Ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απολογιστικών στοιχείων

Απολογιστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

https://forms.gle/HykjRCk62wGcFvX2A

Απολογιστικά Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

https://forms.gle/bwP39pSB7DXcUsWb6

Απολογιστικά Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

https://forms.gle/JzWHVFUrXrkUbeVi6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρονικές Φόρμες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και πρέπει να συμπληρωθούν αναλόγως από τους/τις  Εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε προγράμματα Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στείλουν σε ψηφιακή μορφή τις εργασίες των ομάδων των προγραμμάτων τους ή/και τις  εκθέσεις απολογισμού (όπου θα φαίνεται η παιδαγωγική ομάδα και ο τρόπος υλοποίησης του προγράμματος), στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : grpere@dide-v-ath.att.sch.gr. Στις εκθέσεις απολογισμού μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.),  

Αφού συμπληρωθούν και τα απολογιστικά στοιχεία (στις διαδικτυακές φόρμες), θα χορηγηθεί Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος (όπως προβλεπόταν  με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 137053/ ΓΔ4 / 09-10-2020) για τα προγράμματα που αποδεδειγμένα ολοκληρώθηκαν. 

Αν επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να αναρτήσουν το υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματός τους, στο  Wiki (perivallontikivatinas.pbworks.com) που έχει δημιουργηθεί για την ανάρτηση των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, με στόχο τη  χρήση αυτού του αρχείου εργασιών από όλους/όλες.

Προθεσμία κατάθεσης απολογισμού – συμπλήρωσης φόρμας : 25 Ιουνίου 2021

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας