Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, ιδρύει  ένα Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τίτλος Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  «Διατροφή, υγεία  και οικολογικό αποτύπωμα, συναντιούνται σε ένα κήπο!»

 Σκοπός του Τ.Δ.Π.Ε.:

Σκοπός του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών & μελλοντικών πολιτών,  μέσα από την ενασχόλησή τους με την καλλιέργεια και  την εκπαιδευτική αξιοποίηση ενός κήπου σε θέματα που αφορούν στη διατροφή,  την υπεύθυνη κατανάλωση, το οικολογικό αποτύπωμα και την αειφορική διαχείριση των πόρων.

Επιδιωκόμενοι στόχοι του Τ.Δ.Π.Ε.:

 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τις συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης των φυτών (κλιματολογικές συνθήκες, έδαφος, πότισμα)
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής (ικανότητες που συμβάλλουν σε μια πετυχημένη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή), δηλαδή γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πρακτικές
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τις δυνατότητες & την χρησιμότητα της αστικής γεωργίας
 • Να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και να συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – με σύνδεση με τη δράση για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς»
 • Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες πως η υπερβολική κατανάλωση κρέατος (περισσότερο από 1-2 φορές την εβδομάδα, που μας προτρέπει η μεσογειακή διατροφή), προκαλεί αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα την σπατάλη φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του, ενώ επιπλέον αυξάνεται και  η παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, σε αντίθεση με την κατανάλωση φυτικών προϊόντων
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία της καλλιέργειας και κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων.
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι μπορούν οι ίδιοι/ιες να παράξουν μέρος ή όλη την τροφή τους
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις δεξιότητες του νου (όπως περιγραφή, ερμηνεία και διατύπωση ερωτημάτων, παρατηρητικότητα, διαχείριση δεδομένων, σύγκριση, εύρεση και διαπραγμάτευση νοήματος, ανάλυση-σύνθεση-οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων)
 • Να μάθουν οι μαθητές/τριες τρόπους αειφορικής διαχείρισης των υλικών και άυλων πόρων της σχολικής μονάδας
 • Να προάγουν τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
 • Να αξιοποιούν οι μαθητές/τριες τις ξεχωριστές  τους ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις
 • Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι δύνανται, ως ενεργοί πολίτες να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας