Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αργυρούπολης μετά από συνεννόηση με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Αττικής που γειτνιάζουν με τον Υμηττό, προγραμματίζει σε συνεργασία και με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών την πραγματοποίηση Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς των παραπάνω Δ/νσεων με θέμα: «Περπατώ εις το Δάσος όταν ο Λύκος είναι εδώ: η αξία του περιαστικού δάσους του Υμηττού στην ποιότητα ζωής και την βιοποικιλότητα». Το σεμινάριο θα είναι μεικτό: η πρώτη μέρα θα είναι εξ αποστάσεως (webinar) και θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Webex την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 το απόγευμα (18.00 – 20.40) και η δεύτερη μέρα θα είναι διά ζώσης και θα διεξαχθεί στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού το πρωί του Σαββάτου 13 Απριλίου (09.30 – 13.00), με τήρηση των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε σαράντα (40) εκπαιδευτικούς από τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: είκοσι (20) από κάθε βαθμίδα ως εξής:

Δ΄ Αθήνας: 6 εκπ/κοί (εκ των οποίων οι 3 από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης), Α΄ Αθήνας: 6 εκπ/κοί, Β΄ Αθήνας: 4 εκπ/κοί, Αν. Αττικής: 4 εκπ/κοί. Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς των άλλων Δ/νσεων. Οι εκπ/κοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Π.Ε. ή τους Διευθυντές των Δ/νσεων Εκπαίδευσης βάσει κριτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι εκπ/κοί που υλοποιούν Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με μαθητές με συναφές θέμα (δάσος, βιοποικιλότητα, αστικό και περιαστικό πράσινο, απειλούμενα είδη κλπ), το οποίο εντάσσεται είτε σε πρόγραμμα Π.Ε. είτε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είτε σε Όμιλο. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι εκπαιδευτικοί όμορων με τον Υμηττό Δήμων. Έπονται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη με μαθητές τους στον Υμηττό ή σε άλλο περιαστικό δάσος της Αττικής.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση αναλαμβάνουν τη δέσμευση, εφόσον επιλεγούν, να παρακολουθήσουν και τις 2 μέρες του Σεμιναρίου. Επίσης διευκρινίζεται ότι η μετάβαση των εκπ/κών στο πεδίο, τη 2η μέρα του Σεμιναρίου σε επιλεγμένη θέση του Αισθητικού Δάσους Υμηττού και συγκεκριμένα στη Μονή Καισαριανής, θα γίνει με ίδια μέσα. Προκειμένου να μην αποκλειστούν συνάδελφοι που δεν διαθέτουν Ι.Χ. θα υπάρχει εναλλακτικό σημείο συνάντησης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και θα μεταφερθούν με τη μέθοδο του συνεπιβιβασμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής από τους εκπαιδευτικούς θα γίνονται μέσω της φόρμας Google έως την Δευτέρα 18/3/2024 και ώρα 15.00. 

https://forms.gle/bB7EdjEihtVdcBnd6

Έγγραφο του ΚΠΕ Αργυρούπολης