Σε συνέχεια του εγγράφου (με αρ. πρ. 68/9-10-2020) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διδακτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι προσαρμοζόμενοι στις ευμετάβλητες συνθήκες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19, έχουμε οργανώσει και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα για να υποστηρίξουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού (από Γ΄ και πάνω) και όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων, όπου είναι πιο πρόσφορη η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης