Μικροί Ερευνητές – Μεγάλοι Δημιουργοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σχολικού Έτους 2020 -21

Πέμπτη & Παρασκευή, 10- 11 Ιουνίου 2021

 

Συνδιοργάνωση
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων & Β΄ Αθήνας
Συντονίζουν οι:  Σπαρτινού Μαρία-Γεωργία & Πετρίδου Βαρβάρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ WEBEX: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vpetridou | 1210095479

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων