Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας ΝΑSE, της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα την Διδασκαλία της Αστρονομίας και Αστροβιολογίας, στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

H επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, ή/και σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να εμβαθύνουν σε αυτό. Τα Σεμινάρια είναι  εργαστηριακά, και βασισμένα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα δοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.  Η γλώσσα των Σεμιναρίων θα είναι τα Αγγλικά, αλλά όλο το υλικό, που θα παρουσιάζεται, θα είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ο

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, Αστρονομία για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2ο

Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, Αστροβιολογία για το Γυμνάσιο και  Λύκειο, με δυνατότητα προσαρμογής για το Δημοτικό

Δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία

Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, μέσω του λογαριασμού του Σχολείου τους στην ιστοσελίδα https://astronomy.arsakeio.gr
Για το 1ο Σεμινάριο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 20 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, και για το 2ο Σεμινάριο το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου και ώρα 14:00.
Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου, ανάλογα με το Σεμινάριο που ενδιαφέρονται.

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους και λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  metaxa.m@e-arsakeio.gr  με την υπεύθυνη διεξαγωγής των Σεμιναρίων κ. Μ. Μεταξά.