Το Foundation for Environmental Education, το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο παγκόσμιος οργανισμός του οποίου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι εθνικός χειριστής, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων και επιμόρφωσης με τίτλο Fee Academy.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σε δεξιότητες.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων με θέμα την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και τη Φωτογραφία

·       Είναι δωρεάν

·       Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 13-18 ετών*

·       Πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα

·       Διαρκεί 6 εβδομάδες: από τις 30 Ιουνίου ως τις 13 Αυγούστου

Μαθητές και μαθήτριες: που αναζητούν δημιουργικούς τρόπους να περάσουν το καλοκαίρι τους, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητες τους στα αγγλικά και στη φωτογραφία, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, είτε συμμετέχουν στο δίκτυο Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον είτε όχι.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!! Η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 15 έτη του μαθητή/τριας.

Σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες μας ηλικίας 13-15 ετών θέλουν να πάρουν μέρος πρέπει να:

-υπογραφεί φόρμα γονικής συναίνεσης

-δημιουργηθεί από το FEE χειροκίνητα λογαριασμός μαθητή/τριας (εφόσον υπάρχει υπογεγραμμένη η φόρμα γονικής συναίνεσης)

Για να μη μην επιβαρυνθείτε με αυτή τη διαδικασία, προτείνουμε όσοι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες θέλουν να λάβουν μέρος και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 να τους ενημερώσετε ώστε ο γονέας/κηδεμόνας να επικοινωνήσει απευθείας στο education@eepf.gr για να τον υποστηρίξει η ΕΕΠΦ.

Οι μαθητές/τριες 15-18 μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ακολουθώντας τις οδηγίες,

Επισυνάπτονται οι οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας στα αγγλικά

Guide to sign up enroll and use FEE Academy