Αρχείο για "Δεκέμβριος, 2013"

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Το αειφόρο σχολείο στην πράξη»

Seminar

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας και το Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου (ΜΚΟ Aeiforum)  την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 από τις 16.15. έως τις 20.30, με θέμα :

Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Το αειφόρο σχολείο στην πράξη

Progr sem

Τo επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στο 16ο Nηπιαγωγείο Χαλανδρίου Παπανικολάου 2, Πάτημα Χαλανδρίου τηλ. 2106002991. (Οδηγίες πρόσβασης)

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2014 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/1/2014 : Η λίστα των τακτικών συμμετεχόντων συμπληρώθηκε (41 άτομα). Οι εκπαιδευτικοί στις επόμενες θέσεις θα είναι στη λίστα των αναπληρωματικών συμμετεχόντων.  Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.

Φόρμα για αίτηση συμμετοχής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Εισήγηση του Δρ. Δημητρίου Καλαϊτζίδη Πρόεδρου της ΜΚΟ Αeiforum

Δείτε το στο slideshare.net

Εισήγηση της Βαρβάρας Πετρίδου Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας

Δείτε το στο slideshare.net

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την «Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια ( PM10 και PM2,5 )» στις 27-28 Ιανουαρίου 2014

Photos of the London Smog Disaster of 1952Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφορία και της ανάδειξης του νέου περιβαλλοντικού προβλήματος στα αστικά κέντρα, που δημιουργούν οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων από τις καύσεις, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου με τίτλο :

 «Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια ( PM10 και PM2,5  )»

Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα αποσταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επίσης, θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι αντιμετώπισης κλπ).

 Το περιεχόμενο των εισηγήσεων, θα αφορά:

  • στην ανάπτυξη του «εργαλείου πολιτικής» για τον έλεγχο και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων,
  • στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και σε τοξικές ουσίες στο περιβάλλον,
  • στη διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών από την οδική κυκλοφορία,
  • στη μακροχρόνια επίδραση της ρύπανσης των αιρούμενων σωματιδίων από τη μικροκλίμακα του αστικού περιβάλλοντος έως και την πλανητική αλλαγή.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα 27/01/2014, Αμφιθέατρο 1 , ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17:00-17:15 Καφές
17:15-17:30 Χαιρετισμοί
17:30-17:45 Σύντομη περιγραφή του έργου LIFE+ ACEPT-AIR (Καθηγητής Αθανάσιος. Κούγκολος, Στέφανος. Κηπουρός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.)
17:45-18:45 Αιωρούμενα σωματίδια (περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα). (Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Ερευνητής Α΄, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).
18:45-19:00 Διάλειμμα
19:00-20:00 Χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων (Θ. Γρηγοράτος, Κ. Σαμαρά, ΑΠΘ).
Τρίτη 28/01/2014, Αμφιθέατρο 1 , ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17:00-17:15 Καφές
17:15-18:30 Εκπομπές σωματιδίων: πηγές και συγκεντρώσεις (Δρ. Αθηνά Προϊου, ΑΞΩΝ Περιβ/ντική – Καθ. Ι. Ζιώμας ΕΜΠ)
18:30-18:45 Διάλειμμα
18:45-19:20 Συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο κατά την περίοδο 2011-2012 (Καθηγήτρια Κωνσταντινή Σαμαρά, Θ. Γρηγοράτος, ΑΠΘ).
19:20-20:00 Συγκεντρώσεις και χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 στην Αττική κατά την περίοδο 2011-2012 – Ταυτοποίηση / Ποσοτικοποίηση συνεισφοράς κύριων πηγών (Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά στο grpere@dide-v-ath.att.sch.gr, είτε με φαξ στο 2106000870, μέχρι τη Δευτέρα  20/01/14.

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 24/1/2014 λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.

Αίτηση συμμετοχής

 

Έγκριση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-2014 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 26745/23-12-2013

Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014

Έγκριση άδειας στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης για συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων

Εγκρίνεται η είσοδος της Οικολογικής Εταιρεία Ανακύκλωσης στα σχολεία της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης για υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων με το εγκεκριμένο από το ΙΕΠ παιδαγωγικό υλικό.

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

 

 

Δίκτυο ΜΕΝΩΝ – Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία 2013-14

O Ευρωπαϊκός Όμιλος “MENON Network” (www.menon.org.gr), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, www.protovoulia.org), συνεχίζει και κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-14) το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία», στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και όσα στελέχη της εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.innovation.edu.gr, όπου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο εν λόγω Πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του “MENON Network” στην Ελλάδα μέσω “email”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@innovation.edu.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210-6444030.

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ορυκτολογικό – Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας

photo MΕκπαιδευτικά προγράμματα στο Ορυκτολογικό – Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας

  • « Η ιστορία της περιοχής σε μία αφίσα» Απευθύνεται σε μαθητές:  Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου
  • «Ο Γαληνίτης, τα προϊόντα του και ο Συσσωρευτής Ηλεκτρικής ενέργειας» Απευθύνεται σε μαθητές: Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού και Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου
  • « Εμείς, τα Ορυκτά και η χρήση τους στην καθημερινότητα μας» Απευθύνεται σε μαθητές: Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού – Α’ , Β’ & Γ’ Γυμνασίου – Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου

Οικονομική συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα ανά άτομο: 3 €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ορυκτολογικό –Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας στο blogs: oryktologikomouseiokamarizas.blogspot.com.

Σχετικό έγγραφο με συνοπτικό ιστορικό και πληροφορίες για τα προγράμματα

 

 

ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης Επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο στα πλαίσια των δράσεων του Εθνικού θεματικού δικτύου «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»

Το Κ.Π.Ε.  Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» διοργανώνει ετήσια Πανελλήνια συνάντηση- επιμορφωτικό διήμερο σεμινάριο δεκαεπτά (17) διδακτικών ωρών για εκπαιδευτικούς, καθώς και συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής, στα πλαίσια των δράσεων  του Εθνικού θεματικού δικτύου  «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, στην Στυλίδα, στις  1 & 2 Φεβρουαρίου 2014  θα έχει ως θέμα:

«Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή.

Η πρόληψή τους , πρόκληση για τον ενεργό πολίτη»

και  απευθύνεται:

Σε εκπαιδευτικούς και υπευθύνους Π.Ε. ή σχολ. δραστηριοτήτων,  που συμμετέχουν ως μέλη ή αναπληρωματικά μέλη  του συντονιστικού  του δικτύου.
Στους Υπευθύνους Π.Ε. ή σχολικών δραστηριοτήτων, των οποίων σχολεία της διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.
Σε εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράμματα Π.Ε. με θέμα τις «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα» και το σχολείο τους συμμετέχει στο Εθνικό θεματικό δίκτυο «Κλιματικές Αλλαγές-Ακραία Καιρικά Φαινόμενα»
 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο στους αντίστοιχους Υπευθύνους, μέχρι τις  17 Δεκεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση