Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Πετρίδου Βαρβάρα

Επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr

Τηλέφωνο : 210 6399597    –    FAX      : 210 6000870