Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με τις  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ημαθίας, Κυκλάδων, Ηρακλείου & Ρεθύμνου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου & Κερκύρας,  δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &  Σχολικών Δραστηριοτήτων   και προτίθεται:

  1. Να διοργανώσει Ημερίδα με θέμα ‘Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα’’, την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρες 18.00-20.00.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση τριών (3) διδακτικών ωρών.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο  https://forms.gle/k4mfGzCtdoCjgXcb7  έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου στις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί που θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον απαραίτητο σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex έως την Τετάρτη 16 Ιουνίου. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

  1. Να υποστηρίξει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, τις οποίες και προσκαλεί να λάβουν μέρος σε δράσεις σχετικές με το θέμα-σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» που εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Η Ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την απαρχή της διεθνούς δεκαετίας δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, λοιπόν, προτείνεται να οργανωθούν μικρές δράσεις και στη συνέχεια τα τελικά προϊόντα των δράσεων (συνθήματα, αφίσες, κείμενα, ποιήματα κλπ) ή η οπτικοακουστική καταγραφή τους (φωτογραφίες, σύντομα βίντεο, ηχητικά αρχεία)να αναρτηθούν στο διαδικτυακό πίνακα https://padlet.com/iodinou/f0dpsbst423vv520.

Η πρόσκληση απευθύνεται  σε όλη τη σχολική κοινότητα – εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Προτεινόμενη θεματολογία

  • προστασία της βιοποικιλότητας,
  • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
  • χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα
  • τοπικά οικοσυστήματα – απειλούμενα είδη
  • τροφική αλυσίδα
  • έλεγχος και αποφυγή του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής

Παράλληλα σας καλούμε να συνεισφέρετε  σε μια αποτίμηση για το πόσο η πανδημία επηρέασε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μια εκτίμηση για το κατά πόσο η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην δημιουργία περιβαλλοντικά ενημερωμένων μαθητών, μελλοντικών ενεργών πολιτών που θα καθυστερήσουν ή θα αποτρέψουν το ξέσπασμα μελλοντικών πανδημιών https://forms.gle/oifRptBmfvVkEAKJ8

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ημερίδας

18.00 – 18.05 Χαιρετισμοί
18.05 – 18.25 Ημέρα Περιβάλλοντος, το χθες, το σήμερα, το αύριο, Βαρβάρα Πετρίδου, Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός,Γεωλόγος. M.Sc.  Ωκεανογραφίας, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας
18.25 – 18.35 Μαγικό ταξίδι σε ένα κόσμο διαφορετικό, Στέλιος Μανταδάκης, Διευθυντής ΓΕΛ Επισκοπής Ρεθύμνης  
18.35 – 18.55 ‘‘Πράσινη Δευτέρα’’ Για Το Περιβάλλον, Την Υγεία Και Την Ηθική Απέναντι Στα Ζώα, Ιωάννα Ντίνου, Καθηγήτρια Γαλλικής, MEd, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ’ Αθήνας
18.55– 19.25 Η Βιοποικιλότητα Στην Εκπαίδευση Για το Περιβάλλον και Την Αειφορία, Μαρία Σπαρτινού, Δρ. Βιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
19.25 – 19.45 Εκτός Τόπου Διατήρηση Αυτόχθονων Φυτών Της Ελλάδας: Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Για Την Αξιοποίηση Των Φυτογενετικών Πόρων Και Την Αποκατάσταση Της Ιδιομορφίας Των Οικοσυστημάτων, Νικόλαος Κρίγκας, Δρ. Βιολογίας-Συστηματικής Βοτανικής, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα
19.45 – 20.00 Συζήτηση και Αξιολόγηση