Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να δεχθεί απολογιστικές εκθέσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και 2022-23, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα έως τώρα εκδοθέντα βιβλία της –αλλά και στον Β΄Τόμο των Απολογιστικών εκθέσεων που είναι υπό έκδοση-, για την έκδοση ενός νέου τόμου απολογιστικών (Γ΄Τόμος απολογιστικών) – εφόσον εκφραστεί η ανάλογη επιθυμία από τις/τους εκπαιδευτικούς.

Τα περιεχόμενα των δυο τόμων των απολογιστικών εκθέσεων δίνονται προς διευκόλυνσή σας :

Απολογιστικές εκθέσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ ΤΟΜΟΣ Γυμνάσια Σ.Μ.Ε.Α.Ε 2023 (Εκδόθηκε) 
Απολογιστικές εκθέσεις Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β΄ ΤΟΜΟΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2023 ( υπό έκδοση) 

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τους 2 τόμους που εκδόθηκαν το 2019, όπως και τις απολογιστικές εκθέσεις των Προγραμμάτων Π.Ε. (ΤΟΜΟΣ Α΄, 2023) από τους παρακάτω συνδέσμους:

«Ένα ταξίδι, με καπετάνιο την αγάπη μας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ΤΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ/ΣΜΕΑΕ, 2019
https://drive.google.com/file/d/1gZq6AmeEPhPOl1un2A97fKRHSMaGsoRJ/view?ts=5c93d6f9
«Ένα ταξίδι, με καπετάνιο την αγάπη μας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», ΤΟΜΟΣ ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
https://drive.google.com/file/d/1SGBgRBpYNLsuK19eYBmqoWI3YZ2YTjc9/view
ΤΟΜΟΣ Α΄: «Ένας απολογισμός που δεν τελειώνει…», Απολογιστικές Εκθέσεις, 2023
https://drive.google.com/file/d/1PtaJUrf5gQ0LJurEISPZeKV_CLa_eIX9/view

Για όσες και όσους επιθυμούν να αποστείλουν τις απολογιστικές τους εκθέσεις για τον Γ΄Τόμο των απολογιστικών, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ, στο
grpere@dide-v-ath.att.sch.gr

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής απολογιστικών εκθέσεων : Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

Μορφοποίηση Άρθρων ΒΙΒΛΙΟΥ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε._2023