Το Foundation for Environmental Education, το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο παγκόσμιος οργανισμός του οποίου η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι εθνικός χειριστής, έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων και επιμόρφωσης με τίτλο Fee Academy.

Σκοπός είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σε δεξιότητες.

· Πληροφορίες για τα μαθήματα, τις ημερομηνίες έναρξης, το περιεχόμενο και το κοινό στο οποίο απευθύνονται μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: https://www.fee.global/fee-academy

· Τα μαθήματα είναι δωρεάν, στα αγγλικά και δίνουν βεβαίωση συμμετοχής από το FEE

 · Εγγραφές : https://feeacademy.global/

*Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία με την δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή ζητηθεί enrollment key παρακαλώ πολύ ενημερώστε την ΕΕΠΦ (Τ: 210-3224944, Email: education@eepf.gr ) για μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Για το μαθητικό κοινό προβλέπεται η ίδια διαδικασία για όλους άνω των 15.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα έχει οριστεί στα 15 έτη του μαθητή/τριας, επομένως για τους κάτω των 15 απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση γονέα την οποία διαθέτει η ΕΕΠΦ και το FEE ενεργοποιεί τους λογαριασμούς χρήστη.