Πρόγραμμα Ημερίδας – Βιογραφικά (κα Αναστασία Ζώτου και κ. Βασίλης Ψαλλιδάς)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 09/10/2014

Η ημερίδα του τμήματος Π.Ε. στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων των σχολείων Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής.
Η ημερίδα περιελάμβανε : 
1. Βιωματικές δραστηριότητες του προγράμματος «Το δώρο της Βροχής» από την ομάδα του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης, με τους μαθητές
                α. του Τ.Ε.Ε/Ε.Α. Κωφών & Βαρηκόων
                β. του Γυμνασίου & Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων
 
2. Παρουσιάσεις προγραμμάτων και καλών πρακτικών από εκπαιδευτικούς, παρουσίαση του θέματος του Σχεδιασμού & της υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. υπό το πρίσμα των καλών πρακτικών από την Υπεύθυνη του Τμήματος Π.Ε. κ. Πετρίδου Βαρβάρα, παρουσίαση του θέματος της Υπερκατανάλωσης και σύνδεσή του με την αειφορική κατανάλωση, από την περιβαλλοντολόγο κ. Ζώτου Αναστασία,  καθώς και παρουσίαση του προγράμματος «Το δώρο της Βροχής» από τον κ. Ψαλλιδά Βασίλη, Σύμβουλο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης.
 
Την ημερίδα παρακολούθησαν οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές, εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων Κωφών & Βαρηκόων καθώς και Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
 
Σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας υπήρχαν  διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας.
 
Εισηγήσεις
Photo album 07-10-2014 Γυμνάσιο-Λύκειο Τ.Ε.Ε./Ε.Α. Κωφών και βαρηκόων Αγίας Παρασκευής