Ο Διεθνής Συντονιστής Foundation for Environmental Education (FEE)  των δικτύων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ, μαζί με την UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) προκηρύσσει την καμπάνια Trash Hack, από τις 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 25 Μαρτίου 2021. Πρόκειται για μια παγκόσμια καμπάνια, η οποία έχει σκοπό να ενθαρρύνει τα σχολεία να εμπλακούν σε δράσεις σχετικές με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσκαλούνται λοιπόν τα σχολεία που συμμετέχουν στα παραπάνω δίκτυα να λάβουν μέρος σε αυτή την καμπάνια, υποβάλλοντας σύντομα βίντεο ή ακόμα και φωτοϊστορίες σχετικές με την μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, στο σχολείο ή/και το σπίτι. Oι μαθητές θα δημιουργούν βίντεο με trash hacks και θα τα αναρτούν στα link των 3 προγραμμάτων αντιστοίχως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη επιστολή, όπως μας εστάλη από το FEE, καθώς και στις αντίστοιχες διεθνείς ιστοσελίδες :

Eco-Schools: https://www.ecoschools.global/trash-hack-campaign

YRE: https://www.yre.global/trash-hack-campaign

LEAF: https://www.leaf.global/trash-hack-campaign

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το FEE μαζί με την UNESCO οργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση της καμπάνιας Trash Hack και στο οποίο θα δοθούν ιδέες και παραδείγματα για το πώς μπορεί να υλοποιηθούν οι αντίστοιχες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτήν. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 29 Ιανουαρίου στις 1.30-3.00pm CET. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε εδώ https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_B1g-IQa-RvCU7CKKQLjWyQ .

Trash Hack campaign document for NOs final