Αρχείο για "Μάρτιος, 2023"

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κορθίου Άνδρου με τίτλο: «Αιγαίο, μια μελισσοπληθής θάλασσα», 5-7 Μαΐου 2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κορθίου και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/βάθμια Γ΄& Δ΄ Αθήνας, Κυκλάδων & Αχαΐας και Β/βάθμια Κυκλάδων & Αχαΐας, και το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, με τη δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης κατόπιν δήλωσης, την Παρασκευή 5 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Μαΐου, με θέμα:

«Αιγαίο, μια μελισσοπληθής θάλασσα»

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Life 4 POLINATORS (LIFE18 GIE/IT/000755) «Εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών στην προστασία άγριων μελισσών και άλλων επικονιαστών στη Μεσόγειο», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν εργαλεία παρατήρησης εντομόφιλων φυτών, άγριων μελισσών και άλλων επικονιαστών που προσφέρονται για εκπαιδευτική αξιοποίηση, με σκοπό τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με το φυσικό περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες που επιτελεί αυτό για τη στήριξη της ζωής.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο θα γίνει με δικά τους έξοδα όσον αφορά τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη διατροφή τους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους/ις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πρόγραμμα Π.Ε. (και σχετικό με το θέμα).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Παρασκευή 31 Μαρτίου

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου, «Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών/μαθητριών ή/και μαθητικών ομάδων στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού έργου με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή»

logo espa ein kpe 2018Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του περιφερειακού δικτύου «Διατροφή, περιβάλλον & υγεία»,

Καλεί μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 12- 18 ετών, μέσω των σχολικών μονάδων που φοιτούν να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού έργου με θέμα την Μεσογειακή Διατροφή. Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΕΜΣΤ, στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2023.

Η συλλογή και η έκθεση των φωτογραφιών αποτελούν μέρος του πολυμεσικού, ευρωπαϊκού έργου FOODPRINT που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ – ΕΜΣΤ, το WWF Ελλάς και το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης.
Το FOODPRINT είναι ένα πολυμεσικό έργο με θέμα την Μεσογειακή Διατροφή, που συνδέει την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Κροατία και την Κύπρο. Αποτελείται από μια έκθεση φωτογραφίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές ντοκιμαντέρ και γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο Έγγραφο του Κ.Ε.ΠΕ.Α Ιεράπετρας – Νεάπολης Λασιθίου

Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ. του Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Η θάλασσα που θέλω να έχω!» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Η θάλασσα που θέλω να έχω!», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις: όπως αναφέρονται στο έγγραφοΛήψη αρχείου

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2023 «Η θάλασσα που θέλω να έχω!»

 

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Διήμερο υβριδικό Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Λαυρίου «Παράκτιος υγρότοπος των Λεγραινών: Η αξία του ορίζει την προστασία του», 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Λαυρίου και με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/βάθμια Αν. Αττικής, Α/βάθμια Β΄ Αθήνας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, διοργανώνει διήμερο υβριδικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο, διαδικτυακά την Παρασκευή 31 Μαρτίου και δια ζώσης το Σάββατο 1 Απριλίου με θέμα:

«Παράκτιος υγρότοπος των Λεγραινών: Η αξία του ορίζει την προστασία του»

Οι στόχοι του Σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί :

  • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την αξία και την οικολογική σημασία γενικά των υγροτόπων αλλά και ειδικότερα του παράκτιου υγροτόπου των Λεγραινών και
  • να ευαισθητοποιηθούν στην αναγκαιότητα της προστασίας τους, ώστε να καλλιεργήσουν δεξιότητες ενεργού πολίτη στους/τις μαθητές/τριές τους.

Ο υγρότοπος Λεγραινών έχει υπαχθεί στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα Υµηττού και νοτιανατολικής Αττικής που αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µε σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου με νόμο του 2011. Η περιοχή των Λεγραινών περιλαµβάνεται στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, σαν Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) με ονοµασία «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη». Επίσης αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΣΠ – IBA) με ονοµασία «Χερσόνησος Λαυρεωτικής και νησίδα Πάτροκλος». Σύµφωνα µε τον νόµο 4277/2014 πρόκειται για υγρότοπο Α’ προτεραιότητας. Ο εν λόγω υγρότοπος είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστηµα υψηλής βιοποικιλότητας που φιλοξενεί πλήθος αποδημητικών πτηνών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου από τις 17.30 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex ( θα ειδοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στα emails που θα δηλώσουν στην αίτησή τους) και το Σάββατο 1 Απριλίου 2023 από τις 10.00 π.μ.-13.30 μ.μ. δια ζώσης στον υγρότοπο των Λεγραινών. Θα έχει συνολική διάρκεια 10 διδακτικών ωρών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα τηρούνται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του COVID.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με ίδια μέσα και οι εκπαιδευτικοί το Σάββατο 1 Απριλίου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα για περιήγηση στον υγρότοπο (κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, νερό, κολατσιό).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 10 εκπαιδευτικούς από κάθε συνεργαζόμενη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (40 εκπαιδευτικούς συνολικά). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 14 Μαρτίου ώρα 10μ.μ.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑθήναςΛήψη αρχείου

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτική εξ αποστάσεως Ημερίδα με θέμα: «Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, στο Βιώσιμο Ζην, Πράττειν και Επιχειρείν», 15 Μαρτίου 2023

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τις ΔΠΕ Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Αργολίδας και τις ΔΔΕ Γ΄, Πειραιά, Εύβοιας και Αργολίδας, και με τη ΜΚΟ Small Educational Paradises, για τη διοργάνωση Επιμορφωτικής εξ αποστάσεως Ημερίδας, συνολικής διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρες 17.30-20.30 με θέμα:

«Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, στο Βιώσιμο Ζην , Πράττειν και Επιχειρείν»

Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης WEBEX. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και η έμπνευση για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών.

Επιμέρους Στόχοι της Ημερίδας:

α) Η προσέγγιση και κατανόηση αυτών των προβλημάτων από ανθρώπους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα πολιτών οι οποίοι επέλεξαν να γίνουν μέρος της λύσης, β) Η παρουσίαση αυτών των λύσεων μέσω υπαρκτών παραδειγμάτων  που έκαναν την βιώσιμη ανάπτυξη τρόπο ζωής και εργασίας, γ) Η συμβολή της άτυπης και μη τυπικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑθήναςΛήψη αρχείου

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση