Θερινό ΠανεπιστήμιοΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προσκαλεί, για τέταρτη φορά, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, εργαζόμενους σε φορείς που ασχολούνται με την αειφορία, φοιτητές, καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του να συμμετάσχουν στο 4ο Θερινό Πανεπιστήμιο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου με θέμα :

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥ»

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 3-6 Ιουλίου 2023.

Το Θερινό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην αύξηση του βαθμού ενημέρωσης στο χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, μέσω της διαγενεακής μάθησης, στην κοινωνία γενικότερα σε σχέση με την κλιματική κρίση στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν σε βασικές προκλήσεις αλλά και σε ευκαιρίες που δημιουργούνται. Στόχος είναι το θερινό πανεπιστήμιο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια πιο ολιστική κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των τρόπων για την αποτελεσματική προσαρμογή σε διάφορους τομείς. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι 20 Ιουνίου 2023 μέσω της παρακάτω φόρμας: https://forms.gle/Q8TeezvhbMHHLomh7Λήψη αρχείου