτικοί, λόγω των προδιαγραφών των αιθουσών.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 12-02-2016