Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κάστρων που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων (πληροφορίες για το Δίκτυο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μολάων www.kpemolaon.gr ), με βάση τη νέα πραγματικότητα στα σχολεία λόγω της πανδημίας, σε συνεδρίαση της Συντονιστικής του Επιτροπής προτείνει κάποιες δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τους/τις μαθητές/τριες για το ιωβηλαίο της Επανάστασης του 1821. Τα παραδοτέα/έργα των δράσεων αυτών  θα αποσταλούν στο ΚΠΕ, έτσι ώστε και να επεξεργαστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή και να αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μολάων