Το ΚΠΕ Φιλίππων σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης με αρ. Πρωτ. 213789 /Δ2/30-12-2015 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων θα συντονίσει και θα λειτουργήσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο:
«Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»,
για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.
Όσα Σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο μπορούν να αποστείλουν αίτηση μέσω της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.