Αρχείο για "19 Οκτωβρίου 2020"

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκουως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδεςεπιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και αξιοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι που είναι ζητούμενο ειδικά τη φετινή χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία στη χώρα μας.

 

Α. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο https://tinyurl.com/viosimi20-21 μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2020. Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο δίκτυο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 παρακαλούνται να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους δηλώνοντας ότι συνεχίζουν να είναι ενταγμένες στο δίκτυο συμπληρώνοντας την αίτηση.

Β. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν με τους μαθητές τους στο δίκτυο παρακαλούνται να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου διαβάζοντας το συνημμένο έγγραφο ή αναλυτικά στις ιστοσελίδες του δικτύου στουςσυνδέσμους https://kpekordeliou.wixsite.com/viosimipoli και http://www.kpe-thess.gr/el/networks/viosimi-poli/.

Δυο παράμετροι που θα προτείναμε να εξετάσουν οι σχολικές ομάδες που θα συμμετέχουν τη φετινή χρονιά στο δίκτυο είναι η σχέση βιώσιμης πόλης και πανδημίας CoViD-19 ή η σχέση πόλης και κλιματικής αλλαγγής. Ιδέες για μια τέτοια προσέγγιση θα σας δοθούν μετά την ένταξή σας στο δίκτυο.

Επισημαίνουμε ότι οι ομάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο καλούνται να αναρτούν τις εργασίες και τα παραγόμενα των δραστηριοτήτων τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας edmodo του δικτύου ή να στείλουν γραπτή αναφορά στο ΚΠΕ στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης καλούνται να αναφέρουν κατά την παρουσίαση των εργασιών και την προβολή των δράσεών τους (αναφορές, άρθρα, ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, έγγραφα κλπ)ότι η ομάδα είναι μέλος του εκπαιδευτικού δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

ΚΠΕ Αργυρούπολης – «Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα & διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 21»

Την τρέχουσα σχολική χρονιά όπου όλοι έχουμε κληθεί να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων, στο ΚΠΕ Αργυρούπολης προετοιμαζόμαστε για το πως μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές μας υπηρεσίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μέτρα προφύλαξης έναντι της πανδημίας Covid-19.

Α1. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)για σχολικές ομάδες της Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό και ξεκινώντας με το δεδομένο ότι οι εξωτερικοί χώροι και τα οικολογικά πεδία είναι ασφαλέστερα από τους εσωτερικούς χώρους και τις σχολικές αίθουσες, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Αργυρούπολης ολοκλήρωσε την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν βιωματική μάθηση σε τέτοια πεδία ώστε να πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο πεδίο, τηρώντας πάντα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες και με την εξασφάλιση ότι ακόμα και για τους εσωτερικούς χώρους υπάρχει η πρόβλεψη για τήρηση αυξημένων αποστάσεων (πάνω από 1,5 μέτρο) παράλληλα με τη χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών και όλα τα άλλα προστατευτικά μέτρα και οδηγίες που ισχύουν ή που θα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

A2. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

Δεδομένου ότι σε ακραίες περιπτώσεις όπως αυτή του κλεισίματος των Σχολείων ή όταν η δια ζώσης συμμετοχή κρίνεται για διάφορους λόγους αδύνατη, η τηλεκπαίδευση μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική. Γι’ αυτό η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ έχει ήδη προχωρήσει στην προσαρμογή του προγράμματος:

«Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

ώστε να μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως αξιοποιώντας σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Παράλληλα εργαζόμαστε για την προσαρμογή για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και άλλων προγραμμάτων του ΚΠΕ.

Τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων, προσαρμοζόμενα στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα και κατόπιν συνεννόησης με τον/την εκπαιδευτικό του Σχολείου.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς και τις περιβαλλοντικές ομάδες Σχολείων της Αττικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος (δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως), παίρνοντας υπόψη τα παρακάτω:

α. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα (διά ζώσης)- Διδακτικές Επισκέψεις

Τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα δια ζώσης (έως 7 διδακτικών ωρών: από 8.30 έως 13.45) μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μέγιστο αριθμό 27 μαθητών και σύμφωνα με όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο εισαγωγικό μέρος της διδασκαλίας και στη συνέχεια, ανάλογα με τον αριθμό τους, χωρίζονται σε δύο ή 3 ομάδες για τη διδασκαλία είτε στο πεδίο (βουνό, ρέμα, ακτή, εκπαιδευτικός κήπος ΚΠΕ, γειτονιά κ.ο.κ.), είτε στο ΚΠΕ.

β. Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (παιδαγωγικά εργαστήρια)

Τα εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν την μορφή παιδαγωγικών εργαστηρίων και προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία του/της εκπαιδευτικού του Σχολείου. Προφανώς απαιτούνται κάποια ελάχιστα τεχνικά μέσα όπως σύνδεση στο διαδίκτυο, Η/Υ συνδεδεμένος με προβολικό σύστημα και χρήση της πλατφόρμας WEBEX ή άλλων μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η διάρκεια τους ποικίλει, ανάλογα με τη χρονική δυνατότητα του Σχολείου, από δύο (2) έως τέσσερις (4) ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης. Πριν την πραγματοποίησή τους απαιτείται χρόνος για  την επικοινωνία και  συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Περισσοτερες πληροφοριες για :

Τα προγράμματα πεδίου 
Τα Σχολεία/Τμήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη, ή να συμμετάσχουν σε εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα
Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
Τα επιμορφωτικα σεμινάρια και  ημερίδες 
Τα θεματικά δίκτυα
Τις διεθνεις συνεργασιες

στο παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκπ-κο Υλικό ΚΠΕ Αργυρούπολης

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων