Αρχείο για "Αύγουστος, 2015"

Έγκριση Εκπαιδευτικού προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγκριση Εκπαιδευτικού προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) με τίτλο  «Κι αν ήσουν εσύ ;» για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Έγκριση Εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Ασφάλεια στο σπίτι” για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγκριση Εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση “Teachers 4 Europe 2015-2016”

Συμμετοχή εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση “Teachers 4 Europe 2015-2016”

Έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση