Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και  τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ημαθίας και Ρεθύμνου και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ &  Δ΄ Αθήνας, Λακωνίας και Σερρών (μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων),  προτίθεται να διοργανώσει και να υλοποιήσει, διαδικτυακό σεμινάριο στις 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα: 17:30-20:15 με θέμα:

«Γίνομαι η αλλαγή: λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης»

Στο παρόν σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη σχετικά με την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό και θα παρουσιαστούν  τα εκπαιδευτικά του προγράμματα  για τις δύο Βαθμίδες Εκπαίδευσης, ‘’Στον αφρό και στον Βυθό’’ (Δημοτικό) και «Συμμετέχω στην αλλαγή» (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες  τους/τις εκπαιδευτικούς Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, με προτεραιότητα σε αυτούς που υλοποιούν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, με την σειρά που αναφέρθηκαν.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν με e-mail, τον τρόπο σύνδεσης στην διαδικτυακή επιμόρφωση. (ΠΡΟΣΟΧΗ: να ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Το  διαδικτυακό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. Οι συμμετέχοντες/ουσες  θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Αφίσα – Γίνομαι η αλλαγή