Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υποστήριξης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Αειφορία,  συνεργάζεται με το ΚΠΕ Λαυρίου και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,  για τη διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο :

 «Το αγώνισμα του προσανατολισμού και οι εφαρμογές του στην καταγραφή και  διερεύνηση των πεδίων μελέτης»

 το Σάββατο 15-11-2014 και ώρες 09.00-15.00, στους χώρους του Τ.Π.Π.Λ. και στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός της ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν το άθλημα του προσανατολισμού και να το εντάξουν στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα υλοποιήσουν με τους μαθητές τους.
Το orienteering (αγωνιστικός προσανατολισμός) είναι ένα δημοφιλές άθλημα στην Ευρώπη, στο οποίο νέοι και ενήλικες προκαλούνται να βρουν συγκεκριμένα σημεία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι λεπτομερείς χάρτες. Όποιος συμμετέχει υποχρεούται να επισκεφτεί τα σημεία ελέγχου τα οποία είναι σημειωμένα πάνω στον χάρτη και είναι πάντοτε διακριτά χαρακτηριστικά του τόπου.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα ημερίδας

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

09.00 – 09.30
Άφιξη –  καφές
09.30 – 10.00
Παρουσίαση του ΚΠΕ Λαυρίου – Μπία Δήμητρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ
10.00 – 11.00
Εισαγωγική εισήγηση για το αγώνισμα του προσανατολισμού – Καραδημητρίου Δ., Εκπαιδευτικός
11.00 – 11.30
Εισήγηση για την χρήση του προσανατολισμού στα προγράμματα της Π.Ε. – Πετρίδου Β.,  Υπεύθυνη Δ/θμιας Εκ/σης Β΄ Αθήνας

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

11.30 – 14.30
Μετάβαση στο πεδίο
Χωρισμός σε ομάδες, διεξαγωγή του αθλήματος
14.30 – 15.00
Συζήτηση – αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του τρόπου χρήσης τους στο πεδίο μελέτης
Παραλαβή βεβαιώσεων

 

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης της Ημερίδας, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.

Έγγραφο του τμήματος Π.Ε.
 
Φόρμα συμμετοχής