Αρχείο για "Ιανουάριος, 2021"

Foundation for Environmental Education (FEE) – UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) διαδικτυακό σεμινάριο της καμπάνιας Trash Hack & δράσεις σχετικές με την καμπάνια Trash Hack

Ο Διεθνής Συντονιστής Foundation for Environmental Education (FEE)  των δικτύων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ, μαζί με την UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) προκηρύσσει την καμπάνια Trash Hack, από τις 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 25 Μαρτίου 2021. Πρόκειται για μια παγκόσμια καμπάνια, η οποία έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχολεία να εμπλακούν σε δράσεις σχετικές με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσκαλούνται λοιπόν τα σχολεία που συμμετέχουν στα παραπάνω δίκτυα να λάβουν μέρος σε αυτή την καμπάνια, υποβάλλοντας σύντομα βίντεο ή ακόμα και φωτοϊστορίες σχετικές με την μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, στο σχολείο ή/και το σπίτι. Oι μαθητές θα δημιουργούν βίντεο με trash hacks και θα τα αναρτούν στα link των 3 προγραμμάτων αντιστοίχως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη επιστολή, όπως μας εστάλη από το FEE, καθώς και στις αντίστοιχες διεθνείς ιστοσελίδες :

Eco-Schools: https://www.ecoschools.global/trash-hack-campaign

YRE: https://www.yre.global/trash-hack-campaign

LEAF: https://www.leaf.global/trash-hack-campaign

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το FEE μαζί με την UNESCO οργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση της καμπάνιας Trash Hack και στο οποίο θα δοθούν ιδέες και παραδείγματα για το πώς μπορεί να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 29 Ιανουαρίου στις 1.30-3.00pm CET. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε εδώ https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_B1g-IQa-RvCU7CKKQLjWyQ .

Trash Hack campaign document for NOs final

Ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – «Διατροφή, υγεία και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, ιδρύει  ένα Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τίτλος Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  «Διατροφή, υγεία  και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!»

 Σκοπός του Τ.Δ.Π.Ε.:

Σκοπός του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών & μελλοντικών πολιτών,  μέσα από την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και  την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός κήπου σε θέματα που αφορούν στη διατροφή,  την υπεύθυνη κατανάλωση, το οικολογικό αποτύπωμα και την αειφορική διαχείριση των πόρων.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του Τ.Δ.Π.Ε.:

 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τις συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης των φυτών (κλιματολογικές συνθήκες, έδαφος, πότισμα)
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής (ικανότητες που συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή), δηλαδή γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πρακτικές
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις δυνατότητες & την χρησιμότητα της αστικής γεωργίας
 • Να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και να συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – με σύνδεση με τη δράση για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς»
 • Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες πως η υπερβολική κατανάλωση κρέατος (περισσότερο από 1-2 φορές την εβδομάδα, που μας προτρέπει η μεσογειακή διατροφή), προκαλεί αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα την σπατάλη φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του, ενώ επιπλέον αυξάνεται και  η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, σε αντίθεση με την κατανάλωση φυτικών προϊόντων
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία της καλλιέργειας και κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι μπορούν οι ίδιοι/ιες να παράξουν μέρος ή όλη την τροφή τους
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις δεξιότητες του νου (όπως περιγραφή, ερμηνεία και διατύπωση ερωτημάτων, παρατηρητικότητα, διαχείριση δεδομένων, σύγκριση, εύρεση και διαπραγμάτευση νοήματος, ανάλυση-σύνθεση-οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων)
 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τρόπους αειφορικής διαχείρισης των υλικών και άυλων πόρων της σχολικής μονάδας
 • Να προάγουν τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
 • Να αξιοποιούν οι μαθητές/τριες τις ξεχωριστές  τους ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους & Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τo QualityNet Foundation, εξειδικευμένος Οργανισμός στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην μη τυπική εκπαίδευση για τα θέματα αειφορειας, υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στόχος της πρωτοβουλίας in action for a better world είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των μαθητών στα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και απειλούν την ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής μας σήμερα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά), όπως αυτά εμφανίζονται στο παγκόσμιο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το in action for a better world αναδείχθηκε στα European Sustainability Awards 2019, ως η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Εχοντας αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση και τον ζωντανό πυρήνα που αποτελεί το σχολείο στη διαμόρφωση συνειδήσεων και σωστών προτύπων ζωής στους μαθητές αλλά και γενικότερης αφύπνισης στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας καλούμε τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας σας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
• Προάγοντας τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουμε δημιουργήσει και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση στο εκπαιδευτικό έργο, μέσω του Ιn Αction, του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Παγκόσμιους Στόχους
• Αναδεικνύοντας τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους μέσω του Bravo Schools, του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους Παγκόσμιους Στόχους.

Ιn Αction – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας)
Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, όπως:
1. του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου -του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΗΕ για τους Στόχους- το οποίο διαθέτουμε μεταφρασμένο στα ελληνικά Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου – in action for a better world. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθήματος, οπτικοακουστικά υλικά και ενημερωτικά κείμενα για να εισάγουν τους μαθητές στο θέμα των Παγκόσμιων Στόχων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και να ασχοληθούν με επιμέρους Στόχους σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονομικά: κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, διαχείριση πόρων, βιοποικιλότητα, υδρόβια ζωή, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα, διατροφή, μείωση της σπατάλης τροφίμων, κ.α.
2. της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων Greek SDGs Library – in action for a better world, που μπορείτε να βρείτε ενημέρωση, διδακτικά πακέτα, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προτάσεις εκπαιδευτικών & υποστηρικτικά υλικά για τους Στόχους, που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Bravo Schools – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας)
Όλοι τα σχολεία που έχουν δουλέψει θεματικές που μπορούν να συνδεθούν με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες Εφαρμοσμένα Σενάρια/Καινοτόμα Προγράμματα, Μαθητικές Δημιουργίες & Δράσεις Συνεργασίας στο https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools/. Η κατάθεση των συμμετοχών θα είναι ανοικτή ως τις 25 Απριλίου 2021. Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στην ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μπορείτε να δείτε το Bravo Schools 2020 εδώ.
Αναδεικνύονται οι καλύτερες συμμετοχές και λαμβάνουν ως βραβείο ψηφιακό εξοπλισμό για το σχολείο. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και οι σχολικές μονάδες εντάσσονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο του World’s Largest Lesson και του Εθνικού «In Action SDGs Schools Club», ενώ οι μαθητές γίνονται «οι Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων» συμβάλλοντας στην περαιτέρω αφύπνιση των οικογενειών τους, των φίλων τους και της γειτονιάς τους.

Ενημερωτική επιστολή_In Action & Bravo Schools2021

Methodologia-ProkirixiBravoSchools2021

 

ΚΠΕ Μολάων – Δραστηριότητες του ΕΘΔ Κάστρων με αφορμή το ιωβηλαίο της Επανάστασης του 1821

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κάστρων που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων (πληροφορίες για το Δίκτυο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μολάων www.kpemolaon.gr ), με βάση τη νέα πραγματικότητα στα σχολεία λόγω της πανδημίας, σε συνεδρίαση της Συντονιστικής του Επιτροπής προτείνει κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τους/τις μαθητές/τριες για το ιωβηλαίο της Επανάστασης του 1821. Τα παραδοτέα/έργα των δράσεων αυτών  θα αποσταλούν στο ΚΠΕ, έτσι ώστε και να επεξεργαστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή και να αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μολάων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα – διδακτικές επισκέψεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων

Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 68/9-10-2020) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι προσαρμοζόμενοι στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19, έχουμε οργανώσει και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών» 09 Φεβρουαρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η φόρμα συμμετοχής του σεμιναρίου της 9 Φεβρουαρίου 2021 έκλεισε λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων από την πρώτη κιόλας ημέρα, αλλά και του βιωματικού χαρακτήρα του επιμορφωτικού σεμιναρίου,το σεμινάριο θα  επαναληφθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ίδιες ώρες.(Παρακάτω ο σύνδεσμος για αιτήσεις)

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του παιδιού» προτίθεται να διοργανώσει και να υλοποιήσει, επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο, με θέμα:

«Ψυχική ανθεκτικότητα και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών»

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στο έργο τους.

Περιγραφή: Η καθημερινότητα που βιώνει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο είναι συχνά ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και πολύ-επίπεδες ανάγκες των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, από ζητήματα ενδο-σχολικών συγκρούσεων, μέχρι αλλαγές και αναταραχές που συμβαίνουν σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο και επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική κοινότητα, όπως η πρόσφατη πανδημία. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν τα παιδιά μέσα σε αυτές τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες; Πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι ίδιοι; Το σεμινάριο αυτό συζητά την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και δίνει απλές κατευθύνσεις για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, εστιάζοντας στον βασικό πυλώνα για το χτίσιμο ενός ανθεκτικού σχολείου: την υποστήριξη και ενδυνάμωση του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Χαρδαλούπα, Ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του παιδιού»

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, με βιωματικές δραστηριότητες και θα υλοποιηθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 (ώρες: 17.00 έως 19.00). Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 5 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail, τον απαραίτητο σύνδεσμο για την συμμετοχή τους στην  πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας


Αιτήσεις για το σεμινάριο Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 14:00.

ΚΠΕ Καλαμάτας – Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» οργανώνει από το 2012 την καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων. Η καταγραφή περιλαμβάνει: – την περιγραφή, φωτογράφιση και επισήμανση της γεωγραφικής θέσης των υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων – την συγκέντρωση των πιθανών μύθων, θρύλων ή ιστοριών που υπάρχουν και σχετίζονται με τα ελαιόδεντρα και προέρχονται από τη λαϊκή παράδοση ή τη βιβλιογραφία. Σχετική ιστοσελίδα δράσης: http://kpe-kal.mes.sch.gr/elianet/

Επιπλέον, στο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το ΚΠΕ Καλαμάτας θα δημοσιεύσει άμεσα τα ελαιόδεντρα που έχουν καταγράψει έως σήμερα οι μαθητικές ομάδες και σχετίζονται με εκείνη την περίοδο, στο σύνδεσμο 1821-2021 ελιές | Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Ελιά” (sch.gr)

Τα μέλη του Δικτύου «Ελιά» ή και όποια άλλη σχολική ομάδα ή εκπαιδευτικός που επιθυμούν να συμμετέχουν στην καταγραφή ελαιόδεντρων/ελαιοπερίβολων με στοιχεία και φωτογραφίες, μπορούν να καταθέσουν την καταγραφή τους:

 • Απευθείας, ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση της φόρμας «Ταυτότητα υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου» στη διεύθυνση https://form.jotformeu.com/30621289359358 είτε
 • Συμπληρώνοντας το έντυπο «Ταυτότητα υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου» με ηλεκτρονική αποστολή στο ΚΠΕ Καλαμάτας στο e-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr

Έγγραφο του ΚΠΕ Καλαμάτας

 

ΚΠΕ Άμφισσας – Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο των εκπαιδευτικών Α/μιας & Β/μιας Εκ/σης «Βιοποικιλότητα: Οικοσυστηματική και παιδαγωγική σημασία» 17 Φεβρουαρίου 2021

Το ΚΠΕ Άμφισσας  προτίθεται  να υλοποιήσει επιμορφωτικό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτικών στις 17/02/2021 (18.00-20.30) με θέμα Βιοποικιλότητα: Οικοσυστηματική και παιδαγωγική σημασία

Πρόγραμμα –   17/02/2021
18.00 -18.20

 

Απώλεια βιοποικιλότητας: Αίτια και συνέπειες. Η περίπτωση των ζωονόσων – Covid-19.

Μιχάλης  Θεοχαρόπουλος, Βιολόγος,  Δρ. Οικολογίας, Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας.

18.20- 18.55 Βιοποικιλότητα: Γενικές αρχές.  Η χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας: Πλούσια και Μοναδική

Δρ.  Γρηγόριος Ιατρού. Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Βιολογίας, Πρόεδρος του ΔΣ  του Φορέα Διαχείρισης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO ΧΕΛΜΟΥ Βουραϊκού.

18.55-19.05 Διάλειμμα
19.05-19.45 Ο ρόλος των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Μιχαήλ Σκούλλος  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Διευθυντής της Έδρας &  Δικτύου UNESCO  για τη Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη στη Μεσόγειο, Πρόεδρος της ΕΕΕ του Προγράμματος “Άνθρωπος και Βιόσφαιρα MAB/UNESCO”,  Πρόεδρος του MIO-ECSDE και του GWP_Med και Συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου εκπαιδευτικών MEdIES.

19.45-20.05 Η βιοποικιλότητα από τη σκοπιά μιας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Δρ. Πόλυ Ράγκου. τ. Επίκουρος. Καθηγήτρια  Διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Α.Π.Θ.

20.05 –20.30 Συζήτηση (Σχολιασμός μέσω chat)

Η επιμόρφωση   θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ). Στους επιλεγέντες θα αποσταλεί ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης (δια μέσω του e-mail  τους).

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων  εκπαιδευτικών γίνεται στη διεύθυνση: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4D6gAttWxZYWxOARTjx2QgOtiP509xxf2H-Hl4giWRKcxJw/viewform?usp=sf_link  μέχρι και την 15/01/2021 και θα πρέπει να κοινοποιείται οπωσδήποτε  στους Υπευθύνους  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Έγγραφο ΚΠΕ Άμφισσας

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση