Αρχείο για "3 Φεβρουαρίου 2021"

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τη Διδασκαλία της Αστρονομίας και Αστροβιολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας ΝΑSE, της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα την Διδασκαλία της Αστρονομίας και Αστροβιολογίας, στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

H επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, ή/και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτό. Τα Σεμινάρια είναι  εργαστηριακά, και βασισμένα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα δοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.  Η γλώσσα των Σεμιναρίων θα είναι τα Αγγλικά, αλλά όλο το υλικό, που θα παρουσιάζεται, θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ο

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, Αστρονομία για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2ο

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, Αστροβιολογία για το Γυμνάσιο και  Λύκειο, με δυνατότητα προσαρμογής για το Δημοτικό

Δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, μέσω του λογαριασμού του Σχολείου τους στην ιστοσελίδα https://astronomy.arsakeio.gr
Για το 1ο Σεμινάριο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, και για το 2ο Σεμινάριο το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου και ώρα 14:00.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου, ανάλογα με το Σεμινάριο που ενδιαφέρονται.

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  metaxa.m@e-arsakeio.gr  με την υπεύθυνη διεξαγωγής των Σεμιναρίων κ. Μ. Μεταξά.

Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας – Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Γίνομαι η αλλαγή: λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης», σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και  τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ημαθίας και Ρεθύμνου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ &  Δ΄ Αθήνας, Λακωνίας και Σερρών (μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων),  προτίθεται να διοργανώσει και να υλοποιήσει, διαδικτυακό σεμινάριο στις 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα: 17:30-20:15 με θέμα:

«Γίνομαι η αλλαγή: λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης»

Στο παρόν σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη σχετικά με την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό και θα παρουσιαστούν  τα εκπαιδευτικά του προγράμματα  για τις δύο Βαθμίδες Εκπαίδευσης, ‘’Στον αφρό και στον Βυθό’’ (Δημοτικό) και «Συμμετέχω στην αλλαγή» (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες  τους/τις εκπαιδευτικούς Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, με προτεραιότητα σε αυτούς που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, με την σειρά που αναφέρθηκαν.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail, τον τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή επιμόρφωση. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Το  διαδικτυακό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. Οι συμμετέχοντες/ουσες  θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αφίσα – Γίνομαι η αλλαγή

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων