Άρθρα κατηγορίας "2017"

ΚΠΕ Κρεστένων – Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων (εκπαιδευτικών) του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2017-2018, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020» και,  πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει, σχεδιάζει την υλοποίηση Τριήμερου Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων και σε πεδία της περιοχής από Παρασκευή 2 έως και Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 και θα έχει ως τίτλο:
 
«Τοπικότητα και αειφορία: το παράδειγμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων»
 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε., με θέματα σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της αειφορίας.
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα :
Α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο (1 Τακτικός και 1 Αναπληρωματικός από κάθε σχολείο)
Β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του Δικτύου (αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν στο ΚΠΕ Κρεστένων την αντίστοιχη Αίτηση, βλ. http://kpekrestenon.gr/el/ananeosi-leitoyrgias-diktyoy-ta-topika-proionta-se-mia-koinonia-aeiforias ) ή ανήκουν σε άλλα Δίκτυα με σχετική θεματολογία (Αρωματικά φυτά – βότανα) .
Γ) Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα στο Δίκτυο.
Δ) Σε εκπαιδευτικούς – μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο.
Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.
ΣΤ) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Κρεστένων που ενδιαφέρονται για το θέμα.
Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει 1 εκπαιδευτικός.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών και να την αποστείλουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017. 

ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, Ανακοίνωση Σεμιναρίου του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια» 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017

Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», υποέργο 4, άξονας προτεραιότητας 8,  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς του εθνικού, θεματικού δικτύου που συντονίζει, «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Στυλίδα, καθώς και εργασίες πεδίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου.

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
  • εκπαιδευτικούς που πρόκειται να εκπονήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος σχετικό με τη         θεματική πρόγραμμα και προτίθενται να συμμετάσχουν στο δίκτυο.
  • εκπαιδευτικούς των διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που πρόκειται  να εκπονήσουν σχετικό με το δίκτυο πρόγραμμα κατά το τρέχον σχολικό έτος .
  • υπευθύνους Π.Ε. και σχολικών δραστηριοτήτων των οποίων σχολεία των διευθύνσεών τους ανήκουν στο δίκτυο και ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός των εν λόγω σχολείων θα συμμετάσχει     στο σεμινάριο.
  • υπευθύνους και μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (μέχρι 4 ΚΠΕ και 2 άτομα ανά ΚΠΕ).
  • μέλη της συντονιστικής επιτροπής (έως 4 μέλη) ή σε αναπληρωματικά μέλη αυτών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου(εισηγήσεις, εργαστήρια, δραστηριότητες πεδίου) και οι πίνακες συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ, στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στον υπεύθυνο Π.Ε. ή σχολικών δραστηριοτήτων της διεύθυνσής τους μέχρι την 6η-11-2017, ημέρα Δευτέρα.

 

ΚΠΕ Άμφισσας – Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Εθνικού θεματικού δικτύου Ελιά στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στο  ΚΠΕ Άμφισσας και στον ελαιώνα της Άμφισσας  σε συνδιοργάνωση  με το ΚΠΕ Μολάων και το ΚΠΕ Καλαμάτας ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά» στις 1,2,3 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που  υλοποιείται μέσω του  επιχειρησιακού προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρωπινού δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» με θέμα:

«Αειφορική διαχείριση του βιοφυσικού και ανθρωπογενούς οικοσυστήματος ελαιώνα. Η περίπτωση της Άμφισσας- Δελφικό τοπίο»

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 22 ωρών και απευθύνεται:
(α)  Σε 40 εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέλη του Δικτύου «Ελιά», προερχόμενα από την επικράτεια.
(β) Σε 10 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Φωκίδας, υποψήφια μέλη του προαναφερόμενου Δικτύου, που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα που εμπεριέχουν τη θεματική της Ελιάς  (χωρίς δαπάνες)

Η υλοποίηση του σεμιναρίου έχει  την υποστήριξη του Μεσογειακού Γραφείου Περιβάλλοντος για το Περιβάλλον, το Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη  (MIO-ECSDE), της Μεσογειακή Εκπαιδευτικής Πρωτοβουλίας για το Περιβάλλον & την Αειφορία (MEdIES), της Έδρας και του Δικτύου UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και του ΕΚΠΑ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά:
αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2017
.

Προσοχή, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ζητείται ο Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού.

ΚΠΕ Φιλίππων – Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» με τίτλο: Η αειφορική χρήση του νερού στην αρχαιότητα: «Το αόρατο νερό» στην αρχαία πόλη και στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων»

kpe filipΤο ΚΠΕ Φιλίππων στα πλαίσια της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ), διοργανώνει τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο:

Η αειφορική χρήση του νερού στην αρχαιότητα: «Το αόρατο νερό» στην αρχαία πόλη και στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 01, 02 και 03 Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Φιλίππων και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καβάλας (Αρχαιολογικό χώρο, λασπόλουτρα, δρόμο του νερού, παλαιά πόλη της Καβάλας). Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής και θα λήξει στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής και απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς της χώρας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, οι οποίοι ανήκουν στο Δίκτυο και επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Σεμιναρίου, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Τέλος οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλίππων http://www.kpe-philippi.gr/ στην επιλογή->ΑΙΤΗΣΕΙΣ ON LINE->ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017. Στο πεδίο τίτλος σεμιναρίου θα συμπληρώσουν τον τίτλο: «Το αόρατο νερό» στην αρχαία πόλη και στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων».

ΚΠΕ Αργυρούπολης – Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Σχολείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών 2, 3, και 4 Νοεμβρίου 2017 (Τελικό πρόγραμμα σεμιναρίου)

Ενημέρωση ανάρτησης με το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης προγραμματίζει την πραγματοποίηση του 107ου (από της ιδρύσεώς του) τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω Δ/νσεων στις 2, 3 και 4 Νοεμβρίου 2017. Θέμα του σεμιναρίου θα είναι: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη» με υποθέματα α) «Το νερό – η θάλασσα» και β) «Δασικές πυρκαγιές – πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση τοπίου» που απασχολούν και φέτος ιδιαίτερα τη χώρα και την Αττική.

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα δύο (42) εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών (10-11 από κάθε Δ/νση). Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. και τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση να προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά. (Δεκτοί μπορούν να γίνουν και εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν σχετικές βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο και ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο). Θυμίζουμε ότι και φέτος συνεχίζεται και η λειτουργία των θεματικών δικτύων του ΚΠΕ Αργυρούπολης «Η Θάλασσα» και «Δασικές Πυρκαγιές-Αποκατάσταση Τοπίου». Σε περίπτωση πληθώρας συμμετοχών καλό είναι να δοθεί προτεραιότητα σε συναδέλφους που δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο σεμινάριο στο ΚΠΕ Αργυρούπολης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (05-10-2017)
Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017:
16.45 – 17.10:    Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλου με πρόγραμμα και γραφική ύλη. Αλληλογνωριμία.
17.10 – 17.30:    Εισαγωγή, στάδια σεμιναρίου, στοχοθεσία (Γιώργος Φαραγγιτάκης Υπεύθυνος ΚΠΕ).
17.30 – 18.40:    «30 χρόνια έρευνας στο Σαρωνικό» (Πάνος Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ) και για τις δύο ομάδες.
18.45 – 19.20:    Ομάδα θάλασσας: Βιωματική δράση –εργαστήριο με θέμα «Καθαρισμός της θάλασσας από την πετρελαιοκηλίδα». (Λουίζα Γιαννούδη, Έλλη Αναστασοπούλου, Σοφία Λάσχου, μέλη της μονάδας εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ).                               Ομάδα δασικών πυρκαγιών: Το Περιφερειακό θεματικό δίκτυο του ΚΠΕ Αργυρούπολης (Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ). 
19.20 – 19.40:       Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια).
19.40 – 20.00:       «Ζώντας με τις δασικές πυρκαγιές: η άποψη της επιστήμης της Οικολογίας» (Μαργαρίτα Αριανούτσου, Καθηγήτρια Οικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και για τις δύο ομάδες.
20.00 – 21.15:       Συνεργασία εκπαιδευτικών με τους Υπευθύνους Π.Ε των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπ/σης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθηνών (Βαρβάρα Πετρίδου, Ιωάννα Ντίνου, Θάνος Ιωάννου).
Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017:
16.30 – 16.40:     Προσέλευση.
16:40 – 18:00:     Εισαγωγικό μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ (Γ. Φαραγγιτάκης).
18.00 – 19.20:    Παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΚΠΕ σε δύο (2) ομάδες εκπαιδευτικών, ανάλογα με την κατανομή ανά θέμα:
«Το νερό, η θάλασσα» (Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μιχάλης Φωτιάδης, μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ) και
 «Δασικές πυρκαγιές, αίτια, αντιμετώπιση, αποκατάσταση τοπίου»  (Θεμιστοκλής Σμπαρούνης).
19.20 – 19.40:     Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κέικ, κουλουράκια).
19.40 – 21.20:     Συνέχεια παρουσίασης προγραμμάτων και Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιασμού σχολικού προγράμματος σε δύο ομάδες με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Υπευθύνων ΠΕ που θα συμμετέχουν.
 (επιλογή θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, συνεργασία με τον Υπεύθυνο, συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, τα ΚΠΕ  και την τοπική κοινωνία, συγκρότηση ομάδων εργασίας, πηγές πληροφόρησης, συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού, επισκέψεις πεδίου, εργαστηριακές μετρήσεις, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, κριτική σύνθεση, τεχνικές παρουσίασης, αξιολόγηση, κ.α.).
 
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017:
09.00 – 11.45:     Συνέχεια των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων σχεδιασμού σχολικού προγράμματος, ολοκλήρωση των σχεδίων και της προετοιμασίας των παρουσιάσεών τους στην ολομέλεια.
11:45 – 12:05:     Διάλειμμα (προσφέρεται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ).
12:05 – 14:00:     Ημίωρες παρουσιάσεις των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας των Παιδαγωγικών Εργαστηρίων. Συζήτηση
14:00 – 14:45:    Διάλειμμα (προσφέρεται σάντουιτς και νερό)
14.45 – 15.05:    Τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Δ/νσεων Εκπ/σης της Αττικής
15:05 – 15:45:    Αξιολόγηση του σεμιναρίου και συζήτηση  με τους Εκπαιδευτικούς.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 09-10-2017 24.00

ΚΠΕ Σικυωνίων – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Σεμινάριο Π.Ε. «Εισαγωγή στην Π.Ε. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο» 11 Νοεμβρίου 2017

Το ΚΠΕ Σικυωνίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Δ.Ε. Β΄, Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής  προγραμματίζει μονοήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 2, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 48 εκπ/κούς που υπηρετούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις,. Προτεραιότητα έχουν οι εκπ/κοί που δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν αντίστοιχο σεμινάριο, ενώ από τους υπόλοιπους θα προηγηθούν εκείνοι που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά προτίθενται να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπ/σης.

Οι Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν, μέχρι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στη φόρμα συμμετοχής του ΚΠΕ Σικυωνίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (11/11/2017), σε συνεργασία με τις Δνσεις Α΄/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας , Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄, Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής
 «Εισαγωγή στην Π.Ε. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο»
 09:00 – 09:30 : Προσέλευση – Εγγραφές
09.30 – 09.40 : Καλωσόρισμα – χαιρετισμοί
09:40 – 10:10:  «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η αξία της εκπαίδευσης στο πεδίο », Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας
10.10-10.30 : «Εκπαιδευτικό υλικό στο θεματικό άξονα “Δάσος”», Δημήτρης Γκότζος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄Αθήνας
10.30 – 10.45 : “Κλιματική Αλλαγή – Καύσωνες και Δασικές Πυρκαγιές στη Μεσόγειο”, Αναστάσιος Μαυράκης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
10.45 -11.00 : Χωρισμός σε ομάδες – παραλαβή εξοπλισμού και εκπ/κού υλικού (φύλλα εργασίας)
11:00 – 13:30 : Μετάβαση στο πεδίο (Δάσος Βελίνας) – Υλοποίηση των σχετικών εργασιών πεδίου από την Π.Ο. του ΚΠΕ και τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των συνεργαζόμενων Δνσεων.
13:30 – 14:00 : Μετάβαση στο Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας.
14:00 – 15:30 : Εξερεύνηση του Μουσείου καθοδηγούμενη από την Π.Ο. του ΚΠΕ και συμπλήρωση των σχετικών φύλλων εργασίας
15:30 – 16:30 : Γεύμα – ξεκούραση
16:30 – 18:30 : Μετάβαση στο Φενεό (Λίμνη Δόξα – σχεδιασμός Φ.Ε. από τους επιμορφούμενους με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου πεδίου)
18:30 – 20:00 : Παρουσίαση εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια – αξιολόγηση σεμιναρίου – παραλαβή βεβαιώσεων – λήξη σεμιναρίου.
 

