Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης B΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή, και τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄ Δ’ Αθήνας, Δυτ. και Ανατολικής Αττικής δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ δια της Υπευθύνου Π.Ε. και, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε. & Π.Θ. και Ημαθίας και Ρεθύμνου δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως Επιμορφωτική Ημερίδα την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, ώρες 17.00-18.30, με θέμα:

«Αποτελεσματική επικοινωνία για εκπαιδευτικούς TEACHER+»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά και έχει θέμα τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό μάθημα TEACHER+  που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και προσφέρει ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, δίνοντας προτεραιότητα σε ακουστικό και οπτικό υλικό, αλλά διατηρώντας τη δυνατότητα πρόσβασης στους ίδιους αυτούς πόρους και σε μορφή κειμένου για χρήστες που προτιμούν πιο παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ανωτέρω Διευθύνσεων, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα συμμετοχής

Σύνδεσμος διεξαγωγής της ημερίδας, (θα αποσταλεί υπενθύμιση στο email που δηλώσατε, λίγο πριν την υλοποίηση της Ημερίδας).

Join Zoom Meeting  https://us06web.zoom.us/j/83445023034 Meeting ID: 834 4502 3034

Έγγραφο της Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

17.00 – 17.10  Καλωσόρισμα

17.10 -17.25 Εισαγωγή στο πρόγραμμα TEACHER+, κ. Γρηγόρης Μηλόπουλος, Ειδικός Ερευνητής στην Ελληνογερμανική Αγωγή

17.25-18.00 Παρουσίαση του εκπαιδευτικού MOOC , κ. Σπύρος Ράλλης

18.00-18.15 Εγγραφή και πλοήγηση στην πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες/ουσες

18.15- 18.30 Συζήτηση-Αξιολόγηση

Λίγα λόγια για την  εκπαιδευτική πλατφόρμα
Αυτό το εκπαιδευτικό μάθημα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προσφέρει ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, δίνοντας προτεραιότητα σε ακουστικό και οπτικό υλικό, αλλά διατηρώντας συγχρόνως τη δυνατότητα πρόσβασης στους ίδιους αυτούς πόρους και σε μορφή κειμένου για χρήστες που προτιμούν πιο παραδοσιακούς τρόπους μάθησης.
Οι δεξιότητες που στο πλαίσιο του TEACHER+ έχουν κριθεί απαραίτητες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών, έχουν εφαρμοστεί σε τρεις τομείς αλληλεπίδρασης: Επικοινωνία στην τάξη, Επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες, Επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου.
Το εκπαιδευτικό μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες μάθησης με αντικείμενο τρεις τομείς δεξιοτήτων: Διαπροσωπική επικοινωνία, Διαχείριση συγκρούσεων, Ηγεσία, συνεργασία και διαχείριση σχέσεων.
Θα βρείτε παραδείγματα και επεξηγήσεις για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι ικανότητες στους τρεις τομείς αλληλεπίδρασης που αναφέρονται παραπάνω, με τη χρήση προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ενσυναισθητική ακρόαση, την ηγεσία με βάση την κατάσταση ή την περίσταση και τις τεχνικές διεκδικητικής συμπεριφοράς για επιτυχημένη επίλυση συγκρούσεων.
Το εκπαιδευτικό μάθημα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό διδακτικών μεθόδων, για παράδειγμα τη μικροδιδασκαλία, το podcasting και τη μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας οι χρήστες θα ανακατευθύνονται στο διαδικτυακό παιχνίδι του TEACHER+ που περιλαμβάνει αρκετά σενάρια αλληλεπίδρασης και που οι χρήστες θα πρέπει να επιλύσουν με την κατάλληλη συμπεριφορά ή απόκριση.