Έγγραφο Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΚΠΕ Μακρινίτσας – Προκήρυξη επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2017

sem petrog

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6–Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας-«Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» – 2 – Θεσσαλία, και στο πλαίσιο των δράσεών του ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων, Κ.Π.Ε Μουζακίου, Δήμο Πύλης Δήμο Μουζακίου,. Δήμο Αργιθέας, Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοκαριάς «Η Γκρόπα», Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαγκαδίου Ανθηρού Αργιθέας «Οι Άγιοι Ανάργυροι», οργανώνει, σεμινάριο με θέμα «Πετρογέφυρα και Εκπαίδευση. Γνωριμία με τα Πετρογέφυρα των Δήμων: Πύλης ν. Τρικάλων, Μουζακίου και Αργιθέας ν. Καρδίτσας» την Παρασκευή 30 Ιουνίου και το Σάββατο1 Ιουλίου 2017.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε 55 συμμετέχοντες και θα υλοποιηθεί σε χώρους των Δήμων Πύλης, Μουζακίου και Αργιθέας.

Ι) Σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»
Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής ένας (1) τακτικός και ένας (1) αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο (σύμφωνα με την αίτηση ένταξης). Αν δε συμπληρωθεί ο αριθμός των τακτικών εκπαιδευτικών θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς.
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων, θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που είναι νέα μέλη του δικτύου και δεν έχουν παρακολουθήσει άλλη φορά σεμινάριο του δικτύου και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί που είναι παλαιά μέλη του δικτύου.
ΙΙ) Στα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου.
III) Στους εκπροσώπους των Π.Ο. των συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων, Μουζακίου, Παρανεστίου, Θέρμου, Κόνιτσας, Πραμάντων, Φιλίππων, Γρεβενών, Στυλίδας – Υπάτης, Καλαμάτας, Καστρίου, Ομηρούπολης, Κρεστένων, Φιλιατών, Έδεσσας – Γιαννιτσών, Καρπενησίου, Αράχθου, Μελίτης, Ανατολικού Ολύμπου, Ανωγείων, Μολάων με την προϋπόθεση να έχουν παρουσίαση σχετικά με τη θεματολογία του δικτύου.
IV) Στα μέλη της Παιδαγωγικής ομάδας του Δικτύου με την προϋπόθεση να έχουν παρουσίαση σχετικά με τη θεματολογία του δικτύου.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και να την κοινοποιήσουν παράλληλα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@kpemakrin.mag.sch.gr

ΚΠΕ Παρανεστίου – «Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 23-25 Ιουνίου 2017

Το ΚΠΕ Παρανεστίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Αρναίας, Βελβεντού-Σιάτιστας και Μελίτης Φλώρινας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο  «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», θα υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου με τίτλο:

«Υπαίθρια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιθυμία ή αναγκαιότητα;»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό διαμέρισμα Βαρβάρας του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε επιλεγμένα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, μέχρι την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

  • Σε 60 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα ή επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο,  όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.
  •  Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα στο Δίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.
  • Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.
  • Στα μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ της χώρας, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο.
Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει σε σκηνές στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαρβάρας.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικό τους εξοπλισμό (σκηνές, υπνόσακους κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι την Παρασκευή  19 Μαΐου 2017.

 

ΚΠΕ Μαρώνειας – Πρόσκληση συμμετοχής σε τριήμερο σεμινάριο δικτύου του ΚΠΕ Μαρώνειας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αν. Ολύμπου με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Όλυμπο» 16-18 Ιουνίου 2017

E6-E4Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, σύμφωνα με τον ετήσιοπρογραμματισμό του για το σχολικό έτος 2016 – 2017 και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», της  Πράξης: «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Άξονας Προτεραιότητας 6, και σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αν. Ολύμπου, προγραμματίζει τριήμερο σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4», στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί του Δικτύου, όπως και μέλη ΚΠΕ του Δικτύου με θέμα:

 «Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Όλυμπο»

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 ωρών και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι ανήκουν στο Δίκτυο «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4», σε εκπαιδευτικούς μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων με το Δίκτυο ΚΠΕ ,Υπευθύνους Π.Ε. και Σχ. Δραστηριοτήτων (μέχρι 8), οι οποίοι έχουν σχολεία τους στο Δίκτυο. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά πρόκειται να ενταχθούν και να υλοποιήσουν πρόγραμμα στα πλαίσια του δικτύου την επόμενη σχολική χρονιά, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 60 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ Μαρώνειας και Αν. Ολύμπου, των εισηγητών, των μελών Π.Ο. συνεργαζόμενων με Δίκτυο ΚΠΕ (1 εκπαιδευτικός ανά ΚΠΕ), των υπευθύνων Π.Ε. και Σχ. Δραστηριοτήτων και των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών του.
Κριτήρια συμμετοχής
Το σεμινάριο απευθύνεται σε  Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά προτεραιότητα είναι μέλη του δικτύου. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τον προβλεπόμενο αριθμό επιμορφούμενων, θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποστείλει εργασία-δράση στα πλαίσια του δικτύου, θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί  που δεν έχουν αποστείλει και τέλος, οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι μέλη του δικτύου. Μέριμνα των διοργανωτών είναι να υπάρξει ομοιόμορφη κατανομή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από όλη την επικράτεια. Συνεπώς, αν οι αιτήσεις από έναν νομό είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, τότε οι θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων νομών.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή από τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Αγωγής μέχρι την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 14:00 σε ένα από τα κάτωθι email:  info@kpemaronias.gr και mail@kpe-maron.rod.sch.gr

Έγγραφο του ΚΠΕ Μαρώνειας και Φόρμα συμμετοχής εκπαιδευτικού στο σεμινάριο του δικτύου

ΚΠΕ Φιλίππων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο του εθνικού θεματικού δικτύου με τίτλο: «Αμήχανη πόλη: Καπνομάγαζα – ένα κομμάτι από την ιστορία της πόλης μου».

kpe filipΤο ΚΠΕ Φιλίππων, στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση», προτίθεται να υλοποιήσει διήμερο σεμινάριο με τίτλο:

«Αμήχανη πόλη: Καπνομάγαζα – ένα κομμάτι από την ιστορία της πόλης μου»

Το σεμινάριο προγραμματίστηκε να υλοποιηθεί στις 27-28/05/2017.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη ενός σημαντικού τμήματος της πόλης που περιλαμβάνει την περιοχή των καπναποθηκών. Ένα σύνολο που η δημιουργία του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την άνθιση του καπνεμπορίου στην Καβάλα που ξεκίνησε στα 1870-80.
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου καθώς και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του δικτύου, μέλη συνεργαζόμενων ΚΠΕ της χώρας, καθώς και εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Φιλίππων, στο μουσείο Καπνού της Καβάλας, στη Δημοτική Καπναποθήκη καθώς και στην περιοχή που περιβάλλεται από τις οδούς Αριστείδη Στάνη, Αναγεννήσεως, Ρωμανού και Ρούσβελτ στην πόλη της Καβάλας.

Η διαμονή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί σε τροχόσπιτα στις εγκαταστάσεις των Λασπόλουτρων Κρηνίδων, στην περιοχή των Φιλίππων. Οι συμμετέχοντες από μακριά μπορούν να φιλοξενηθούν από την Παρασκευή 26 Μαΐου. Κρίνεται απαραίτητο να φέρουν μαζί τα προσωπικά τους είδη υγιεινής καθώς και έναν υπνόσακο. Δίπλα στις εγκαταστάσεις υπάρχει ξενοδοχείο για όποιον θελήσει να διαμείνει εκεί και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα διαμονής.

Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του Δικτύου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στην Υπεύθυνη Π.Ε. έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.

Τέλος οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλίππων http://www.kpe-philippi.gr/ στην επιλογή ΚΠΕ –>ΑΙΤΗΣΕΙΣ ON LINE –>ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 (στο πεδίο τίτλος σεμιναρίου θα συμπληρώσετε τον τίτλο: Αμήχανη πόλη: Καπνομάγαζα – ένα κομμάτι από την ιστορία της πόλης μου).

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση